Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

ismi Rahman Duası

yaraliasik

Er
Yasaklı Kullanıcı
#1
İSMİ RAHMAN DUASI
Bismillahirrahmanirrahıym.
Sübhaneke ya Allah.
Tealeyte ya Rahmanü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Rahıymü.
Tealeyte ya Kerimü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Evvelü.
Tealeyte ya Ahıru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Latıyfü.
Tealeyte ya Habiru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Kaviyyü.
Tealeyte ya Eminü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Muhyi.
Tealeyte ya Mümitü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Karibü.
Tealeyte ya Rakıybü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Hamidü.
Tealeyte ya Mücidü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Bakıy.
Tealeyte ya Hakku.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Mübinü.
Tealeyte ya Şekuru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Habiru.
Tealeyte ya Kebiru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Gafuru.
Tealeyte ya Şekuru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Müteali.
Tealeyte ya Fe’alü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Vahıdü.
Tealeyte ya Macidü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Vehhabü.
Tealeyte ya Razzaku.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Kaimü.
Tealeyte ya Kayyumü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Mu’tıy.
Tealeyte ya semiy’u.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Besıyru.
Tealeyte ya Nesıyru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Alimü.
Tealeyte ya Halimü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Azıymü.
Tealeyte ya Hakimü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Tahiru.
Tealeyte ya Mütahhiru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Cemilü.
Tealeyte ya Celilü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Malikü.
Tealeyte ya Kuddusü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Müıynü.
Tealeyte ya Mübinü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Azizü.
Tealeyte ya Hafizu.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Mütekebbiru.
Tealeyte ya Müsavviru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Muktediru.
Tealeyte ya Mükaddimü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Kabidu.
Tealeyte ya Basitu.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Sültanü.
Tealeyte ya Deyyanü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Hannanü.
Tealeyte ya Mennanü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Refiy’u.
Tealeyte ya Şefiy’u.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Veliyyü.
Tealeyte ya Kaviyyü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Müızzü.
Tealeyte ya Müzillü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Ehadü.
Tealeyte ya Samedü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Kahharu.
Tealeyte ya Gaffaru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Ferdü.
Tealeyte ya Vitru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Muhsıy.
Tealeyte ya Mübdiü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Allamü.
Tealeyte ya Selamü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Hayyü.
Tealeyte ya Kayyumü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Kadiru.
Tealeyte ya Habiru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Hafiyzu.
Tealeyte ya Mühıytu.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Kadiru.
Tealeyte ya Kahiru.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Tevvabü.
Tealeyte ya Vehhabü.
Ecirna minen nari bi afvike ya Müciru.
Sübhaneke ya Ahiyyen Şerahiyya.
Tealeyte la ilahe illa ente.
İlla billahil Aliyyil Azıym.
Sübhaneke ya Zel celali vel ikrami ve sallellahü ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibinet tahirin.