Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

İslam Alimleri Ve Telif Ettikleri Eserleri (D)

incinme

Uzman Çavuş
76 ‘ DARE KUTNİ: Ali bin Ömer, hadis âlimidir. 918 senesinde Bağdat’ta Dare kutnda doğup, 995 de vefat etti. Sünen kitabı meşhurdur.
77 ‘ DARİMİ: Abdullah bin Abdurrahman hafız Ebu Muhammed, 798 de Semerkand’da doğup, 869 da vefat etti. Hadis âlimidir. Müsned adındaki kitabı çok kıymetlidir.
78‘ DAVUD BİN SÜLEYMAN: Halid-i Bağdadinin talebelerindendir. 1807 de Bağdat’ta doğup, 1881 de orada vefat etti. Onsekiz sene Mekke’de kaldı. Minhat-ül-vehbiyye fi reddil-Vehhabiyye kitabı 1888 de Bombay’da ve 1970 de İstanbul'da basıldı. Arabidir. Türkcesi Kıyamet ve Ahiret kitabının Müslümana nasihat kısmındadır.
79 ‘ DAVUD-İ TAİ: Ebu Süleyman Davud bin Nasir, Hanefi fıkıh âlimi ve çok zahid idi. Horasanlıdır. İmam-ı a’zamın talebesi ve Habibi Aceminin halifesi idi. 781 de vefat etti.
80 ‘ DEBBUSİ: Ebu Zeyd Ubeydullah bin Ömer, Buhara’nın meşhur yedi kadısından biridir. Debbus, Semerkand’da bir kasabadır. Hanefi fıkıh âlimlerindendir. 1039 da Buhara’da vefat etti. Tesis fıkıh kitabı Mısır’da basılmıştır. Esrar fil-üsuli vel-füru kitabı, Hazane fetva kitabı ve İmam-ı Muhammedin Camiul-kebirine şerhi vardır.
81 ‘ DEMİRİ: Kemaleddin Muhammed bin İsa, Mısır Şafii âlimlerindendir. 1341 de doğup, 1405 de vefat etti. Hayat-ül-hayvan kitabı Beyrut’ta Mektebe-tül-ticaride satılmaktadır. İki cilttir. Kenarında Zekeriyya Kazvininin Acaib-ül-mahlukat kitabı vardır.
82 ‘ DEYLEMİ: Şehrdar bin Ebu Şüca Şireveyh 1090 da Hemedan’da doğup, 1163 senesinde vefat etti. Ebu Nasr Deylemi, hadis âlimidir. Müsned-ül-firdevs kitabı meşhurdur.
83 ‘ DIRAR: Mısır’da, Fatımiler zamanında bulunan bir Yahudi dönmesidir. Halife Hakimi aldattı. İslamiyet'i yıkmaya uğraştı. Bunun ve talebesi Hamzanın yolunda olanlara Derezi veya Dürzi denir.
mutevaggil , 05/05/2008-
alıntı...
 
Üst Alt