Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

ihlas Suresi'nin Faziletleri ve önemi -kapsamlica-

islam73

Uzman Onbaşı
ihlas suresi; okuyanı, kıyamet korkularından, kabirkaranlığından, cehennem azabından korur ve kurtarır.ölüm acısını hafifletir. çok okuyan Allah dostlarından olur. Okuyan Allah'a sığınmış olur ve şirkten kurtulur. Şeytanı kaçırır. Kulunu Allah'a yaklaştırır. Mükafat ve sevap olarak, iman eden kimsenin sevap ve mükafatı verilir ve 100 şehit sevabı lütfedilir.
ihlas Suresini okuyan kişi Kuran'ın 3 de 1ni okumuş gibi olur.
ihlas Suresini günde 10 defa okuyana Allah onun için Cennette bir ev yapar. 11 defa okuyana Cennette saray yapılır. 21 defa okuyana 2 saray, 30 defa okuyana 3 saray yapılır.
ihlas Suresini sabah namazının ardından 11 defa okuyana günah bulaşmaz. Şeytandan korunur.
ihlas Suresini 12 defa okuyan kişi, Kuran'ı 4 defa okumuş gibi olur. Yeryüzününen üstün insanı olur.
ihlas Suresini her gün 50 defa okuyan kişinin 50 senelik günahı bağışlanır. Kıyamet günü kabrinden "Ey Allah'ı öven kimse kalk Cennete gir." denilerek çağrılır.
ihlas Suresini 100 defa okuyanın günahları bağışlanır. Namazların ardından 100 defa okuyan Cehennem azabından kurtulur.
Hergün 200 defa ihlas Suresini okuyana Allah 1500 sevap yazar. 50 yıllık günahını bağışlar.(yeterki kulhakkı bulunmasın)
Yatarken, sağ yanına uzanarak 3 defa ihlas Suresini okuyan Kıyamet günü Allah buyurur ki; Ey kulum sağ yandan Cennete gir.
Hergün 1000 defa ihlas suresini okuyan kendi nefsiniAllah'dan satın almış olur. 100000 defa okuyan kendini Allah'dan satın almış olur. Allah tarafından bir melek göklerde ve yer yüzünde şöyle seslenir: Haberiniz olsun ki falan kişi Allah'ın azadlısıdır.
Hergün 1000 defa ihlas Suresini okuyan Cehennem azabından azad olur.
Cuma günü, cuma namazından sonra kalkmadan7 şer defa ihlas, Felak, Nas, Fatiha surelerini okuyan, ikinci cumaya kadar Allah onu koruyup, himayesine alır. Günahları bağışlanır.
ihlas Suresini çok okumayı adet edinen kişiye; Allah, okuduğu günden, kıyamet kopuncaya kadar kendi dostları için hazırladığı bütünhayırları, dünya ve ahiret iyiliklerini okuyana verir. ömrü uzar, rızkı genişler, tüm işlerinde ona yeterli olur, kabir azabından kurtulur, korku nedir bilmez.Kıyamet günü toplanılacak yere gideceği zaman beyaz inciden bir binit gelir, ona biner, Allah'ın huzurunda yerini alıncaya kadar hiç bir yerde durmaz. Allah, ona Rahmet nazarı ile bakar. Allah, okuyana bir kere mağfiret ettimi, bir daha ona azab etmez. Rahmet heryandan onu kuşatır. Onu kendi himayesine alır. Cennetile ikramda bulunur.
ihlas Suresini okuyan için surenin her harfine karşılık Cennette bir Hurma ağacı dikilir. Okuyana 1000 melek müvekkel kılınır. O melekler onun için saraylar yaparlar. Sarayların çevresine meyve ağaçları ve kokulu bitkiler dikerler.
ihlas Suresini okuyan için cennetlik olduğuna 70bin melek şahadette bulunur. Okuyana 70bin melek sevabı yazılır. Allah katında kurtuluş yolu bulan, kulluk görevini yerine getiren, oruçtutan zatlardan yazılır. Melekler o kulu süsleyip cennete götürürler. Cennetegirince melekler onun derecelerine bakıp, onun içinhazırlanmış sarayları görünce hayrete düşerler.
ihlas Suresini günde 20 defa okuyana 70bin şehit sevabı verilir. Kendisi, malı, mülkü, çocukları mübarek kılınır. 30 defa okuyan Resulullah Efendimize S.A.V. komşu olur. 50 defa okuyanın, 50 yıllık günahı bağışlanır. 100 defa okuyana 100 yıllık ibadet sevabı yazılır. 200 defa okuyan, 100 köle azad etmişgibi olur. 400 defa okuyana 400 şehit sevabı verilir. 500 defa okuyan kişinin hem kendisi, hemde ailesini Allah mağfiretine eriştirir. 1000defa okuyan kişi Allah'a olan borcunu ödemiş ve Cehennemden azad edilmiş olur.
Sabah namazından sonra kalkmadan 100 defa ihlas Suresini okuyanın günahları bağışlanır. 1000 defa okuyankişi Cennet ile müjdelenir. Okumaya devam eden kişiye Tevhid Sancağı verilir. Duaları makbul olur.
Gece ve gündüz 10 defa okuyan Allah'ın rızasına hak kazanır. Peygamberlerle bulunur. Şeytandan da korunmuş olur.
Eve geldiğinde kişi Fatiha ile 3 ihlas okursa evde bereketve hayır artar. Fakirlik ortadan kalkar. Komşularınada hayır ve bereketten verir.
ihlas Suresini günde 1000 defa okuyana 70 kişiye şefaat etme imkanı verilir.
Yolculuğa çıkarken 11 defa ihlas okuyanı, Allah onu evine dönünceye kadar korur.
ihlas Suresini 100 defa okuyana Allah her harf başına 10 sevap yazar. Onun10 günahını siler. Derecesini 10 arttırır. Cennette onun için 100 saray yapar. Kuran'ı33 defa okumuş gibi olur. Şirkten kurtulur. Meleklerin hazır olmasını sağlar, şeytanıkaçırır. Azapdan kurtulur.
Akşam namazının sünnetinde;birinci rekatta Fatiha ile Kafirun, ikinci rekatta Fatihaile ihlas Suresini okur. Namazbitince kalkmadan 30 defa ihlas Suresini okursa, Allah Okuluna Cennette altından saraylar yapar. Ailesine ve komşularına hayır ve iyiliği dokunur.
Yatsı namazından sonra 2 rekat namaz kılar ve her rekatta Fatiha ile 20 ihlas okursa Allah, onun için Cennette 2 saray yapar.
4 rekatta Fatiha dan sonra 50 ihlas Suresi; toplam 4 rekatta 4 Fatiha ve 200 ihlas Suresi okursa 100 senelik günahları bağışlanır.
12bin defa ihlas Suresini okuyanın günahlarını Allah bağışlar.
Pazar günü güneş doğarken 10 ihlas okuyup isteğini Allah'a dua ederek dile getirenin duası kabul olur.
Beladan kurtulmak veya bir isteğin gerçekleşmesi için; akşam ile yatsı arası 1000 ihlas okuyup, dua eden o beladan kurtulur, isteği gerçekleşir.
ihlas ve Kafirun surelerini çok okuyan küfürden kurtulur. imanlı olur. Cehennemden kurtulma beratına erişir. Allah'a yakınlaşır.
ihlas Suresi ile Fatiha Suresini çok okuyandan Allahfakirliği giderir. Evin bereketi ve hayrı çoğalır.
Günde 1000 defa okuyanın vücudu kabirde çürümez ..
 
Üst Alt