Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

İhlas suresinin fazileti

İhlas suresinin fazileti
Sual: İhlâs suresini okumanın fazileti nedir?
CEVAP
İhlâs suresini [Kul hüvellahü ehad...] okumanın fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(İhlâs suresini okumak, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumaya denktir.) [Buhari]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(On kere İhlâs okuyana Cennette bir köşk verilir.) [İ. Ahmed]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Yatarken yüz kere İhlâs okuyan Cennete girer.) [Tirmizi]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Sabah namazından sonra 11 kere İhlâs okuyana, Cennette bir köşk verilir.) [Haraiti]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Sabah namazından sonra 12 kere İhlâs okuyan, Kur'an-ı kerimi dört defa hatmetmiş gibi sevaba kavuşur.) [Bezzar]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Sabah akşam üç kere İhlâs ve Muavvizeteyni okumak, bela ve sıkıntılardan korur.) [Tirmizi]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Evine girerken İhlâs okuyan yoksulluk görmez.) [T.Kurtubi]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur.) [Nesai]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Bir kimse, sefere çıkarken 11 kere İhlâs okusa, Allahü teâlâ, seferden dönünceye kadar onun evini muhafaza eder.) [İ. Neccar]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Arefe günü, [Besmele ile] bin kere İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duası kabul olur.) [Ebu-ş-şeyh]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Bin kere ihlâs okuyan kendini Allahü teâlâdan satın almış olur.) [Râfi’î]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Cuma namazından sonra, yedi kere İhlâs ve Muavvizeteyn okuyan, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korunur.) [İbni Sünni]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan kimse, ölümden başka her şeyin zararından emin olur.) [İbni Abdilber]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Üç şey kendisinde bulunan, Cennete dilediği kapıdan girer: Kul hakkını
ödeyen, her namazdan sonra 11 defa ihlâs suresini okuyan, katilini
affederek ölen.) [Berika]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs suresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur.) [Beyheki]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(50 defa İhlâs suresini okuyan müslümanın 50 yıllık günahı affolur.) [Darimi]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Yatarken Fatiha ve İhlâs okuyan, ölüm hariç her şeyden emin olur.) [Bezzar]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Cuma namazından sonra yedişer defa İhlâs, Felak ve Nas surelerini
okuyanı, Allah bir sonraki cumaya kadar kötülüklerden korur.) [İbni Sünni]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Resulullah efendimiz, bir yeri ağrıdığında Felak ve Nas suresini okur, üzerine üfler ve ağrıyan yeri mesh ederdi. (Buhari)
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Not: Yukarıdaki hadis-i şerifler, şartsız bildirilmiştir. Şartsız bildirilen bir ibadetin kabul olması için bazı şartlar vardır:
1- Müslüman olmak,
2- İtikadı düzgün olmak, bid’at ehli olmamak,
3- Haramlardan, günahlardan kaçmak gerekir. Mesela namaz kılmamak büyük günahtır.

Sual: İhlas suresi olan Kulhüvallahü ehadı okuyan Kur'an hatmetmiş olur mu?
CEVAP
Kulhüvallahü ehad okumak çok faziletlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Kulhüvallahü ehad okuyan, Kur'an-ı kerimin üçte birini okumuş olur.) [Tirmizi]
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
(Elli defa "İhlas" suresini okuyanın elli yıllık günahı affolur.) [Darimi]

Yasin-i şerifi okumak da çok sevaptır. Hadis-i şerifte, BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM(Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur'an-ı kerimi okumuş sevabına kavuşur) buyuruldu. (Tirmizi)

Üç defa İhlas suresini okuyan, Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba
kavuşur. Bir defa Yasin-i şerif okuyan da on defa Kur'an-ı kerimi
hatmetmiş gibi sevaba kavuşur. Kur'an-ı kerimi okuyan da hatim sevabına
kavuşur. Hatim sevabı başka, hatmetmiş gibi sevaba kavuşmak başkadır.

Bir fakir, (Param olsaydı Allah rızası için şuraya bir cami yaptırırdım)
diye samimi olarak niyet etse, Cenab-ı Hak, o kimseye cami yaptırmış
gibi sevap verir. Fakat camiyi bizzat yapan, cami yaptırma sevabına
kavuşur. Yani daha fazla sevap alır. Cami yaptırma sevabı ile cami
yaptırmış gibi sevaba kavuşmak farklıdır.

İhlas suresini üç defa okuyan Kur'an-ı kerimi hatmetmiş gibi sevaba
kavuşur. Fakat Kur'an-ı kerimi başta sona kadar okuyan hatim sevabına
kavuşur.

Sual: Arefe günü okunan 1000 İhlas-ı şerifi
okurken, namazlardan sonra okunan 11 İhlas-ı şerifi okurken, ilk
başlarken euzü besmele çekilir, sure aralarında ise sadece besmele
çekilir diye biliyorum. Doğru mu?
CEVAP
Evet doğru.

AYETLERİN MÂNÂSI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
1-) Kul HUvAllahu Ehad;
De ki: “O (senin hakikatın olan) Allah EHAD (mutlak tek bir vücud)’dır (varlığın gayrından değil)!”.
2-) Allahus Samed;
“(O) Allah SAMED (Tam, ihtiyaçsız… som, gayrına mutlak kapalı, yani gayrı yok… başlangıçsız-sonrasız daim, mutlak var)’dir”.
:relievedface: Lem yelid ve lem yuled;
“(O) lem yelid (doğurmamış) ve lem yuled (doğurulmamış)’dir (çünkü EHAD-SAMED; gayrı-ikileyeni, ihtiyaçlılık sözkonusu olmayan)”.
4-) Ve lem yekün leHU küfüven ehad;
“Ve O’na hiçbir küfuv (denk, benzer) olmadı (tefekkür, ihata ve idrak edilemez?)”.

İhlas Suresinin Faziletleri, Havas ve Esrarı

İhlas Suresi'nin (Gulhü vallahü) faziletleri hakkında birçok hadis-i
şerîfler vârid olunmuş (biz ulaşmış)tır. Ve bütün ulema-i izam, havass-ı
celîlesinden bahsetmişlerdir. Biz de bunlardan bir nebzesini ihvân-ı
dinimize hediye edeceğiz.
İhlas Suresini Okumanın Faziletleri ve Faydaları

1. Bir kimse, pazar günü Güneş doğarken 10
defa İhlas Suresi'ni okuyup ondan sonra Allah-u Teala'dan muradının
(isteğinin ve arzusunun) hasıl olmasını (gerçekleşmesini) dua ve niyaz
ederse, Allah'ın izniyle bu arzusu, kendisine ihsan buyrulur.
2. Bu
Sure-i Şerîf'in celb-i hayır (kişinin hayrı ve Allah'ın nimetlerini
kendine çekmesi) ve def-i şerr (şerlerin ve başa gelen/gelebilecek olan
musibetlerin defedilmesi) hususunda büyük bir tesiri vardır. Tam bir
İNANÇ ve hâlisâne(saf) bir niyet ve hulûs-i kalp ile bu sureyi okumaya
devam eden kimse, dünyada ve ahirette bir çok hayra nâil ve bütün
şerlerden (kötülüklerden) de emîn ve mahfûz (korunmuş) olur. Beş vakit
namazlardan sonra 11 kez bu sureyi okumak lazım demişlerdir.[1]
3.
İhlas Suresi, Kurân'ın üçte birinin bedelidir. Bir kimse, bu sûreyi
ihlas (Allah'a tam bir güvenle, Allah'ın kendisini gördüğünü biliyor
gibi) ile okursa; Cenâb-ı Hakk, o kulunun cesedini Cehennem'e haram
kılar.
4.Allah'ın Rasûlü buyuruyor: «Bir kimsenin yolu, kabristana uğrasa da geçerken 11
adet İhlas okursa, bu okuduğunu da bütün imanlı ölülere hediyye ederse,
Cenab-ı Hakk, bu okuyuştan ölülerin sayısı kadar onun için sevap halk
eder.»
5. Ebû Hasan eş-Şâzelî şöyle buyuruyor: «Bir kimse, İhlas üzere olmak isterse, İhlas sûresini okuyarak kendine yardım istemelidir.» [2]
6. Câbir bin Abdullah (r.a.) anlatıyor: «Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kim her gün 50 defa İhlâs sûresini okursa, kıyâmet gününde kabrinden şöyle çağrılır: 'Kalk, ey Allâh'ı öven kişi, cennete gir!” » [3]
7. Ubeyy
bin Ka'b, Ömer bin Hattâb, Ebû Mes'ûd el-Ensarî, Simâk, Enes bin Mâlik
ve Ebû Eyyûbi'l-Ensârî (radıyallâhü anhüm) tarafından rivâyet edilen bir
hadîs-i şerifte Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır: “Herhangi bir akşam İhlâs sûresini okuyan, o gece Kur'ân'ın üçte birini okumuş olur.” [4]
8.
Buhârî'nin (rh.) Ebû Saîdi'l-Hudrî'den (r.a.), Müslim'in (rh.)
Ebudderdâ'dan (r.a.) rivâyet ettiklerine göre Resûlüllah
Efendimiz(s.a.v.): «Kur'ân'ın üçte birini bir gecede okumak size güç gelir mi?» diye sordu. Ashâb-ı kirâm: «Buna hangimizin gücü yetebilir, yâ Resûlellah?» dediler. Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz: «İhlâs sûresi (Kul hüvellâhü ehad), Kur'ân'ın üçte birine denktir.» buyurdu.
9.
Müslim'de yer alan Ebû Hüreyre'nin (r.a.) rivâyetinde ise, Resûlüllah
Efendimiz (s.a.v.), kendilerine Kur'ân'ın üçte birini okuyacağını
bildirerek ashâbını toplar. İhlâs sûresini okur ve hücre-i saâdetine
girer. Bir süre sonra çıkar ve: “Size Kur'ân'ın üçte birini okuyacağım demiştim. Dikkat ediniz! Bu sûre, Kur'ân'ın üçte birine muâdildir” buyurur. [5]
10. Ashâb-ı
kiramdan Muâviye bin Muâviye el-Müzenî (r.a.) Medine'de vefât etmişti. O
sırada Tebük'te bulunan Resûlüllah Efendimize (s.a.v.) Cebrâil (a.s.)
haber verdi ve cenâze namazını kılmayı isteyip istemediğini sordu.
Resûlüllah Efendimizin (s.a.v.), “Evet” cevabı üzerine,
Müzenî'nin (r.a.) cenâzesi Resûlüllah'ın önüne getirildi. Resûlüllah
Efendimiz, arkasında her biri 70 bin melekten teşekkül eden iki safla
birlikte cenaze namazını kıldı. Sonra Resûlüllah Efendimiz (s.a.v.) ,
merhûmun bu mazhariyete nasıl ulaştığını sordu. Cebrâil (a.s.): «İhlâs sûresini sevmesi; otururken, (yanları üzerine) yatarken, yürürken, dururken her hâl ü kârde onu okuması sayesinde!..» cevabını verdi.[6]
11. Ebu'l-Fârûk
Süleyman Hilmi Silistrevî (k.s.) hazretleri de, Kur'ân-ı Kerim ve
İhlâs-ı Şerif'le alâkalı olarak buyurmuşlardır ki: “Her gün hakk-ı
Kur'ân (Kur'ân-ı Kerim'in günlük hakkı) 200 âyettir; elli İhlâs-ı Şerif
okunursa, Kur'ân-ı Kerim'in hakkı ödenmiş olur. Buna riâyet eden, bu
vesîle ile dünyada hiç bir sıkıntı görmez, rızkı da geniş olur.” [5]
12. Câbir Bin Abdullah (R.A.) dan: Rasülullah (S.A.V.) şöyle buyurdu. “Kim her gün elli defa İhlas suresini okursa kıyamet gününde kabrinde şöyle çağrılır. Kalk ey Allah'ı öven kişi cennete gir!” [7]
13.
Âla Bin Muhammet Sekafî (R.A.) dan “Biz Rasülullah (S.A.V.) ile
birlikte Tebükte bulunuyorduk. Bir sabah güneş hiç o zamana kadar
görmediğimiz bir parlaklık ve aydınlıkta doğdu. Daha sonra Cebrail
(A.S.) indi. Allah Rasülü ona “Neden bu sabah, güneş şimdiye kadar görmediğimiz ışıklar ve nurlar saçıyor?” diye sordu. Cebrail (A.S.) şu cevabı verdi. “Bu
sabah, Muaviye Bin Elleysî vefat etti. Ve Cenabı Hak onun cenaze
namazını kılmaları için gökten yetmiş bin melek gönderdi. Gördüğünüz
ışıklar güneşin değil,o meleklerin nurlarıdır.” Allahın Rasülü Cebrail (A.S.) a yeniden sordu. “Muaviye Bin Elleysî hangi ameliyle bu lutfa ermiştir?” Cebrail (A.S.) şu cevabı verdi. “O, İhlas suresini çok okurdu. Bu sebeple o büyük lutfa ermiştir.” buyurdu. [8]
14. "Cana, mala, ırza dokunmayıp, içkiden de sakınarak, İhlâs suresini yüz kere okuyan müslümanın elli yıllık günahı affolur." [Beyheki]
15. "İhlâs okuyan Müslümana Cennet vacib olur." [Nesai] [5]
16. Ebû Saîd-i Hudrî buyurdu ki: Eshâb-ı
kirâmdan biri, sabaha kadar ihlâs sûresini tekrar eden birini işitir.
Sabah olunca Resûlullah efendimize giderek, bütün gece İhlâs okumasını
az görerek durumu arz edince Resûlullah efendimiz buyurdu ki: “Nefsim
yed-i kudretinde olan Allaha yemîn ederim ki, bu sûreyi okumak, bütün
Kur'ân-ı kerîmin üçte birine denktir.”
17. “Kim sabah
namazından sonra, İhlâs sûresini on bir defa okursa, o gün kendisine
bir günah gelip bulaşmaz. Şeytan gayret etse de korunmuş olur.”
18. “Bir
yolculuğa çıkmak isteyen kimse, evinin kapısını çekip ayrılınca on bir
defa ihlâs sûresini okursa, o dönünceye kadar Allah onu muhafaza eder.”!
19.
“Kim akşam namazından sonra (konuşmadan) iki rek'at namaz kılıp,
birinci rek'atinde Fâtiha ve Kâfîrun, ikinci rek'atinde Fâtiha ve İhlâs
sûrelerini okursa, yılan, derisinden sıyrılıp çıktığı gibi o da
günahlarından öylece sıyrılıp çıkar.”
20.“Ölüm
hastalığı içinde iken ihlâs sûresini okuyan kimse, kabirde fitneye
uğramaz. Melekler onu kanatları üzerine alıp, Sırat'ı geçinceye ve
Cennete girinceye kadar götürürler.”
21. “Yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutan kimse, yemeği bitirince ihlâs sûresini okusun.”
22. “Yatağa girdiğinde, Fâtiha'yı ve İhlâs sûresini okuyan, ölüm müstesna her şeyden emin olur.”

23. “Kim hergün, iki yüz defa ihlâs sûresini okursa, borçları hariç, elli yıllık günahı affedilir.”

24. “Kim
ölüm hastalığında, ihlâs sûresini okursa, kabir azabı görmez. Kabrin
sıkmasından emin olur. Melekler onu kanatlarıyla taşırlar ve Sırattan
sür'atli bir şekilde geçirirler.”

25. "Kim bin defa İhlâs sûresini okursa, Cennetteki makâmını görmeden vefât etmez."

26. “Kim
yatağında uyumak ister, sağ yanına yatar ve yüz defa İhlâs sûresini
okursa, kıyâmet günü Allahü teâlâ ona; "Ey kulum! Sağ yanın üzere
Cennete gir" buyuracaktır.”

27. “Eve girerken
İhlâs-ı şerîfi okuyan fakirlik görmez.” Eshâb-ı kirâmdan Hazret-i
Süheyl, bu hadîs-i şerîfe uyarak zengin olmuştur.

28. Hazret-i
Âişe buyurdu ki. Resûlullah efendimiz bir kişiyi, bir birliğin başkanı
olarak gazaya gönderdi. O zat emrindekilere namaz kıldırırken, okuyuşunu
daima İhlâs sûresi ile bitirdi. İşlerini görüp döndükleri zaman, onun
bu hali Peygamber efendimize anlatıldı. Peygamber efendimiz; “Bunu niçin
yaptığını ona sorun bakalım” buyurdu. Sordular. O, “Çünkü bu sûre
Rahman'ın sıfatını bildirmektedir. Ben de bu sebeple onu okumayı
seviyorum” dedi. Bunun üzerine Peygamber efendimiz; “Ona haber verin;
muhakkak Allahü teâlâ da onu seviyor” buyurdu. “Cuma namazından sonra,
yedi defa İhlâs ve Mu'avvizeteyn yani Felak ve Nâs sûrelerini okuyanı,
Allahü teâlâ, bir hafta kazadan, beladan ve kötü işlerden korur.”

29. “Üç
şey kendisinde bulunan kimse, Cennete dilediği kapıdan girecektir. Kul
hakkını ödeyen, her namazdan sonra onbir defa İhlâs sûresini okuyan,
kâtilini affederek ölen.”

30. “Kim İhlâs sûresini namazda veya namaz dışında yüz kere okursa, Allah ona, Cehennemden kurtuluş beratı yazar.”

31. “Arefe günü bin İhlâs okuyanın bütün günahları affolur ve her duâsı kabul olur. Hepsini Besmele ile okumalıdır.”

32. Eshab-ı kiramdan birisi; “Yâ Resûlullah! Kur'ân-ı kerîmin en faziletli sûresi hangisidir?” diye sordu. Resûlullah efendimiz; “İhlâs sûresidir” buyurdu.

33. Enes bin Mâlik diyor ki: Resûlullah efendimiz birine; “Ey falan, evlendin mi?” diye sordu. O kişi; “Hayır, yâ Resûlullah! Hem benim evlenecek bir şeyim de yok” dedi. Peygamber efendimiz; “İhlâs sûresini bilmiyor musun?” buyurdu. O zât; “Evet, biliyorum” dedi. Peygamber efendimiz; “O sûre Kur'ân-ı kerîmin üçte birine denktir” buyurdu.

34. Birisi fakirlikten ve geçim sıkıntısından Peygamberimize şikayette bulundu. Peygamber efendimiz ona; “Evine girdiğin vakit, kimse varsa selâm ver, kimse yoksa kendine selâm ver ve bir defa İhlâs sûresini oku!” buyurdu. O kimse Peygamber efendimizin bu emirlerini yaptı. Allahü teâlâ ona öyle bol rızık verdi ki, komşularına dağıtmaya başladı.

35. Yine hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: “Her
kim İhlâs sûresini 12 defa okursa, Allahü teâlâ onun için Cennette 12
köşk bina eder. Hafaza melekleri birbirlerine derler ki: "Haydin yürüyün
gidelim de kardeşimizin köşklerine bakalım"”

36. Muhammed bin Alkamî buyurdu ki: “Ölüm hastalığında İhlâs sûresini okuyanlara kabir suâli olmaz.”

37. Ahmed bin Hanbel buyurdu ki: “Kabristana girince, Fâtiha, Felak, Nâs ve İhlâs sûrelerini okuyunuz. Sevâbını meyyitlere gönderiniz! Sevâbı hepsine ulaşır.”

38. İmâm-ı Birgivî buyurdu ki: "Ölüm hastası İhlâs sûresini çok okumalıdır."

39. Süleyman bin Cezâ buyurdu ki:
“İhlâs sûresini Besmele ile bin kere okuyan diş ağrısı görmez.) Yine
buyurdu ki: (İhlas, Felak, Nas ve Fâtiha sûrelerini her gün üçer kere
okuyan, malını, canını çoluk çocuğunu bütün belalardan muhafaza eder.” [9]
40. Müminlerin annesi hazreti Aişe (r.a.) şöyle anlatıyor. Fahri Kainat efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: Ey Aişe! Geceleri şu dört şeyi yapmadan sakın yatma.

1-) Kur-anı hatmetmeden.
2-) Kıyamet günü Peygamberlerin şefaatine erişmeden.
:relievedface: Müslümanların gönlünü almadan.
4-) Hac etmeden.

Hazreti
peygamber (s.a.v.) bu sözleri söyledikten sonra namaza durdu. Bende
yatağın üzerinde namazını bitirene kadar şaşkınlık içinde otura kaldım.
Namazını bitirdikten sonra sordum, ey Allah-ın Resul-ü anam babam sana
feda olsun, ben söylediğiniz o dört şeyi şuanda yapamadım, nasıl
yapabileceğimi söyler misiniz? Bunun üzerine h.z Peygamber (s.a.v)
gülümseyerek bana şunları söyledi. Ey Aişe İhlâs suresini üç defa
okudunuz mu Kur-anı Kerim-i baştan sona hatmetmişçesine sevap
kazanırsın. Bana ve benden önceki Peygamberlere salât ve selam
getirdiniz mi, Kıyamet günü şefaatimize erişirsin. Bütün müminlere dua
ve istiğfar ettin mi, onların gönlünü almış ve hoşnutluğunu kazanmış
olursun. Sübhanallahi Velhamdulillahi Vela İlahe İllallahu Vallahu
Ekber, dediğin zamanda hac etmiş gibi sevap kazanırsın.
41. Vakti
zamanında Allah dostlarından birinin oğlu vefat eder. Ve o gece oğlunu
rüyasın da cehennemde azap çekerken bitkin bir vaziyette olduğunu görür
ve çok üzülür. Ertesi akşam oğlunu tekrar rüyasında yine görür, fakat bu
defa oğlunu Cennet-e ve çok sevinçli bir halde görür. Merakla oğluna
sorar: «Ey oğlum, seni dün akşam Cehennem de bu akşam ise Cennette
gördüm, bu nasıl iş ve sebebi nedir diye sorar. Babasının bu sualine
oğlu şöyle cevap verir. «Bugün mezarlığımıza muhterem bir mümin
uğradı. Üç defa ihlâs suresini okuduktan sonra sevabını bütün
Müslümanların ruhlarına bağışladı, benim hisseme düşen sevapla; Rabbim,
beni Cennetine koydu.» der.[10]
Kaynaklar

[1] Es Seyyid Süleyman El Hüseynî, "Havasü'l-Kurân - Kenzü'l-Havas", Esma Yayınları, c.1, s.253-260.
[2] İmam-ı Yâfiî, "Kurân-ı Kerîm'in Havas ve Esrârı", Pamuk Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2005. s.567.
[3] Taberânî, "Mu'cemü's-Sağîr", 2/781
[4] Tirmizî, Sünen, Fedâilü'l-Kur'ân, 2
[5] İhlâs Sûresinin Fazileti*
[6] Aliyyü'l-Karî, Mirkâtü'l-Mefâtîh, 2, 355
[7] Tebarani Mü'cemü's-sağir C 2 Sh.781.
[8] İbni Sad- Ruhul Beyan C 10 Sh.540
[9] sudenaz002.blogcu.com/ihlas-suresinin-fazileti_2556860.html
[10] Mutlaka Okuyun Kardeşler: İhLas Suresinin Fazileti - Yenidendogus

İhlâs
Sûresi, Mekke-i Mükerreme’de, Felak – Nâs Sûrelerinden sonra 22. sırada
nazil olmuştur… 4 ayettir… Şirk kirlerinden arı, Allah’ı Ahadiyyeti ile
tarif, İslam’ın özünü ifade ettiği için “İhlâs”
ile isimlenmiştir… Öyle halisdir ki, sûreye isim olan kelimeler, yani
sûrenin adı bile içinde yoktur… Oysa Kur’an’ın diğer sûrelerinin
isimleri ile ilgili kelime kendi içlerinde geçer… Fâtiha Sûresi de
böyledir; ismi içinde geçmez… İhlâs Sûresi’nin hadis-i şerif’lerde ismi “Kul HuvAllahu EHAD”dır… Diğer isimlerine gelince: KulHUvAllahuEhad, Tevhid, Esas, Tefrid, Tecrid, Cemal, Ma’rifet, Velayet, Nur, Necat, Nisbet, Samed, İman…
Sebebi nüzülüne gelince: İsmi Allah olanın kimliğinden sorulması üzerine nazil oldu…
Müşrikler cihetinden olan sorunun “Rabbinin nesebini, orijininin neye dayandığını bize anlat” ya da “Rabbinden bize haber ver, bizim için Rabbini tavsif et (özellikleri ile anlat); O nedir, hangi şeydendir O?” şeklinde olduğu rivayet edilir…
Yahudiler ise: “Ya Muhammed, mahlukatı Allah yarattı; peki Allah’ı kim yarattı?” diye sordular…
İşte bu sorular üzerine İhlâs Sûresi nazil oldu… Yani, dikkat edile, Kur’an “Allah Nedir?”
sorusuna cevap veriyor!… Cevabında “Nedir?” ile beraber “Ne değildir?”
lisanı da var; ama her ikisi de bilinci beşeri itikatlardan, göresel
kabullerden arındırıp hakikata yönledirmek içindir… Bilfiil yaşam
olmadıktan sonra hayalde bir model olmaya devam eder!…
İhlâs Sûresi hakkında bazı hadis-i şerifler:
“Kul HuvAllahu Ehad” Kur’an’ın üçte birine denktir…
Herşeyin bir nuru vardır, Kur’an’ın nuru da “Kul HuvAllahu Ehad”dır…
Muhakkak ki Allah Kur’an’ı üç cüz’e (ahkam, va’d-veiyd, Esma ve Sıfatlar yollu Vahdet) ayırmıştır… “Kul HuvAllahu EHAD”ı, Kur’an’ın o cüzlerinden bir cüz kılmıştır…
Yedi Sema’yı ve yedi Arz’ı, “Kul HuvAllahu Ehad” üzerine tesis ettim…
Her namazda, sevdiği için bu sûreyi okuyan bir sahabeye, Hz.Rasûlullah: “Ona haber verin ki Allah azze ve celle de onu seviyor”, buyurdu…
Enes b. Malik r.a. diyor ki, Nebî s.a.v. ile bir yere geldik… “Kul HuvAllahu EHAD”ı okuyan bir adamı işitti de Hz.Rasûlullah s.a.v. şöyle dedi: “Vacib oldu”… Dedim ki: “Ne vacib oldu?”… Dedi ki: “Cennet”…
Kim her gün ikiyüz defa (bir başka rivayetinde elli defa) “Kul HuvAllahu EHAD”ı okursa, ondan elli bin senelik günahı silinir… Ancak üzerindeki borç olması hariç…
Allah Rasûlü şöyle buyurdu: “Her
kim ı on defa okursa onun için cennette bir
köşk bina edilir… Her kim onu yirmi defa okursa, onun için cennette iki
köşk bina edlir… Kim de bunu otuz defa okursa, onun için cennette üç
köşk bina edilir”… Bunun üzerine Hz.Ömer r.a. şöyle der: “Allah’a andolsun ki Ya RasûlAllah, o zaman biz de köşklerimizi çoğaltırız”… Bunun üzerine Hz.Rasûlullah şöyle buyurdu: “Allah ondan daha geniştir!”.
İhlâs Sûresinde: İslam Diyni’nin temel esası, ismi “Allah” olan tanımlanır… Daha doğrusu kelimeler ve fikirler ile kavranamayan, algılamalar ile ihata olunamayana işaret edilir…

AYETLERİN MÂNÂSI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
1-) Kul HUvAllahu Ehad;
De ki: “O (senin hakikatın olan) Allah EHAD (mutlak tek bir vücud)’dır (varlığın gayrından değil)!”.
2-) Allahus Samed;
“(O) Allah SAMED (Tam, ihtiyaçsız… som, gayrına mutlak kapalı, yani gayrı yok… başlangıçsız-sonrasız daim, mutlak var)’dir”.
:relievedface: Lem yelid ve lem yuled;
“(O) lem yelid (doğurmamış) ve lem yuled (doğurulmamış)’dir (çünkü EHAD-SAMED; gayrı-ikileyeni, ihtiyaçlılık sözkonusu olmayan)”.
4-) Ve lem yekün leHU küfüven ehad;
“Ve O’na hiçbir küfuv (denk, benzer) olmadı (tefekkür, ihata ve idrak edilemez?)”.

Alıntıdır
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Amin ALLAH (ZT.C.C.) 18 bin alemde ölmüş ve yaşıyo olan Namaz kılan kılamayan İbadet yapan yapmayan tüm müslümanlardan razı olsun İNŞALLAH AMİN
 
:52:
 
Üst Alt