Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Hey onbeşli türküsünün hazin hikayesi

rana1981

Çavuş
Hey onbeşli onbeşli... Bu türküyü hatırladınız mı? 'Onbeşli' türküsünün hazin hikâyesini biliyor musunuz? İşte size Onbeşli türküsünün hikayesi

Çanakkale Cephesi, sanki bir ölüm değirmeni gibiydi; tükettiği insanlar haddi hesabı aşmasına ve İngiliz generali Aspinall-Oglander’in “Gelibolu’daki kanlı muharebeler, Türk ordusunun çiçeğini bitirmiştir,” tespitinde ifadesini bulan -gerçekten de İngilizler şehit olan gençlerimizi, "çiçeğin tomurcuğu" ve "vakti gelmeden solan gül goncası"na benzetiyorlardı- koskoca bir eğitimli genç nesli yutmasına rağmen bir türlü doymak bilmiyordu.

O kadar ki cephede meydana gelen boşlukları doldurmak için, diğer cephelerden asker getirilemediğinden, en yakın çevreden başlayarak, 15 yaşın üstündeki eli silah tutan bütün gençlerin dahi, gönüllü olup olmadığına bakılmaksızın, Çanakkale’ye sevk edilmeleri alışılmış normal bir hadise haline gelmişti.

O günler, köyde, kasabada erkeğin kalmadığı, gücü kuvveti ve boyu posu yerinde olan herkesin asker olduğu ya da asker olmak zorunda kaldığı kara günlerdi.

Birinci Dünya Savaşı’nda, Osmanlı ordusunda insan kaybı öyle bir noktaya varmıştı ki Harbiye Nezareti, harp bütün hızıyla sürerken askerleri birkaç günlüğüne de olsa memleket iznine göndermeye gayret etmişti.

Çünkü harpte gün geçtikçe daha da artan kayıplar, nüfusun tükenmekte olduğu korkusunu doğurmuş ve savaşan askerler memleketlerine nüfusu çoğaltmak üzere gönderilmişlerdi.

Çanakkale Savaşı sırasında, İtilaf Devletlerinin Nisan 1915’ten itibaren kara çıkartmasına başlamalarıyla birlikte cephede takviye kuvvetlere ihtiyaç hâsıl olunca Sultan V. Mehmed Reşad 14 Mayıs 1331’de (27 Mayıs 1915) bir irade (emir) yayınlayarak, yukarıda sözünü ettiğimiz Askeri Mükellefiyet Kanunu’nda değişiklik yapmak ve lise talebelerini de cepheye çağırmak zorunda kalmıştı.

Sultan Reşad, yayınladığı iradede, Mükellefiyet Kanunu’nun 42. Maddesine ek olarak hazırlanan “kâtib-i sultaniye 10. sınıf müdaviminine mütedair (devam edenlere dair)” başlıklı fıkra hakkında şöyle geçici bir düzenleme yapma yoluna gitmişti:

“Madde 1: Mükellefiyet-i Askeriye Kanun-u Muvakkatinin (geçici kanununun) 42. Maddesindeki fıkra atiye (geleceğe) tezyil (ertelenmiş) olunmuştur. Muayene-i intihaiye esnasında (muayene sonucunda) mekatib-i sultaniyenin (sultani mekteplerinin) onuncu sınıflarında bulunanlar da hizmet-i makzura (zikri edilen hizmet) hakkına nail olacaktır.”

Sultan V. Mehmed Reşad’ın iradesinden sonra Harbiye Nezareti de bir tebliğ yayınlayarak, 1314 (1896) doğumluların (yani 19 yaşındakilerin) henüz askerlik hizmetine çağrılmamışları ile 1315 (1897) doğumluların, bedenleri gelişmiş, harbe elverişli ve silah kullanmaya kabiliyetli olanlarından müsait bulunanların da kıtalara teslim olmalarını istemişti.

Padişahın ve Harbiye Nezaretinin bu çağrısı üzerine, Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Adapazarı, İzmir, Aydın, Muğla ve Konya’nın, tahsilleri ve hayatlarının henüz başındaki bu yeni yetme gençleri, vatanın kendilerinden beklediği yüce vazifeyi hakkıyla ifa etmek azim ve inancıyla silâhaltına koşacaklardı.

Ekseriyeti 15 ila 19 yaşında olan bu genç bahadırların cepheye katılımları anısına Anadolu’da yakılan meşhur “Hey Onbeşli Onbeşli” adlı türküde de söz konusu durum çok acı ve dramatik bir dille anlatılmıştır. Burada sözü edilen “15’liler” 1315 doğumlulardır.

Yani 1 Haziran 1897 ile 22 Mayıs 1898 arasında doğan ve tam 18 yaşını doldurmuş olan gençlerdi. Türküde, bu 1315’li gençlerden şöyle bahsediliyordu:

Hey onbeşli onbeşli
Tokat yolları taşlı
Onbeşliler gidiyor
Kızların gözü yaşlı

Aslan yârim kız senin adın Hediye
Ben dolandım sen de dolan gel beriye
Fistan aldım endazesi onyediye

Gidiyom gidemiyom
Az doldur içemiyom
Sevdiğim pek gönüllü
Koyup da gidemiyom.
 
''En iyi İngiliz ÖLÜ İNGİLİZDİR'' diye boşuna demiyorum.Son 500 yıılık tarihimizi iyice okuyup düşünürseniz Osmalı'nın nasıl sömürge halne geldiğini hem de Kanuni devrinde Fransızlara kapütülasyonlarla sömürgeleşmenin başladığını görürsünüz.İngilizlerin Osmanlıyı çökertme-yıkma-parçalama gayretlerinin yanında bir alay asker ile 400 yıl boyunca Hindistanı nasıl sömürdüğünü,İsraili nasıl kurdurduğunu anlarsınız.Osmanlı paşasının birisi şöyle demiş:Evde karınla bile kavga etsen bu işin altında İngiliz parmağı ara!.Çanakkale savaşlarının mimarı İngilizlerdir ve 253.000 canımız şehid olmuştur,nice tomurcuklarımız şekid edilmiştir.Dedelerimiz ile her karışı kanlarıyla sulanarak biz torunlarına emanet edilen bu muazzez topraklar maalesef artık günümüzde bu alçak kafirlerin torunlarınca kanla değil PARAYLA feth olunmakta.Bilhassa son 10 yıldır tarım topraklarının %10 u başta İsrailliler-İngilizler ve Araplara satılmıştır.Yine Ege ve Akdeniz bölgelerinde 10.000 lerce yazlık ve Villa İngiliz ve Almanlarca satın alınmıştır.Sırf İngilizlere yalakalık için Alanyada su-elektrik faturaları İngilizce basılıp dağıtılmakta bu yabancılara.Bütün bu satışlar müslüman geçinen işbirlikçi iktidarlarca Besmele ile yapılıyor.Allah-Allah sesleriyle kurtarılan topraklarımız besmele ile satılıyor.Yarın şehidlerimizin yüzüne nasıl bakacağız,yoksa yüzsüzce sizler boşna şehid oldunuzmu diyeceğiz?Allah milletimize ve bütün dinkardeşlerimize uyanış-direniş-birlik-beraberlik-akıl ve fikir versin.Ben şehidlerimizden utanıyorum.
 

ulvi

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
Bak şimdi oldumu çok ayıp ettiniz ingilize. Sizin onbeşliler dediğiniz bazı hırıstiyan uşakları beddizamanlar tarafından cehennemlik süfyan kabul edilen Atatürk'ün komutasındaki askerler değilmi.
Bak Atatürk denilen süfyan komutanla (! bedii gerizekalısının deyimiyle yani) Peygamber Efendimiz aynı cephede savaşmış, süfyanla Peygamber'imiz Birlikmi olmuş. Hemde cennetlik ve büyük İslam kurtarıcısı hırıstiyana (!) karşı.
Kesin bu Müslüman onbeşlik askerler cehennemlik, çünkü süfyanın askerleri (! bedii gerizekalısının deyimiyle yani) onlar, ama ingiliz hırıstiyan askerler cennetliktir şimdi (!)
Yapmayın bakın bediizamanın cennetlik hırıstiyancıklarına karışmayın. Ayıp ediyorsunuz cehennemlik pis Müslümanlar XD:XD:

Bakım said nursinin lafı ama hep mantık hesabı üzerine nedense o öyleyse bu şöyledir şeklinde :))))

"Âhir zamanda madem fetret derecesinde din ve din-i Muhammedi`ye (S.A.V.) bir lâkaydlık perdesi gelmiş. Ve madem âhirzamanda Hazret-i İsa`nın (A.S.) din-i hakikisi hükmedecek, İslâmiyet`le omuz omuza gelecek. Elbette şimdi, fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazret-i İsa`ya (A.S.) mensup Hristiyanların mazlumları, çektikleri felâketler, onlar hakkında bir nev`i şehadet (şehitlik) denilebilir. Hususan ihtiyarlar ve musibetzedeler, fakir ve zayıflar, müstebit büyük zâlimlerin cebir ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin dalâletinden ve küfründen gelen günahlara keffâret olmakla beraber, yüz derece onlara kârdır, diye hakikatten haber aldım... Eğer o felâketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat-i beşeriye için ve esasat-ı diniyeyi ve mukaddesât-ı semâviyeyi ve hukuk-u insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise, elbette o fedakârlığın manevî ve uhrevî (ahirete ait) neticesi o kadar büyüktür ki, o musibeti onlar hakkında medâr-ı şeref yapar, sevdirir." (Bediüzzaman Said Nursî, Kastamonu Lahikası, s. 103.)

O zaman sormak lazım niye sadece hırıstiyanlar, yahudilerin mazlumlarınında aynı şehadete ulaşması lazım, daha hırıstiyanlık Müslümanlıkla omuz omuza gelmediki. Aynı zamanda hırıstiyanlığın aslı Müslümanlıkla omuz omuza gelmiyecek Hz. İsa hırıstiyanlık diye bir din yoktur gerçek din İslamiyettir diyecek. Yani Hz. İsa hırıstiyanlığı kökten yok edecektir. O zaman madem Hz. İsa'nın yolunda gideceksin hırıstiyanlığı yok etmeye çalışacaksın, yoksa hırıstiyanlarla omuz omuza gelmeye çalışıp diyaloğ kurmayacaksın. İkincisi ise Hz. İsa Peygamber olduğu halde Hz. Mehdiye biat ediyorsa, sen hırıstiyanlara biat etmiyeceksin, onları kendine biat ettireceksin. Önce Hz. Mehdi Hz İsa'ya bırakıyor ya İmamlığı yani senin mantığınıa göre said nursi dininden dönüp ben hırıstiyan olayımmı demek istiyor, Hz İsa'da kabul etmeyip sen Müslüman kal ben hırıstiyan olmaktan vazgeçip Müslüman olayımmı diyor. Saçmalamışsın ya bedii.
Hani ateizm deccaliyetti, hırısityanlarla beraber onu yok edecektiniz bakın ateist rusya kendiliğinden dağıldı, senin ilham aldığın Alşlah'ın hata yaptı o zaman. Daha yüzyıl ötesini bile göremedi.
 

zümrüt

Uzman Onbaşı
Dilimize dolanmış söylüyoruz.anlamını bilmeden içimiz cız etmeden allah bizede uyanış nasip etsin ölen bütün şehidlerimize rabbimden rahmet diliyorum
 

ulvi

Sayfa Yönetici
Yönetici
Yönetici
Ulvi Hocalar
Fatih Sultan Mehmet Han Hadisi Şerifler'le Övülmüş Kutlu Müjdeye Nail Olmuş bir Büyüğümüzdür. Binlerce Müslüman'ı öldüttürmektense kendi bir insanı öldüttürmüştür. Çünkü Cem Sultan hırıstiyanlarla birlik olmuş devamlı Osmanlıya saldırmıştır. Cem Sultan haddi aşmasaydı idam edilmezdi.
 
Üst Alt