Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Hayat Rehberi Kur'an Ve Biz

hanne

Uzman Çavuş
Hamd Kur’an-ı Kerimi bize indirene, salât; kendisine Kur’an-ı Kerim indirilene ve selam Kur’an-i Kerimi, hayat rehberi edinenlere olsun.
Bu ümmet, Muhammed’in ümmeti olmaktan ve Kur’an-ı Kerim’le şereflenmekten dolayı diğer ümmetlere nazaran öndedir.
Peki, biz ümmeti Muhammed’in ahir zamandaki müntesipleri olarak, bu ümmetin bir ferdi olmanın kıymetini biliyor muyuz?
Bize indirilen hayat kitabı Kur’an-ı Kerime bakış açımız nasıldır, nasıl olmalıdır?
Kur’an-ı Kerim bizim hayatımızın neresindedir, neresinde olmalıdır?
Evet, şüphesiz ümmeti Muhammed’in müntesibi olmanın kıymetini bilip bilmediğimiz bu iki sorunun cevabıyla ilişkilidir.
Gördüğümüz kadarıyla; Kur’an-ı Kerim’e bakış açımız ne yazık ki, olması gereken şekilde değildir.
Kur’an-ı Kerim Allah Teâlâ’nın bir tür kullarıyla konuşmasıdır.
Allah, bizden nasıl olmamız gerektiğini; bizde bulunmasını istediklerini ve bulunmasını istemediklerini bu Mushaf’ta bildirmiş.
Kur’an-ı Kerimle bir hayat nizamı sunmuş. A’dan Z’ye yaşamın tümünü ilgi alanına almış. Bundandır, Kur’an-ı Kerim insan hayatının her alanında başvurulması gereken hayat rehberidir.
Kur’an-ı Kerim hayatımızın neresinde sorusuna gelirsek; ne yazık ki hayatımızın olması gereken yerinde değil, süslü kılıflar içinde duvarlarımızda ya da bir ölüye okunurken dillerimizdedir.
M.Akif bu durum için
“İnmemiştir hele Kur’an şunu hakkıyla bilin
Ne mezarlıkta okunmak ne fal bakmak için”
mısralarını söylemiş.
Bugün Müslümanların büyük bir zillet içerisinde olmasının, aile hayatının çökmüşlüğünün, dünyada zulmün hâkim olmasının sebebi budur.
Oysa Kur’an, hayatımızın merkezinde yaşamımızı dizayn eden olmalı.
Ondan dolayı Allah’ın ipi Kur’ana, Furkan’a bir an önce yapışmamız gerekir.
Tekrar Kur’an, hayatımıza rehber olmadıkça, yön vermedikçe huzura/saadete hasret kalmaya devam edeceğiz.
Kur’an hayatımızda kaim olmadıkça bu zillet halinden azat olamayacağız. İzzeti ancak; Mushaf’a yapıştığımız gün elde edeceğiz.
Ey zillet zincirlerinden kurtulup, izzetin kucağına atılmak isteyenler! "İzzet Allah’ın, Resul’ünün ve müminlerindir."
Ey Allah’ın rızasına talip olanlar, Allah’ın rızası Allah’ın kelamındadır.
Ey dünya ve ahiretin saadetine talip olanlar Kur’anı öğrenin, öğretin ki "en hayırlılar"lardan olasınız. Okuyun, okutun; yaşayın, yaşatın ki "kabrinizde kandil", "kıyamette size şefaatçı" olsun.
Ey güzelliğe, inceliğe âşık olanlar! Kur’anı okuyun ki güzelliğinden kendinizden geçesiniz.
Kur'anla iştiğal ettiğiniz müddetçe, ruhunuzu, gönlünüzü asr-ı saadetten bir esinti saracak sizi kendi ilahi atmosferinde eritecektir. Gündemimiz, sözümüz, özümüz Kur'an oldukça maşukları Allah olanların dergâhında ağırlanacağız.
. .
O Kur'an rahmettir, âlemleri rahmete erdirmek için nazil olmuştur. O burhandır, zira Allah’a, meleklere, ahirete en büyük delildir. O izzettir, Ona yapışan, Ondan beslenen izzetli olur.
Onunla af olunur, Onunla gufrana erilir. O nimettir, Kıyamete dek kesintisiz Müslümanlara enerji verir. O adalettir, Onunla adalet yerini bulur, Onunla adalet güneşi rahmet kanatlarıyla mazlumun sırtını sıvazlar.
Evet, Kur’an imandır; zira Rahman, sahih bir inancın kapılarını Onunla tekrar açmış. O ilimdir; ilimlerin, bilgilerin kaynağıdır. O huzurdur, saadettir, gelecektir, kurtuluştur, necattır, hikmettir, eğitimdir, nizamdır.
Aynı zamanda ticaretin, edebiyatın, tarihin; hâsılı hayatla ilgili her şeyin ölçüsüdür.
‘İşte bu (Kur'an) uyarılıp korkutulsunlar, gerçekten O'nun yalnızca bir tek ilah olduğunu bilsinler ve temiz akıl sahipleri iyice öğüt alıp düşünsünler diye bir bildirip-duyurma (bir belağ)dır.’ (İbrahim: 52)
Ümmeti Muhammed”e müntesip olmanın kıymetini bilmek ve Kur’an’ı -olması gerektiği gibi- hayatımızın merkezine oturtmak temennisiyle kalın selametle.

Mustafa Canan
 

Benzer Konular

Üst Alt