Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Havassul Zahire ( Havassul Eşya ( Doğal Bilimler )) (Ulvi Hocadan Alıntı)

Havassul Zahire Çeşitleri

Havassul Kitabul Eşya ( Fizik )

Havassul Sırrul Eşya ( Kimya )

Havassul Kelam ( Edebiyat )

Havassul Hayatul Ruhani ( Ruhani alem, alemler )

Havassul Kuvvetil Ruh ( Nefis İslahı ve İnsanı özellikler Velilik Evliyalık İlimleri )

Havassul Hakimetül Kitab ( Ayet ve Surelerin Havassı )

Havassul Adedat ( Matematik)

Havassul Hayatul Kuvvetil Ruhani ( Hadimler, hüddamlar, cinler, şeytanlar )

Havassul Hayatul Sırrul Ruhani ( Ruhani Sırlar ve Ruhani İşleyiş )

Havassul Eşyatul Ruhani ( Cinderlik, hüddamcılık )

Havassul Zahirul Ruhani ( cin, şeytan sataşması ve musallatı )

Havassul Semavat ( Astronomi )

......vs diye çok gider

Yada insanoğlunun dediği gibi

Havass-ı (Hamse-i) zahire: Zahiri beş duygu. Tadmak, görmek, işitmek, koklamak, dokunup duymak.

Havass-ı (Hamse-i) Batına: Kalbe bağlı beş duygu. Hiss-i müşterek: Hayal kuvveti, Müdrike: Akıl, Vehim: Vahime, Hafıza, Mutasarrıfa: Meydana getirici hayal kuvveti.


İnşaallah Türkçeye uyarlanmış olarak vermeye çalıştığım bu bilgiler kafanızdaki karışıklığın gitmesine sebep olu ve neyin ne olduğunu daha iyi anlarsınız

Unutmayın havas her bilimin köküdür ve dünyadaki her bilimi kendi zamanının Müslüman Alimleri Çıkarmıştır ama kendi konuştuğu dile göre isimlendirmiştir

Tarihteki bilim adamları savaşı sadece diller savaşıdır

Hata burdadır daha havası, tarihsel gelişimini, kullanım alanlarını bilmeyen insanlar okudukları iki kitaba göre havas alimi olmaya kalkıp kafalarına göre yazıyorlar yanlıştır

Ondan sonrada kimi havasa Evliyalık İlmi diyor kimi büyü yanlıştır

Havas Sırlar İlmidir

İçinde kainatın varoluş ve işleyiş sırları olduğu gibi ( Manevi fizik kanunları benzetmeyle )

Kainatın haram ve günah işleyiş ve oluşturum( büyü, sihir ) kurallarıda vardır

Onun için ismi havas diye herşey Helal ve Sevap değildir, Ama her havasta günah değildir

Yani havassın içinde nimette vardır, içkide

Sen öğrendikçe hepsine vakıf olur, Takvana göre haramından kaçar , Helaline gidersin

Unutmayın ruhani isimleriyle yapılan vefkler ve havas sadece Havassul Hayatul Sırrul Ruhani ( Ruhani Sırlar ve Ruhani İşleyiş )

babının parçalarıdır ve Helal Olduğu çoğu yerde iddia edilemez

Unutmayın Ayet 'in mahluğa yani yaratılmışa ihtiyacı yoktur

Hataya düşmeyin sakın ve asla

Ruhani kuvvetlerinin etki ve tesir için uygulanmasına dayalı havas sadece bir babtır ve çoğu yerde günah olma ihtimali yüksektir

Yine de daha iyi bilenlere sormak lazım

En Doğrusunu Allah Bilir

Bakın zaten karışıklığın bir sebebide budur

Kanunsal işleyişe dayalı havas kullanıpta bilerek yada bilmeyerek manevi işleyiş kurallarını yaşama geçirip, bunun sonuçlarını elde eden insanlar bu sonucu kaybettirecek bir sebep olmadığı müddetçe yaşarlar yani kaybetmezler

Bu o insanın Evliya yada Veli olduğunu göstermez

Sonra bu insana bakarsın büyü veya sihirle uğraşıyordur ama gücü gitmiyordur

Cinderlik yapıyordur ama o kadar günahına rağmen edinmiş olduğu ilmi gitmiyordur

Ondan sonra insanların kafası karışmaya başlar, havasçılar büyücü

Yada adam Evliya ama şu günahı işliyor demekki o günah değil

Yada bu işlerle uğraşanların hepsi cinlerin oyuncağı oluyor

Bunu yapan zavallı akıl fukarası havasçıda kendini o kadar günahına rağmen Allah 'ın Sevgili Kulu zanneder

Sevgili Kuluyumki gücüm gitmiyor der

Yada inancını kaybeder demekki bu işlerin Takvayla alakası yok der

Arkadaşlar havas ilmini karıştırmayın hakkında hiçbirşey bilmiyorsunuz

Kurdaladıkça kafanız daha çok karışıyor

Bazı şeyleri açarım yer yerinden oynar gerek yok

Önce havassı tanımanın yolu, kitaplardan veya duyduklarından yada kendi yorumlarından geçmez bunun farkına varın

Dediğim gibi bunlar benim düşünce ve yorumların

Doğru yada yanlış kabul etmeyin daha iyi bilenlerede sorun

En Doğrusunu Allah BilirUlvi Hoca /2010
 
Üst Alt