Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1700 GÜN 4 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Havas kitaplarındaki bilgiler nasıl kesif edildi? (Yaşayan Efsane Nurkul Hocadan Alnıtı)

#1
havas İlmindeki bilgiler geliş şekline göre direk ve görevli vasıtasıyla vede endirekt olarak üçe ayrılır

Direk gelenler, rüyalar, ilham, his, sezinleme ve en meşhur olanı keşf iledir

Görevli vasıtasıyla geleni ise kişiyle muhatap olan görevli öğretir

Endirekt olan ise tesadüfi olarak açığa çıkanlardır

Şimdi rüyalar, his, ilham, sezinleme gibi durumlarda kişinin kabiliyet ve inkişafına göre aldığı bilgiler bereketin nevileri hükmüne bürünür ve farklılıklar arz edebilir

Ne kadar farklılıklar arz etsede manevi alemde o bilgi o şahısa aksettirildiği için kabul görür ve orjinal etkisini yapar

Bunun için bilgilerde farklılıklar olabilir

ikinci bir husus ise kişideki havassal bilgi ve güç kişinin maneviyatına, seviyesine ve durumuna göre değişir

mesela normal seviyedeki bir insanda Besmele cinleri uzaklaştırmak içinken, işleri seviyedeki bir insanda Besmele ağrıları kesmek için kullanılır

Mesela inkişafı henüz açılmaya başlamış bir normal seviye insanında cinleri uzaklaştırmak için Bin Besmele lazımken inkişafı açılmış ileri seviye bir insanda 50 Besmele yeterli olucaktır

Buda bu kişilerin İlimleri gelecek nesle aktarırken kaybolmasın diye yazdığı havas kitaplarında farklılıklar doğuracaktır

Havassın aslı kabul ve seviyedir vede tasarrufun bereketine nail olmak

Burdan ötesi uygulama ve pratiktir

Bunlara ise gerçek manada takva ile ulaşılır ama berekete nail olmak çalışmaktanda geçer

Bir dinsiz dahi berekete nail olabilir çalışmasıyla

Onun içindirki havas bereket üzere giden genel havas, kişinin inkişafına göre şekil alan şahsi havas, kişinin seviyesine göre şekil alan seviyye havası, kişinin bağlantıda bulunduğu gruba göre şekil alan grupsal havas vede kişinin görevlisine göre şekil alan görevli havası olarak insanlarda değişik şekillerde zuhur eder ve açığa çıkar

Ama çoğunlukla ve asıl olan bereket üzrine giden genel havastır

Bunun için kişilerin kendi şahsi gelişimlerine göre aldıkları ve yaydıkları havas bilgileri elbetteki farklı olabilir

Kendini havas araştırmacısı zanneden bu cahiller İnşaAllah bu yazımı okuduktan sonra fikirleri gelişir, ufukları açılırda neyin ne olduğunu anlamaya başarlar zannediyorum

Bu arada İlimlerin Şahı Muhyiddini Arabi Hazretleri 'dir yoksa Ahmet El Buni değildirYaşayan Efsane Nurkul Hoca / 2011