Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Hanefi mezhebine göre hangi deniz ürünleri yenmez?

seize

Çavuş
“Taze et yemeniz için
denizi sizin hizmetinize veren Allah’tır”1 mealindeki âyet-i kerime ile “Denizde
avlanmak ve onları yemek size helâl kılındı ki; hem size hem de yolcu
olanlarınıza faydalı olsun”2 mealindeki âyet, denizlerin birer ilâhî nimet
deposu olduğunu ve onlardan insanların faydalanabileceğini ifade
etmektedir.

Âyet-i kerimelerde, Cenab-ı Hak belirli bir kısmını
haramlaştırmadan ve başka hayvanlar gibi boğazlanma şartını koşmadan, bütün
deniz hayvanlarının helâl olduğunu bildirmekte, kullarına kolaylığı ve genişliği
temin etmektedir. Hattâ mümkün mertebe hayvana eziyet vermekten kaçınılması
kaydıyla, onları yakalamak için insana herşeyi kullanabilme müsaadesini
vermektedir.

Bilindiği gibi, yaşadıkları yerler bakımından hayvanlar kara
ve deniz hayvanları olmak üzere ikiye ayrılır. Karada yaşayan hayvanların
hangilerinin yenip yenmeyeceği fıkıh kitaplarında belirtilmiş, ayrılmıştır.
Denizde yaşayan hayvanların hangilerinin yenilmesinin helâl, hangilerinin haram
olduğu hususunda ise mezhepler arasında farklı görüşler
mevcuttur.

Yukarıda meallerini verdiğimiz âyet-i kerimeden hareket eden
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebi âlemlerine göre, deniz hayvanlarının, yani
suyun içinden başka bir yerde yaşayamayan hayvanların hepsi, nerede bulunursa
bulunsun, ister balık şeklinde olsun, isterse başka cins ve şekide bulunsun,
helâldir, yenebilir. Yine aynı mezheplere göre, bu hayvanların isimlerinin
farklı olması, diri veya ölü olması; yakalayanların Müslüman veya gayrimüslim
olması hükmü değiştirmez.

Mâlikî mezhebi hiçbir deniz hayvanını istisna
kılmazken, Hanbelî mezhebi yılan balığını habis saydığı için; Şâfiî mezhebi de
kurbağa, yengeç ve timsah gibi hem denizde, hem de karada yaşayabilen
hayvanların etinin yenilmesini haram olarak vasıflandırmaktadır.

Hanefî
mezhebine göre ise, balık sûretinde olmayan deniz hayvanlarının etlerini yemek
haramdır. Buna göre, daima suda yaşayan, suda barınan hayvanlardan her çeşit
balık eti yenebilir. Kalkan balığı, sazan balığı, yunus balığı, yılan balığı bu
kabildendir. Fakat, diğer su hayvanları caiz değildir. Midye, istiridye, istakoz
ve yengeç gibi hayvanların yenilmesi helâl olarak kabul edilmemektedir, haram
sayılmaktadır.3

Bu esaslara göre, midye, istiridye gibi deniz hayvanları
Şâfiî, Mâlikî ve Hanbeli mezheplerine göre yenebilirken, Hanefî mezhebine göre
yenilmemektedir. Hanefî mezhebinin haram saymasının sebebi, bu çeşit hayvanları
gerek görünüş, gerekse yenen kısımları itibariyle hoş olmaması, çirkin ve pis
sayılmasıdır.

1. Nahl Sûresi, 14.
2. Mâide Sûresi, 96.
3.
el-Mezâhibu’l-Erbaa, 2: 5.
Mehmed Paksu Helal – Haram

(bynokta.com/firdevs)
 
Üst Alt