Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 3300 GÜN 9 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Fatiha suresinin fazileti(fütuhat-ı mekkiyeden)

islambol

Onbaşı
Fatiha suresini okuduğun zaman onu besmele ile birlikte sonuna kadar tek bir nefesta oku.yemin ederek söylüyorumki bana kadar ulaşan kutsi bir hadiste yüce Allah İsrafil aleyhisselama hitaben ('62)

Ey İsrafil izzetim ,celalim,cömertliğim ve keremim üzerine yemin ederim ki kim besmele ile birlikte FATİHA suresi'nin bütün ayetlerini peş peşe bir kerede okursa şahid olunuz ki muhakkak o kimseye mağfirette bulunurum.onun iyiliklerini kabul eder kötülüklerini af ederim onun dilini ateşte yakmam kendisini cehennem azabından kıyamet azabından ve büyük korkudan kurtarırım.ve o bana bütün peygamberler ve velilerden önce kavuşur..


(62)..ibnü'l -arabi bu hadisin senedini şöyle zikreder: yemin ederek söylüyorum bana Ebu'l-Hasen Ali b.Ebi'l Feth-ki babası 'kenari'diye maruftur haber verdi.bu zat hicri 601 senesinde Musulda benim evimde tabiblik yapmıştı oda yemin ederk bu haberi şeyhi Ebul fazl Abdullah b. Ahmet b. Abdil kahir et - Tusi el -hatıb'tan duydugunu söyledi oda yemin ederek babası Ahmed'den oda el mubarak b. Ahmet b. Muhammed en-nisaburi'den ki kıraat ehlinden birisiydi oda Ebu bekir el-fazl b.Muhammed el Katip el herevi'den oda Ebu bekir Muhammed b. Ali eş -şaşi eş şafiden oda Ebu nasır diye maruf Abdullah es serahsi'den oda Ebu Bekir Muhammed b.fazl'dan oda Ebu Abdillah Muhammed b.Ali .b.Yahya el Verrak'tan ki bu zatta fakih bir kimsedir.oda Muhammed b. yunus et -Tavilden oda Musa b.isa dan oda Ebu bekir er-racii'den oda Ammar b.musa el -bermeki'den oda enes b.malik (r.a)den oda Ali b. ebu talip (k.v)den oda Ebu Bekir es Sıddık (r.a)den oda peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)den oda Cebrail (a.s)dan oda Mikail (a.s)dan oda israfil (a.s)dan rivayet etmiştir.
 
Üst Alt