Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Eyüp Sultan Türbesi

incinme

Uzman Çavuş
Eyüp Sultan TürbesiHz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el- Ensari'nin kabrinin Akşemseddin tarafından bulunmasından sonra, Fatih Sultan Mehmed tarafından mezar üzerine bir türbe yaptırılmıştır. Mimarı hakkında her hangi bir kayda ratlanmamaktadır.Türbenin tam ortasında etrafı gümüş şebeke ile çevrili olan Hz. Halid bin Zeyd'in sandukası yer almaktadır. Üzerine siyah atlastan yapılmış ve sarı renkte işlenmiş güzel yazı örnekleriyle süslü "Kisve-i Şerife" çekilmiştir.
/ Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları

Türbe Eyup Sultan Camii`nin kuzeyinde, iç avlunun önündedir. Fatih Sultan mehmed tarafından 1454-55 tarihinde yaptırılmıştır.

Rivayete göre iç avludaki çınarın bulunduğu yer Ebu Eyüp`ün gasledildiği yerdir. Türbe 8 köşeli, tek kubbelidir, kesme taştan yapılmıştır. cephe yüzlerine oturtulmuş olup, kasnağı yoktur. Pencere söveleri mermerdir. Kapı cephesi hariç diğerleri altta ve üstte iki pencerelidir.Kemerli kapı mermerdir, üzerinde
, Muhammed, kelime-i tevhid hakedilmiştir.

Türbe içi çinilerle kaplıdır. Üzerinde celi yazılar baştan başa dolaşır. Kubbe kalem işlemeleriyle süslüdür. Kubbe ortasında Ali imran suresi 193. ayeti yazılıdır.

Türbenin ortasında etrafı gümüş şebekeli bir parmaklık içinde Hz.Halid b. Zeyd ebu Eyyüb el-Ensari`nin sandukası vardır. Üzerinde siyah atlas üzerine sarı simli kisvei şerif örtülüdür. Yazıları yazmıştır. Kisveyi bağlayan sırma kuşak üzerindeki celi hatları Sultan II. Mahmud yazmıştır.

Türbenin içinde, sandukanın ayakucunda bir kuyu bulunmaktadır. I.Ahmed ihya etmiştir. Rivayetlerde bu kuyunun ayazma olarak şifa kuyusu olduğu yazılıdır. Sandukanın üzerindeki dairevi kandillikte 36 adet buhurdan ve zemzemiye vardır. Türbenin duvarlarındaki yazılar I.Ahmed, III. Mustafa, III. Selim, II. mahmud, Abdulaziz, Hattat Osman, Ahmed Razi, Yesarizade Mustafa İzzet, Mahmud Celaleddin Efendi`ye aittir. Türbedeki sancakı şerif ve dört büyük şamdan `nde korumaya alınmıştır.

Türbe kapılarını tahtadan tunca ÇEviren 1.abdulhamıttır Türbenin önünde medhal vardır. Türbenin sağ tarafında kadınlar mescidi bulunur ki burada itikafa girmiştir. İç avludan türbe medhaline bir hacet penceresi açılır. Hacet penceresinin iç kısmında şu hadisi şerif yazılıdır: "Devemi kendi haline bırakınız. Zira o kendine düşen görevi yapmaya memur edilmiştir. O da gitti, Ebu Eyyub`un kapısı önüne çöktü."​
İmaret

Eyüp Camii civarında Fatih Sultan Mehmed`in yaptırdığı günde iki kere yemek pişirilirdi. Normal günlerde pirinçli, buğdaylı yemek çıkarken Ramazan ayında etli yemek dağıtılırdı. Özel günlerde, cuma ve kandillerde, zerde ve zerbaç, pilav çıkarılıp yoksullara verilirdi.Eyüp el-Ensari

Emeviler zamanında İstanbul kuşatmasına (671) katılan ve burada şehit olan Hazretlerinin kabrini rüyasında gördü ve bildirdi. 1458`de Fatih burada bir türbe ve cami yaptırdı. 1800`de cami yeniden inşa edildi. Kubbe yazıları . Medresesi yok olmuş, ziyaret aşırılığı sebebiyle külliyedeki tahribat tamir edilmemiştir.


Eyüp Sultan, Mekke`ye giderek `de ilk Müslüman olan. Alemdarı Nebi, Mihmandarı Resulullah diye anılır. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılmış, İstanbul kuşatmasında şehit düşmüştür.


Evliya Çelebi`ye göre: "İlahi arif, Hazreti Eba Eyüb ensari, peygamberin sahabesinden hadis rivayet edenlerdendir. Kendisi ensardandır. Hazreti Peygamber Mekke`den medine`ye hicret ettikleri zaman Cibrili Emin peygamberin devesinin yularından tutup çeke çeke cömert Eba eyüb7ün evinin önünde çöktürmüştür.


Bu işaret üzerine hz.peygamber Eba Eyüb`ün evinden başka bir yere misafir olmamıştır. Hala, peygamberin mübarek mezarı bu Eba Eyüb Ensari hazretlerinin evinin yerindedir ki, Hz.Peygamberin candan sevdiği dostudur ki o peygamaberden birçok hadisler nakl ve rivayet eder."


Evliya Çelebi`nin anlattığına göre Eba Eyüb iki kere konstantiniye seferi yaptı. İkincisinde galatayı fethetti, istanbul`u da fethetmek üzere iken barış yaptı, ayasofya`da namaz kılıp Eğrikapı`dan çıkarken kafirler bunları şehit etti. Bir rivayete göre ise ishalden vefat etti.


1453`de Fatih Sultan Mehmed istanbul`u fethederken Akşemseddin hazretleri bir yer bulup orayı kazdırınca bir dört köşe yeşil somaki mermer göründü. Üzerinde haza kabri Eba Eyyubi Ensari, bu Eba Eyyüb`ün mezarıdır, yazılıydı. Taşı kaldırdılar. İçinde Eba Eyyüb`ün vücudu safran ile boyanmış kefen içinde terü taze ve sağ ellerinde tunç mühür vardı. Burada nurlu türbesini yaptılar. Bu çevrede 33 sahabi yatmaktadır.Evliya Çelebi ve Eyüp

Evliya Çelebi`nin Eyüp anlatımı: "Eyüp şehri, İstanbul`un batı tarafındadır. İstanbul`a denizden dokuz mil ve karadan iki saattir. Ama yine istanbul`a bitişik olup arasında asla boş arazi yoktur. Baştanbaşa mamurdur. Fakat başka hükümettir. Fatih kanununa göre beşyüz akça mevleviyettir.


..karşı tarafı deniz karşısında sütlüce kasabasıdır. Arası bir ok atımı yerdir.


Eyüb Sultan Camii: Bu, Fatih Sultan Mehmed Han`ın yapısıdır ki sevabını Eba Eyüb`e hediye eylemiştir. Deniz kıyısına yakın ensari yerinde düz bir yerde yapılmıştır. Bir kubbelidir. Mihrab tarafında yarım kubbesi daha vardır. Lakin o kadar yüksek değildir. Camiin içinde sütun yoktur. Orta kubbe etrafında sağlam kemerler vardır. Mihrabı ve minberi sanatlı değildir. Hünkar mahfili sağ taraftadır. İki kapılıdır. Biri sağ tarafta yan kapısı, diğeri kıble kapısıdır. Kıble kapısı üzerinde bir mermer üzerinde celi yazı ile şu tarih yazılmıştır: hamden lillah beyti mamur oldu bu. Sağ ve solda iki minaresi vardır. Avlusunun üç tarafı odalarla süslüdür. Ortasında cemaat maksuresi vardır. Bu maksure ile Eba Eyüp mezarı arasında göklere baş uzatmış iki çınar vardır ki, cemaat, gölgesinde ibadet ederler. Bu avlunun da iki kapısı vardır. Batı kapısının dışında büyük bir avlu daha vardır. İçinde dut ve diğer ağaçlarla yedi tane büyük çınar vardır. Bu avvlunun iki tarafında abdest muslukları vardır. Bu camiden başka şehir içinde seksen kadar mescid vardır ki dördü mimar sinan yapısıdır."

alıntı...
 
Üst Alt