Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Ey Keremler Kanı Merhamet Buyur (Şiir & İlahi)


Ümmeti Muhammed olan efrada
Ey Keremler kanı merhamet buyur
Hızır ile İlyası gönder imdada
Ey Keremler kanı merhamet buyur

Muhammed hürmeti eman ver bize
Kamil iman ile zaman ver bize
Ceneti ala’da mekan ver bize
Ey Keremler kanı merhamet buyur

Ümmet-i Muhammed oldu perişan
Eşrafı mahvoldu kalmadı zi-şan
Ey Vahid-i mıtlak sensin kerem şan
Ey keremler kanı merhamet buyur

Ey Halik-i alem emanül eman
Senden özge yoktur bize bir güman
Ya Rab bize göster bir darul eman
Ey Keremler kanı merhamet buyur

Muhammed ümmeti reddetme bizi
Dergah-ı rahmetten reddetme bizi
Ağyar zümresinden addetme bizi
Ey Keremler kanı merhamet buyur

Habibindir senin Ahmed-i Muhtar
Serveri enbiya zatında dildar
Sen bizi affeyle aman ya gaffar
Ey Keremler kanı merhamet buyur

Bi hürmeti Ya Rab nuru peygamber
Enbiya evliya cümleye rehber
Yar-i gar-i güzel sıddık-ı ekber
Ey Keremler kanı merhamet buyur

Enbiya evliya hürmeti Ya Rab
Etkıya asfiya hürmeti Ya Rab
Şürefa urefa hürmeti Ya Rab
Ey Keremler kanı merhamet buıyur

Bi hakkın Ya Rabbi zatı izzetin
Esrarı Ya Rabbi ilmi hikmetin
Bi hakkı Ya Rabbi şanı kudretin
Ey karemler Kanı merhamet buyur

Lütfi ya bu gün Ya RAbbi abd-i zelildir
Muhtacı merhamet gözü alildir
Sebkatı Rahmetin elde delildir
Ey keremler kanı merhamet buyur


Muhammed Lütfi Efe Hz

 
Son düzenleme:
Üst Alt