Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Esmaül hüsna

ALLAH(cc)!

Sensin ALLAH(cc) sanadır kulluğum

Sendedir çarem seninledir varlığım

Seni arar ruhum seni anar kalbim

Başkasına değil sana muhtacım

Başkasını değil seni çağırırım

Başkası yaratılmıştır sen yaradansın

Başkası devamsızdır sen daimsin ve daim eyleyensin

Başkaları muhtaçtır sen ihtiyaçsızsın ihtiyaçları görensin

Başka ilah yok sen ALLAH(cc)'sın

Sen ki eşi benzeri olmayansın

Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin

Cemaline çevir yüzümü başkasına rağbet ettirme kalbimiYa Rahman!

Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur

Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur

Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur

Şu çorak gönlüme merhametini indir

Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.Ya Rahim!

Öylesine rahimsin ki kulağını sözüme muhatap eylersin

Aklıma vahyinle tenezzül edersin

Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin

İstenmediğinde de lütfedersin

Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin

Hak etmeyene bile çok bahsedersin

Öyle Rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin

Ahireti ondan daha güzel eylersin

Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni

Hüzünden azad eyle kalbimi

Ateşten uzak eyle beni

Hicrana düşürme kalbimiYa Vehhab!

Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin

Nankörlerin bile rızkını kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin

Varlığım senin lütfundur senin ihsanındır

Aciz varlığıma lütfunu ihsanını daim eyleYa Rezzak!

Hazinende yok yoktur ol dersin her şey olur

Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır

Vahyin mümin kalplerin selin akılların rızkıdır

Ya Rabbi! Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir

Senin fakirin eyle beni

Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir

Sofranda ağırla beniYa Melik!

Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin

Gökler yarılırken sahibim sensin

Yıldızlar dağılırken sahibim sensin

Varlığım bana ait değil varım yoğum senin

Elimde olanlar benim değil sahiplendiklerim de senin

Yokluğa düşürme beni an senin

Darlık verme kalbime mekan seninYa Kuddüs!

Sensin kuddüs kutsiyet sendendir bundan öte laf olmaz

Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz

Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz

Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındır pak eyle

Temizlenenlere muhabbet edersin gönlümü muhabbetinle temizleYa Selam!

Sensin selam sendendir selam

Emrini dinler ateş ki İbrahim(as) için serin ve selametli olur

İbrahim(as) gibi dostluğuna kabul eyle beni

İbrahim(as) gibi ateşi gül eyle tenime

Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda

Selamını şebnem gibi dokundur kalbimeYa Mümin!

Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur

Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur

Sen inandırmazsan kim mümin kalır

Revamın tuzağına düşürme beni nefsimin diline bırakma beni

Öyle mümin eyle ki beni pişmanlıklarım beni sana döndürsünYa Müheymin!

Sensin gariplerin sığınağı

Sensin kimsesizlerin dayanağı

Sensin hakkı himaye eden

Sensin aklımı aldanışlardan kollayan

Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran

Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin

Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin

Sen ki benim en küçük¸ en önemsiz¸

En gizli arzularımı da bilir bana merhamet edersin

Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni

Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beniYa Aziz!

İzzet senindir sendendir izzet

Sen dilersen kimse zillete düşmez

Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz

Kalbim yalnız sana kanar

Yakınlığınla aziz eyle kalbimi

Ruhum yalnız seni arar

Huzurunla aziz eyle ruhumu

Halim yalnız sana aşikar

Başkalarının yanında rezil etme beniYa Cebbar!

Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin

Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin

Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin

Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni

Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir beni

Ebabilleri gönderde Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi

Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme

Aklımın beni saptırmasına geçit verme

Hep itaat üzre sabit kıl beniYa Mütekebbir!

Ben acizim sen Kadir'sin

Ben fakirim sen Rahim'sin

Ben ölüyüm sen Hayy'sın

Ben çaresizim sen Ehad'sın

Ben muhtacım sen Samed'sin

Ben sağırım işiten sensin

Ben körüm gören sensin

Ben dilsizim konuşan sensin

Ben yaratılıyorum yaradan sensin

Ben yokum var eden sensin

Ben hiçim ama emellerim büyüktür

Ben yoksulum ama isteklerim çoktur

Ben isterim çünkü sen büyüksün

Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimiYa Halk!

Sen ol deyince her şey oluverir

Ol de olayım yarattıklarının arasında kalayım

Halk ettiğin gibi ahlaklanayım

Sen yarattın diye güzel olayım

Hep en güzel kıvamda kalayımYa Musavvir!

Yokluğa varlık suretini giydiren sensin

Hiçliğe varlık boyasını çalan sen

Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir

Sen ki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tanıdık eylersin

Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimiYa Gaffar!

Gizli düşmanlıklarımı bilen sensin

Gözyaşlarıma değer veren sensin

Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar

Rahmetinle arındır bağışla beniYa Fettah!

Damla kadar da olsa sevabım lütfeylede cennetini aç bana

Şaşkında olsa aklım kerem eyle de sana gelen yolları aç banaYa Alim!

Senin için bilmenin başı yoktur

Ben ancak sonradan bilirim

Senin bilmediğin bir an yoktur

Ben ancak bazen bilirim

Sen açık edip söylediğimi de bilirsin

Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin

Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin

Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım

Kendime aklım ermez sen beni benden çok bilensin

Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım

Kendime kendim yetmez sen bana benden çok sırdaşsın

Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni

Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beniYa Kabıd! Ya Basıt!

Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni

Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni takdir senindir

Ya Rabbi! Sen ki imkansızı mümkün kılarsın

Darda koyma beni dara düştüğümde de şükredenlerden eyle beni

Sen ki asılları yanında tutarsın gölgede bırakma beniYa Hafid!

Öyle Hafid'sin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni

Öyle Hafid'sin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni

Gururdan azad eyle nefsimi zillete düşürme kalbimiYa Rafi!

Secdelerimle sultan eyle beni

Kulluğumla şereflendir beni

Katında rütbelendir beni

İyiler arasında an beni

Yükseklere al beniYa Muizz!

İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır

Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana

İzzetine ayine et fakiriYa Müzill!

Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir

Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir

Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir

Cevapsız bırakma beniYa Semi!

Yare açık yare yare açmaya yare ne hacet

Feryadım duyulur aşikare dile dökmeye ne hacet

Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet

Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacetYa Basir!

Körüm körlüğüme bile

Körüm gördüğüme bile

Körüm gösterdiklerine bile

Vaat ettiğin cennetine bile körüm

Senin görmenle görür cümle gözler

Aç gözlerimiYa Hakem!

Sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin

Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin

Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle

Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle

Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyleYa Adl!

Sensin zulme uğrayanların dayanağı

Sensin mahzun kalplerin sığınağı

Senin adaletindir sığındığım senin nizamındır güvendiğim

Nefsime zulmetmekten koru beni

Adaletine razı eyle nefsimi

Eğrilmekten koru kalbimi

Rızana göre ölçülendir beni

Mizanında güzel eyle akıbetimi

Kolay eyle sorgu sualimi

Hesap verme inceliğiyle yaşat beni

Zulmetmekten uzak eyle beni

Zulme uğramaktan koru beniYa Latif!

Senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder

Hükmüne razı olmayı lütfet bana

Lütfunu hakkımda hükmün eyle

Hükmünü hakkımda latif eyleYa Şükür!

Sen ki bana iman verdin dalalette bırakmadın

Bense sana şükrümde hep eksik yetersiz kaldım

Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime dilime

Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir

Bu nimetin şuuruna erdir fakiriYa Aliyy!

En güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez

Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar

En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez

Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar

Sen her türlü tasavvurun ötesindesin

Sen her türlü hayalin üzerindesin

Sıfatlarına hayaller erişemez yüceliğine akıl sır ermez

Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler

Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan¸ cin ve melekler

Aczime yüce kudretinle medet eyle

Fakrıma ulvi yakınlığınla imdat eyle

Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin yakınlığına al beni

Sen ki yüceler yücesisin senden başkasına boyun eğdirme beniYa Kebir!

Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya

Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya

Bir seni büyük bilenlerden eyle beni

Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi

Kibriyanı anlayacak akılla donat beni

Celalini görmekle genişlet kalbimiYa Hafiz!

Hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir

Hıfzının ayinesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir

Bahar kışa döner bir gün gün akşama çıkar

Sabahlar sendendir koru beni sabaha eriştir

Yıldızlar söner bir gün dağlar yerinden oynar

Gökler senindir koru beni kapına yetiştir

Göklerde ölür bir gün yer yerinden oynar

Her yer senindir koru beni menzile eriştir

Kuşlar dağılır bir gün denizler kaynar ufuklar senindir

Koru beni ötelere eriştir

İsmim unutulur bir gün sesim boşlukta çınlar

Yakınlıklar sendendir

Koru beni yakınlığına eriştir

Defterim açılır bir gün günahlarım çok tutar

Takdir senindir koru beni affını yetiştir

Sözüm biter bir gün sessizlik uzar kelam senindir

Koru beni müjdeni yetiştirYa Mukit!

Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin

Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim

Sen ki sonsuzluk istediğini kalbime ilham edersin

Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim

Sen ki zayıf ve acizleri yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin

Sana aşinadır acizliğim ve yetimliğim

Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin

Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim

Niyetlerimi güzelleştir ihlasa eriştir beni

Ömrümü ebede bitiştir cennetine yerleştir beni

Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle başkasına el açtırma

Günahlarımı gufranına bahane eyle yüzümü kara çıkarmaYa Hasib!

Emellerim hesaba gelmez arzularım sayıya dökülmez

Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun

İhtiyaçlarımın en küçüğüne hayallerimin hiçbirine elim yetişmez

Kalbimin sızılarını topla ki hesaba gelir bir duam olsunYa Kerim!

Ya Rabbi! Kereminle güzel eyle her halimi

Kereminle sevindir kalbimi

Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin

Sen ki hiç sebepsiz hiç hesapsız kerem eylersin

Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın

Cennetine al hiç bitmeyen ikramına eriştir beni

Kerem et bu acize az sevabını çok eyleYa Rakib!

Ömrümün her anında seni anmak dilerim

Lakin halim el vermez unuturum

Kalbime zikrini yerleştir uyandır beni

Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim

Lakin mecalim yetmez susarım

Dualarımı katına eriştir yandır beni

Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim

Lakin sevabım yetmez korkarım

Yaptıklarımı hayra eriştir iyilerle andır beniYa Mücib!

Arza hacet yok halim sana ayandır

Söze gerek yok sessizliğim sana beyandırYa Vasi!

Varlık sensiz darlanırYa Vedud!

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere

Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillereYa Mecid!

Yakınlığın ulviyetine engel değil ki

Bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin

Ulviyetin yakınlığına engel değil ki

Bana benden de yakın olduğunu her daim söylersinYa Bais!

Zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında

Hayat ver yeniden onlara ulaştır en sevdiklerimin yanınaYa Şehid!

Seni görür gibi yaşamak en güzel haldir

Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidirYa Hakk!

Ancak sana yönelmek kuluna haktır

Kıblenden saptırma beni

Ancak sana edilen dualar kuluna haktır

Mahrum bırakma beni

Ancak senden dilemek kuluna haktır

Sahipsiz bırakma beni

Ancak sana dayanmak kuluna haktır

Çaresiz bırakma beni

Ancak sana varan yollar kuluna haktır

Yoldan çıkartma beni

Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır

Yetim bırakma beni

Bela hakkımdaki hükmün haktır

Ya Rabbi hak ettiğimle değil lütfunla ağırla beniYa Vekil!

Aczimi sana şefaatçi ederim

Kudretini dayanağım eylerim

Fakrımı sana elçi ederim

Rahmetini sığınagım eylerimYa Kaviyy!

Aczimi bilip dergahına geldim

İyyakenagbudü ve iyyakenestain

Fakrımı bilip senden istedim

İyyakenagbudü ve iyyakenestain

Havl senindir kuvvet senin

Kavi olan ancak sensinYa Metin!

Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni

Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni

Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni

Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beniYa Veliyy!

Sana tevekkül ettim vekilim sensin

Sana iman ettim sahibim sensin

Sana sığındım sırdaşım sensin

Sana güvendim veliyyim sensin

Sana bağlandım dostum sensin

Sana tutunuyorum bütün varlığımla

Kimsenin yere yıkmasına izin verme beniYa Hamid!

Hamid sensin hamd sanadır

Diller senin hamdinle tatlanır

Her nefes sana minnetle verilir ve alınır

Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle

Minnet altında ezdirme kalbimiYa Muhsi!

Hadsiz acz ve zaaf içindeyim

Düşmanlarım pek yaman incitenim sayısızdır

Sana şükrüm yetersiz arzularım hesapsızdır

Fıtratımın diliyle yalvarıyorum dualar ediyorum

İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin

Kalbime yoldaş eyle merhametiniYa Mübdi!

Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın

Yaradışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın

Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl

Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl

Günahımın bolluğunu affına bahane kılYa Muid!

Ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar

Sende son bulur sonlarYa Muhyi!

Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın

Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın

Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyleYa Mumit!

Ölüm uzak değil bedenden bilirim ki ölümde senden

Faniyim fani olanı istemem

Acizim aciz olanı istemem

Ruhumu rahmana teslim eyledim ben

Ölümüm son değil başlangıçtır bilirim

Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzre eyle Ya RabbiYa Hayy!

Her diri senden alır dirliğini

Diriliğimi diriliğine ayine eyle

Ölüm bile senin ihya etmenle diridir

Ölümümü ebedi hayata bahane eyleYa Kayyum!

Yokluğa düşürme kalbimi yanında tut sevdiklerimi

Unutuşlara gömme yüzümü nazarında tut güzelliğimiYa Vacid!

Varlığını anlatmaya var sözü yetmez

Varlar seninle vardır

Varlığını anlamaya varlığım yetmez

Varlık sana şükrandır

Varlığının öncesi yok senin önceler seninle vardır

Varlığına son yok senin sonralar seninle vardır

Varlığına bahane yok senin an seninle vardır

Beni bensiz bırak beni sensiz bırakmaYa Macid!

İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir

Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir

İyilerin bütün iyilikleri sana aittir

Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir

Vereceklerine karşılık değildir olamaz ibadetim

Ancak verdiklerin içindir cennetine al beniYa Vahid!

Kalbim her şeye bağlanır ayrılığın ardından ağlamaklıdır

Sen ki birsin başkalarına koşturup yorma beni

Ruhum her gelene sevdalıdır

Gidenlerin gidişiyle yaralanır

Sen ki birsin çoklukta bırakıp ağlatma beni

Kaygılarım bin türlü korkularım dağlar kadar

Sen ki birsin yokluğa düşürüp unutma beni

Sözüm kimseye geçmez kuvvetim kıl kadar

Sen ki birsin boynu bükük çaresiz bırakma beni

Bir seni bir bilirim işte kapına geldim başkalarına bırakma beniYa Kahhar!

Sen öyle Kahhar'sın ki kahrında lütfun çok kahrında acelen yok

Sen öyle Kahhar'sın ki kahrında adalet var kahrına sınır yok

Düşmanımız çok aczimiz nihayetsizdir

Kahrınla helak eyle zalimleriYa Samed!

Doğurmadın doğrulmadın dengin yok benzerin de haşa

Herkes sana muhtaç her şey sana muhtaç

Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla

Ben sahip olduğuma da muhtacım sahip olmaya da

Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin

Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir

Senden başkasına muhtaç eyleme beni

Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir

Senden başkasına el açtırma beniYa Kadir!

Öyle kadirsin ki kudretin olmasa

Var diye bir şey olmaz yok zaten anılmaz

Sen ki varsın yokluktan korkmam

Sen ki kadirsin aczimden utanmam

Sen ki rahimsin fakrımdan sıkılmam

Aczime kudretinle medet eyle

Fakrıma rahmetinle imdat eyleYa Muktedir!

Senin kudretine sınır çizilmez

Çünkü kudretine aczin zerresi deymez

Senin kudretine göre zor yada kolay olmaz

Senin kudretine göre her şeyde bir şeyde fark etmez

Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın

Toprakta bırakma beni

Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın

Unutuşta bırakma beniYa Mukaddim!

Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin

Sen her işin başını ortasını ve sonunu bilirsin

Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim

Sen ise sevdiklerini benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin

Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim

Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin

Uğradığım her yerde zaten sen vardın

Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın

Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin

Ben kendimi sevmeye geç kaldım

Mukaddim sensin dilediğini dilediğine üstün kılarsın

Sensin mukaddim dilediğini öne alır dilediğini sona bırakırsın

Önce yaptıklarımı sonra yapacaklarımı bağışla

Başka ilah yok ancak sensin ALLAH(cc)Ya Muahhir!

Zaman senindir

Dilediğin işi öncelersin dilediğini ertelersin

İzzet senindir

Dilediğini yanına alır dilediğini uzak eylersin

İrade senindir

İstediklerimi şimdide verir sonraya da bırakırsın

Hüküm senindir

Dilersen başkalarını bana tercih eder

Dilersen beni başkalarına tercih edersin

Hayat senindir

Dilersen ecelimi acilen verirsin dilersen tehir edersin

Takdir senindir

Dilersen cezamı hemen verir

Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin

Beni başkasına tercih et başkasını bana tercih etme

Beni benden al beni senden uzak etme

Rahmetini öncele gazabını ertele

Pişman olmama izin ver ecelimi tehir eyleYa Evvel!

Senin varlığın evvelden evvel

Senindir sırrını kavrayamadığım ezel

Sen öncelerden de öncesin

Senindir zaman sen öncesizsin

Her şeyin aslı senin katındadır

Her işin başı senin yanındadır

Yokken bana sahip çıkan sensin

Benden önce beni anan sensin

Önceleri yoktum sen var eyledin

Sonraları unutulucam sen an beniYa Ahir!

Sensin sonraların sonrası nihayetin yok senin

Her şeyin sonu senin yanında

Her işin sonucu senin lütfunla

Seninle sona erer hasretlerim

Sende son bulur beklemelerim

Seninle güzelleşir sonum sende gerçek olur umutlarım

Seninle sonsuzlaşır an senin müjdenle genişler zaman

Seninle gelir yarınlar seninle var olur sonralar

Senin lütfunla varlık evine konuk oldum

Bugün var yarın yokum

Sonumu sonsuzluk eyle akıbetimi hayr eyle kabrimi gülizar eyle

Ecel geldiğinde müjdeni söyleYa Zahir!

Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin

Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir

Sen zahir olmasan ışık kör kalır

Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi

Senden baskası şahit olmaya deymiyor

Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni

Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor

Ayetlerine şahit yaz beni

Gözlerim seni görmeye yetmiyor

Kalbimde görünür eyle kendiniYa Batın!

Sen herkese gizli kalırsın

Hiçbir şey sana gizli kalamaz

Dipsiz kuyular derin kurutulmuşluklar

Uçsuz bucaksız ufuklar

Işığın erişemediği derinlikler sana ayandır

Kalbimin sızıları ruhumun arzuları aklımın sırları sana aşikardır

Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin

Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle

Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle

Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın

Nefsimi iradene ram eyle

Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin

Kalbimi en güzel hallerle hallendir

Varlık senin izzet ve azametine perdedir

Sırlarını aç perdeleri indirYa Vali!

Nefsimle beni sınayan sensin

Ömrümü eksiltende artıranda sensin

Ömür senin dilediğindir

Malımı azaltanda çoğaltanda sensin

Elimdekiler senin verdiğindir

Sen dilemedikçe ben dileyemem

Dilediğim sensin dilediğim senin dilediğindir

Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin

Kalbimi kalp eyle dininde sabit kıl

Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin

Fakrıma medet eyle katında şefaatçi kılYa Müteali!

Sen bütün yüceliklerden yücesin

Yüceler yücesi sensin

Sensin ulviler ulvisi sensin perdelerin gizlediği

Sensin görünenlerin gösterdiği

Sensin kainat kitabının hecelediği

İyiliklerin sahibi sensin her dilin yücelttiği sensin

Ufukların sahibi sensin

Sen Mütealsin

Her şeyden ala¸ her kusurdan müberra¸ her noktadan paksın

Sonsuz kusurlu bu fakir

Her kusurum senin kemalini anlamam içindir

Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl

Sen Mütealsin

Her şeyin üzerinde her yüceliğin ötesinde

Her eksiklikten münezzehsin

Sonsuz fakr içinde bu fakir

Fakrım senin rahmetini tatmam içindir

Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl

Müteal sensin sonsuz acz içinde bu fakir

Aczim senin kudretine dayanmam içindir

Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle

Müteal sensin¸ İlah sensin¸ Rab sensin

Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyleYa Berr!

Yoktum yokluğumun farkında değildim

İyilik ettin var eyledin beni

Anılmıyordum anılmaya değer değildim

İyilik ettin insan eyledin beni

Bilmiyordum bilmediğimi bilmiyordum

İyilik ettin kendini bilir eyledin beni

İnanmıyordum senin farkında değildim

İyilik ettin inanlardan eyledin beni

Kimsesizdim kendime dost arıyordum

İyilik ettin dostun eyledin beni

Yetimdim sahibimi arıyordum

İyilik ettin rahmetine çağırdın beni

Hatalıyım pişmanlık duyuyorum

İyilik ettin kapına çağırdın beni

Yüzüm yok kimseye yaranamıyorum

İyilik ettin dergahına aldın beni

Günahım çok senden utanıyorum

İyilik ettin gufranına boğdun beni

Senden iyilik istemeye ne hacet

İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi

Senden istemeye ne hacet

Vermek istemeseydin istemeyi vermezdin ki

Ben sustum Ya Rab sen söyle iyiliğimiYa Tevvab!

İste kapına geldim

Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum

İşte dergahına vardım

Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum

Sana dönüyorum çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum

Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına

Çünkü söyle dediğini biliyorum

"ALLAH(cc)'ın kabulünü vaat ettiği tövbe

O kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler

ve çarçabuk tövbe ederler"

Bunları söylemekle cahillik ettimse tövbe Ya Rab

İste çarçabuk tövbe ettim

Sen tövbe edenleri seversin bilirimYa Müntekim!

Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin

İntikamın haktır senin

Sen ki mazlumların ahını işitir ezilenlerin halini görürsün

Cehennemin haktır senin

Sen ki dilediğine rahmet eyler dilediğine azab edersin

Adaletin haktır senin

Nefsimi isyandan uzak tut

Nefsimin eline bırakma beni

Kalbimi nisyandan uzak tut

En güzel hale kalp eyle kalbimi

Zalimden ve zulümden uzak tut

Adaletine razı eyle beni

Rahmetini ver gazabından uzak tut

Lütfuna muhatap eyle beniYa Afüvv!

Sen affedicisin sen affetmeyi seversin

Sen severek affedersin

Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür

Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur

Sen affetmeyi öyle çok seversin ki

Günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni

Sen öyle nezaketle affedersin ki

Kendi hafızamdan da silersin günahlarımı mahcup etmezsin beni

Hatalıyım itiraf ediyorum kusurluyum kabul ediyorum

İsyanım çoktur biliyorum çok unuttum utanıyorum

Unuttuğumu da unuttum şimdi hatırlıyorum

Aldandım affını umuyorumYa Rauf!

Yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin

Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin

Cemalinle iltifat et bana refetinle muamele et banaYa Malikü'lmülk!

Mülk senindir mülkünde dilediğini eylersin

Senindir mülk dilediğini mülküne dahil edersin

Bedeni senin mülkündendir

Hücre hücre tek sahibim sensin

Kalbim senin elindedir

İsyanda da itaatte de tek sahibim sensin

Sözüm senin verdiklerindendir

Sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin

Ruhum senin emrindir

Hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin

Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin

Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım

Başka kapı yok ki çalayım yanına al beniYa Zü'l-celal Ve'l-ikram!

Keremin öyle bol ki senin

Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin

Keremini celalinle gösterirsin

Lütfun öyle çok ki senin

Bir damla suya bin hayat bahşedersin

Lütfunu ihtisamla açık edersin

Görünmen öyle açık ki senin

Zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin

Cemalini kereminle gösterirsin

Sen ki en sevgilini(asv) bana elçi eylersin

En sevgilini(asv) en sevgili eyle bana

Karanlıklarımı dağıt nur eyle beniYa Muksit!

Hak senin yanındadır

Haklıların hakkı senin katındadır

Her muhtaca payını veren senin adaletindir

Payıma düşene razı eyle beni

Fazlından fazla fazla ver banaYa Cami!

Sen ki İbrahim'in(as) kuşlarını dağ başlarından geri toplayansin

Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde

İyilikten yana ne varsa senin katındadır

Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde

Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin

Kerem et beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisindeYa Ganiyy!

Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez

İhsanına layık olmak gerekmez

Elim istediklerime yetişmiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor

Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua değiyor

İstesem ancak senden isterim

İyyakenestain iyyakenastainYa Mugni!

Bütün zenginlikler senin ikramındır

Elimizde olanlar değil sadece elimizde senin ihsanındır

Sahip olduklarımız değil sadece varlığımız da senin ikramındır

Her zenginin zenginliği senden başkalarına el açtırma beni

Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni

Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi

Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni

Kainata dilenci eyleme kalbimi

Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beniYa Mani!

Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil

Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil

Ben bana gerekeni bilmem Hakim sensin

Men eyle bana verme neler engelse sana gelmemeYa Darr!

Zarar da fayda da senin iznindedir

Zarara izin vermende bir hikmetledir

Sen hakkımda zarar murad etmezsin

İyilik senden kötülük nefsimdendir

İyiliğe mecalim yok sen iyileştir beni

Zarar da görünse faydadır taktir ettiğin

Kendime faydam yok zarardan kurtar beniYa Nafi!

Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki

Kömürü elmasa çeviren simya gibi

Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki

Adem'in(as) pişmanlığını açık eden dua gibi

Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki

İbrahim'e(as) ateşi serin eyleyen sır gibi

Bana bahsettiğin hayat öyle bir Kevser ki

İsa'nın(as) ölüleri dirilten dokunuşu gibi

Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki

Eyyub'un(as) yaralarını iyileştiren deva gibi

Gözlerime değen nazarin öyle bir ışık ki

Yunus'u(as) üç karanlıktan çıkaran nur gibi

Yüzüme tebessümü koyan yaradışın öyle güzel ki

Yusuf'u(as) yüzüne tutulan ahime gibi

Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki

Muhammed'in( asv) canlar okşayan tebessümü gibi

Her hayır senin elindendir katında hayra eriştir beni

Her menfaat senin taktirindedir rahmetinden menfaatlendir beni

Her fayda senin izninle gelir lütfundan faydalandır beni

Sensiz benden bana çare yok bana iyiliğin gerek

Sensiz kimseden kimseye fayda yok bana kalbi selim gerekYa Nur!

Sen ki varlık aleminin nurusun

Sendendir çehrelerden parlayan nur

Sendendir göze bakış veren sır

Sendendir gönle neşe veren sürur

Seninle nurlanır kalbim seninle aydınlanır aklım

Nurunu yağdır banaYa Hadi!

Sensin kalplerimize Hak yolunu gösteren

Sensin vicdanımıza Hakkı aşina eyleyen

İnayetini kar eyle bana hidayetini yar eyle bana

Yolunu yol eyle bana lütfunu bol eyle banaYa Bedi!

Hiçliği varlıkla taçlandıran sensin

Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin

Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın

Eşsiz yakınlığına al beni

Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın

İnceden inceye sev beniYa Baki!

Ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim

Lezzetleri daim eyleyen sensin

Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim

Kavuşmaları sahici eyleyen sensin

Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim

Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin

Ömrüm kısa elim yetişmiyor kalbim kandır

Baki olan ancak sensin Beka bahşet imanımaYa Varis!

Yok bildiklerim senin nazarındadır

Yitirdiklerim senin katındadır

Bitirdiklerim senin yanındadır

Unuttuklarım senin hatırındadır

Unutulmuşları sonunda sen anarsın

Gidene de kalana da Varis sensin

Ebedi kavuşmaklar ver banaYa Resid!

Ya Rab sensin hakiki biricik mürşit

Yönümü sana çevir yolumu sana getirYa Sabur!

Eyyub'a(as) sabrı sen öğrettin

Eyyub'a(as) sabrı sen verdin

Sen ki sabrı için Eyyub'u(as) översin

Sensin Sabur asıl sabreden sensin

Sabur sensin sabredenleri seversin

Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok

Sabredersin ki cezalandırmak ta acelen yok

Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok

Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok

Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin

Muhabbetine mahzar olan sabilinden eyle beni

....
 
Üst Alt