Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Erkek, ev işlerinde hanımına yardım etmelidir

#1
"Erkek, ev işlerinde hanımına yardım etmelidir.Nitekim bir hadis-i şerifte:"Bir kimsenin karısına evde yardım etmesi Allah'ın gazabını kaldırır.Hayırlarını ve derecesini artırır.Evinde hizmet görüp, bundan utanmayan kimsenin adı şehitler defterine kaydedilir.Gece ve gündüz Cenab-ı Hak ona şehit sevabı ihsan eder.Her bir adımı başına bir hac bir umre sevabı verilir ve vücudunda bulunan tüylerin sayısınca cennette ona bir şehir ihsan olunur." buyulur. Efendimiz diğer bir hadislede ev işlerinde karısına yardım edenlere Allah Teala'nın peygamberlerden Eyüp(a.s),Davut(a.s), Yakup(a.s) ve İsa (a.s) sevapları kadar sevap ihsan edeceği haber verir."
(Camiu's-Sagır, Mefatih-ül- Cinan)
 

Benzer konular