Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Elsanatları dalı

ELSANATLARI DALI

Elsanatları insanların el emeği göz nuru ve duygularını birleştirdiği bir değerler bütünüdür.Elsanatları bölümü örgün ve yaygın eğitim vermektedir.Elsanatları adamızda turizm sektöründe ülkenin motiflerini ve kültürünü yansıtmayı ve turizme katkı koymayı amaçlar.Elsanatlarında yeni fikirler yaratabilen yarattığı fikirleri üretime dönüştürebilen
değişimleri yakalayabilen kültürünü ürünlerle ifade edebilen yaptığı ürünleri satabilen öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamakatadır.​
ELSANATLARI DALI ATÖLYE DERSLERİ
GELENEKSEL ELSANATLARI
İpek kozası
Dokuma
Ahşap oyma boyama
Kalem örücülüğü
Sandalye örücülüğü
Kök ayna
Folklorik bebek.​
DEKORATİF ELSANATLARI
Ahşap boyama
Gelinbaşı buketi
Yapma bebek
Dokuma
Patchwork
Takı yapımı
Kurdele işi
Makine nakışı
Pul boncuk işleme
Aplike
Deri teknikleri
Çiçek tanzimleri konuları işlenir.​
2007-2008 öğretim yılında elsanatları ve seramik alanı olarak 10. sınıfta bölümler birleştirilmeştir.Öğrencilerin elsanatları ve seramik alanını daha yakından tanımaları sağlanmıştır.11. sınıfta öğrenciler elsanatları veya seramik bölümü seçerek seçtiği bölümde eğitim görür. Her yıl Elsanatları bölümndeki son sınıf öğrencileri haftada iki gün elsanatları ile ilgili konularda staja gitmektedirler.

Elsanatları bölümünden mezun olan başarılı öğrenciler kendi bölümlerinde 2 ve 4 yıllık yüksek öğrenim kurumlarında öğrenim görerek öğretmen olabilirler elsanalarıyla ilgi iş yerlerinde çalışanilirler veya kendi iş yerlerini açabilirler. Evde çalışarak aile bütçesine katkı sağlayabilirler.​
LEFKARA​
Lefkara; Kıbrıs�ın en ön ve önemli el sanatlarından bir tanesidir.Kızların çeyizlerinde bulunması gelenek olan
nakışlarla bezeli işler
Kıbrıs genelinde beyaz dokuma kumaşlara beyaz ipliklerle çeşitli desenler örülerekçalışılmaktaydı.
Venedikliler tarafından idare edilen (1489-1571) Kıbrıs�ta
Lefkara köyü Venedik ailelerinin tatillerinigeçirdikleri bir bölge olarak ünlenmişti.Venedikli bayanların uzun ve sıcak yaz günlerini değerlendirmek üzere yaptıkları nakışlardan etkilenen yerli kadınlar Venedik�e özgü kesme
örme ve sayma yönetimi çalışılarak üretilen nakışlara kendi motiflerini de adapte ederek
(uyarlayarak) bugünün Lefkara köyü Lefkara işlerine sadece isminivermekle kalmamış bugün bu nakıştan dolayı dünyaca ünlenmiş ve tanınmıştır.Bu hususta markalaşma yolunda da Güney Kıbrıs tarafından ciddi girişimler başlattığı bilinmektedir.​

Orjinal Lefkara işinde göz önünde bulundurulacak unsurlar şunlardır;​
^ İrlanda�dan ithal keten dokuma kumaş üzerinde çalışılır.
^Fransız ipliği ile örülür.
^ Merserize iplik kullanılır
beyaz
kahve ve bej olmak üzere üç renktir.
^ En önemli özelliği ise ters ve yüzünün olmamasıdır.
^ Geleneksel çizim ve örnekler
kesme ve örme ile çalışılır.​
Lefkara işi bugün yaşayan bir gelenektir. Yeni modellerin uyarlanarak çeşitli aksesuarlara dönüştürülmesi ile daha geniş kitlelere ulaşmasına çalışılmaktadır. Daha fazla Lefkara köylüleri tarafından bilinen ve işlenen bu nakış türü 1974 Barış Harekatı sonrasında köylülerin Çayırova köyüne yerleştirilmeleri
bazılarının ise gerek gelin olarak başka köylerden yana kullanmaları neticesinde bugün Lefkara işi Kuzey kıbrıs�ta hemen her köyde bilinmektedir.​
DANTEL​
Dantel ; Kıbrıs�ta dantel üç çeşit olarak çalışılmaktadır. En eski dantel nakış veya gerçek Lefkara iğne işi
(Venedik danteli) bilinendir. Geçmişi 14. yüzyıla kadar dayanmaktadır.Bugün ender olarak bilinmekte ve çokaz kişi tarafından üretilmektedir.zahmetli bir iş olması sebebiyle üretiminin olmamasından dolayı satışasunulamamaktadır. Eğitim bakanlığı Köy Kadın Kursu öğretmenlerine yönelik kurslar halen devam ettirilmektedir. Esas çalışma bölgeleri Lefkara ve Larnaka diye bilinmektedir. Bir diğer dantel işi ise yemeni bağlamada kullanılan ve daha fazla çiçek motiflerinin kullanıldığı
yemenilerin etrafına
yaka kenarlarına
gömlek kenarlarına yapılan iğne işi oyalarıdır. Lefkoşa ve Larnaka bölgelerinde çalışmaktadır.​
HESAP İŞİ​
Hesap İşi (Lapta İşi) ; Geçmişi 19. yüzyıla dayanan
Kanava tekniği kullanılarak sayılarak çapraz olarak işlenmektedir.Kıbrıs genelinde bilinmekle birlikte daha fazla türkler tarafından ve Lapta yöresinde çalışılmaktaydı. Kıbrıs�a özgü geleneksel motifleri mevcuttur. Keten kumaş üzerine renkli ipek veya merserize ipliklerle sayılarak küçük çapraz işleme teniği (Kanaviçe) yöntemi kullanılarak işlenmektedir.​
DOKUMA​
Dokuma: Hammadde açısından büyük bir zenginliğe sahip kıbrıs�ta dokuma sanatı orta çağlarda Lüzinyan egemenliği altında doruk noktasına ulaşılmıştır.​
Ada küçük yapısına rağmen inanılmaz boyutta doukma tekniğine ve bol çeşide sahipti.Yakın geçmişimize kadar her evde hemen hemen bir el tezgahı bulunurdu.1955�li yıllara kadar köy-aile ekonomisine ve sonuçta da ülke ekonomisine büyük katkısı olan ipek böceği yetiştiriciliği ve ipek dokumacılığı önemli uğraşlar arasında idi.Kuzey kıyı şehirlerimizden Karava ve Lapta� dut ağaçlarının bolluğundan dolayı ipek böceği yetiştiriciliği dolayısı ile yüksek kaliteli iprk dokumacılığı yaygındı.
Kıbrıs insanı sanayi ürünlerinin bol olmadığı günlerde tüm ihtiyaç maddelerini kendi yaratmak alışkanlığı taşıyordu.Giysilerini üretmek için alaca renkli dokumalar Meserya ovası yöresinde tarım ürünlerinin bolluğundan faydalanılarak üretilmekta idi.Karpaz yöresinde ise daha canlı renkte dokumaların yapıldığı görülmektedir.Güzelyurt�ta ise keten dokumacılığı yapılmaktaydı.Yok olmakla karşı karşıya olan uğraşlar
günümüzde Mesarya Ovası yöresindeki Cihangir (Ebiho-Abohor) köyünde ise düz
tek renk dokumalar çalışılmaktadır.İpek
pamuk ve keten dokumacılığı tarihe karışmıştır.​
ÖRÜCÜLÜK SANATI​
Örücülük Sanatı : Kıbrıs adasının eskiden sulak alan olduğu bilinmektedir.Bu nedenle sazlık alan ve kamışların bolluğundan yararlanılarak ayrıca çeşitli bitkilerin yetiştirilerek gerek saplarından
gerek liflerinden gerekse de gövdelerinin inceltilerek parçalara ayrılması ve bu parçaların örülmesi ile üretilen el sanatlarımızı içerir.​
Çöp örücülüğü
Çöp Örücülüğü: Dere yataklarında bulunan çöplerin toplanarak püsküllerinden süpürge
ince ve iğneuçluolanlarından ise talar (dalari) yapılır. Günümüzde çok az kişi tarafından örülmektedir.Bu gün süpürgeler
eklenen nazar boncukları sayesinde süs eşyası olarak kullanılmaktadır. Köylerde hellim yapma devam ettiği sürece talar yapımına da rastlaycağımız tahmin edilmektedir.​
Kamış örücülüğü
Kamış Örücülüğü: Yakın tarihimize kadar köy insanının tarıma dayalı faaliyetleri içerisinde

kamış örücülüğünden üretilen eşyalar kullanılmakta idi.​
Birçok insanın geçimini sağladığı bir el sanatı türü olan kamış örücülüğünün
günümüzde sepetlerin yanısıra bu dalda yeni ve modern modeller geliştirilerek hala ekonomik cazibesini koruduğu gözlemlenmektedir. Köfün kullanımının tamamen azaldığı gözlemlenmekte ve bizlere ulaşan çeşitler içerisinde tek kollu sepet
çift kulaklı çamaşır sepeti
sebzelik
ekmeklik ve çeşitli süs eşyası için aksesuarlar mevcuttur.​
Hurma örücülüğü
Hurma Örücülüğü; dalları örülerek zembil ve yelpaze yapılmaktadır.Boyanarak da kullanılması mümkün hurma dallarından daha göz alıcı zembiller
üretilmekte idi. Zembiller
daha çok zenginler tarafından hafif oluşları ve gösterişli olmalarından dolayı tercih edilirlerdi. Çok eski çağlardan günümüze ulaşan bu el sanatı bugün yok olmakla karşı karşıyadır.​
Kalem örücülüğü
Kalem Örücülüğü; Özellikle Türklerin ve daha çok rağbet ettikleri el sanatlarmızdandır. Buğdaybitkisi saplarının örülmesi ile çeşitli kullanım imkanları sunar. Sini (sesta veya paneri) en yaygınürteim çeşididir. Yemek masası
kurutma tahtası ve taşıma aracı gibi görevleri vardır. Kullanılmayan veya işi biten sele duvardaki çiviye asılarak süs eşyası görevini de görür. Sele
hafif derin olarak üretilmekte ve daha fazla saklama kabı (ekmek) veya meyvelik olarak kullanılmaktadır.
1960�lı yıllara gelinliğinde yok olmaya yüz tutan bu el sanatımız
bugün Mesarya bölgesinde özellikle Serdarlı (Çatoz) köyünde önemli uğraş ve gelir kaynağı haline gelmiştir.​
 
Üst Alt