Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1700 GÜN 4 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Dünya Sevgisi

#1
Rivayet Olundu :

İsa Aleyhisselam, bir kasabaya uğradı. O kasaba ehlinin, çevrede, yollarada,çarşılarda hep öldüklerini gördüler.İsa Aleyhisselam havariler;

-“Ey Havariler! Muhakkak ki bunlar, ALLAHU Teala’nın gazabından öldüler .Eğer bunlar başka bir şey üzere ölmüş olsalardı, (hepsi birden ölmez) bazıları diğerlerini defnederlerdi!” dedi. Havariler:

-“Ey Ruhullah! Bunlarının neden öldüklerine hakkındaki haberi öğrenmek istiyoruz!” dediler .

İsa Aleyhisselam, Rabbine dua edip sordu.

ALLAHU Teala vahyetti:
-“Gece olduğu zaman onlara seslen! Sana cevap verirler!” buyurdu.
Gece olduğu zaman , İsa Aleyhisselam , ölülerin yanına gitti. Sonra onlara nida edip seslendi:

-“Ey kasaba ehli!”
Onlar hemen İsa Aleyhisselam’ın sesine karşılık verdiler. Ve:

-“Buyur Ey Ruhullah!” dediler.
İsa Aleyhisselam sordu:

-“Sizin haliniz nedir? Kıssanız Nedir?” Onlar:

-“Afiyet içinde geceledik; Cehennem içinde sabahladık!” dediler.
İsa Aleyhisselam yine sordu:

-“Sizin dünya sevginiz nasıldı?” Onlar:

-“Çocuğun annesini sevmesi gibiydi! Dünya bize yöneldiği zaman (elimize dünyalık geçtiğinde) seviniyorduk! Dünya bizden yüz çevirdiğinde (elimizden maddi şeyler çıktığında), hüzne kapılıyor ve üzülüyorduk!”
O, konuşan kişiye İsa Aleyhisselam sordu:

-“Arkadaşlarının hali nedir? Onlar neden bana cevap vermiyorlar? Ve neden konuşamıyorlar?” Cevap verdi:

-“Çünkü onlar, ağızlarına ateşten gemler vurulmuş halde, şiddetli ve sert meleklerin ellerindedirler.”
İsa Aleyhisselam yine sordu:

-“Onların içinden sen bana nasıl cevap verebiliyorsun?” Adam:

-“Çünkü ben onların içindeyim ama; onlardan değilim! Onlara azap geldiğinde banada isabet etti. Ve şuan cehennemin çukurunun kenarına asılı bulunmaktayım! Bilmiyorum kurtulacakmıyım? Yoksa cehennememi düşeceğim!” dedi.

(RUHU'L-BEYAN TEFSİRİNDEN)