Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

DUA DUA DUA başkada kapı yok

elvin

Çavuş
ALLAHIM!
''Kimsesiz kimse yok,herkesin var kimsesiKimsesiz kaldım medet ey, kimsesizler kimsesi''
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüceve büyük ALLAHIM!
Mahlukatın adedince,zatınınrızası,arşınınAğırlığı ve kelimelerin mürekkebince HZ.Muhammed(sav ) ve Onun ehli ve ashabı üzerinesalat eyle.
EyMerhametlilerin en merhametlisi!
Bela vemusibetlerin sağanak sağanak üzerimize yağdığı,ardı arkası kesilmeyendepremlerle inim inim inleyip çaresiz kaldığımızşu günlerde, çaresizlerin yegane çaresi Sensindeyip sana yalvarıyor ,halimiziSana arz ediyoruz. Celalinden cemaline, kahrındanlütfuna sığınıyoruz.
Bizim rabbimiz sensin.Sen, bizleri semavi ve arzi musibetlerin elineteslim etmeyecek kadar merhametlisin.bizleri hertürlü kötülüklerden muhafazabuyur.!

ALLAHIM! Senin af ve mağfiretinin dairesi,bizi belalardan uzak tutacak kadar geniştir.Bizerahmetinlemuamele buyur
ALLAHIM!Gazabından bizi emin kılrabbim.
ALLAHIM! Senden dünya ve ahirette af ve afiyetdiliyoruz.Her türlü semavi ve arziAfet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanıistiyoruz.
ALLAHIM! Bilerek veya bilmeyerekişlediğimizhatalarımızı,günahlarımızı bağışla.Bizlere merhamet buyur.şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin.ALLAHIM! Kalb katılığından,gafletten,dalaletten,zilletten,miskinlikten,küfür den,Fısktan, nankörlükten,riyadan,sadece sana sığınırız.Sen bizleri koru.Güç yetiremeyeceğimizBela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme
ALLAHIM! ALLAHIM! Fayda ilimden,ürpermeyenkalpten,doyma bilmeyennefisten,yaşarmayanGözden, ve icabet edilmeyen duadan sanasığınırız.Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerinşerrinden sen bizleri koru ALLAHIM!
ALLAHIM! İhsan buyurduğun nimetlerini geri almadanazabının ansızın gelip çatmasından,gazabına sebepolacak şeylerden sanasığınırız.Bizlere yol göster ALLAHIM!
ALLAHIM! Sana itaat edilir,sen karşılığınıverirsin;sana isyan edilir, sen bağışlarVe af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı,sıkıntıyı ortadan kaldırıp,hastalara şifaDertlilere deva verir,günahları bağışlar, tövbelerikabul edersin. Sen bizlerin dualarınıKabul buyur ALLAHIM!
ALLAHIM! Enkaz altında kalarak,yukarıdan aşağıyayuvarlanarak, suda boğularakVe yanarak, ölmekten,sana sığınırız.Sen ölümleen güzeliyle bizi huzuruna al ALLAHIM!
Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata ermevesilesi yap ya RABBİ!
ALLAHIM! Bizleri seni çok zikreden , sana çokşükreden, senden çok korkan,Sana çok itaat eden, sana karşı saygıyla dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran vedurmadan sana sanatevehcüh eden kullarından eyle!ALLAHIM! Acizlikten, üzüntüden, tasa vekederden,korkaklıktan, başımıza gelenlerden, dolayıbaşkalarının sevinmesinden, kabirazabından,cehennem ateşinden sanaSığınırız.Bize kötülüklerin ve kötülerin şerrinden emin eyle.
ALLAHIM! Bizlere verdiğin nimetlerin bereketindenmahrum etme.vermediğinŞeylerle de imtihan etme.
ALLAHIM! Senden bizi sevmeni, senin sevdiklerininsevgisini,bizi senin sevgineYaklaştıracak amellerin sevgisini, tertemiz birhayatı,dosdoğru bir ölümü, huzurunda bizi reziletmeyen,ayıpların sayılıpdökülmediği bir haşr ü neşr istiyoruz
.ALLAHIM! Nimetlerini artır,eksiltme; bizi yücelt,hor ve hakir eyleme, bize lütüflardaBulun,mahrum etme, bizden razı ol. EyMerhametlilerin en Merhametlisi!!!AMİN. AMİN. AMİN.
 

polathoca

Uzman Onbaşı
ALLAHIM!

''Kimsesiz kimse yok,herkesin var kimsesiKimsesiz kaldım medet ey, kimsesizler kimsesi''
Güç ve kuvvet ancak kendisine has olan yüceve büyük ALLAHIM!
Mahlukatın adedince,zatınınrızası,arşınınAğırlığı ve kelimelerin mürekkebince HZ.Muhammed(sav ) ve Onun ehli ve ashabı üzerinesalat eyle.
EyMerhametlilerin en merhametlisi!
Bela vemusibetlerin sağanak sağanak üzerimize yağdığı,ardı arkası kesilmeyendepremlerle inim inim inleyip çaresiz kaldığımızşu günlerde, çaresizlerin yegane çaresi Sensindeyip sana yalvarıyor ,halimiziSana arz ediyoruz. Celalinden cemaline, kahrındanlütfuna sığınıyoruz.
Bizim rabbimiz sensin.Sen, bizleri semavi ve arzi musibetlerin elineteslim etmeyecek kadar merhametlisin.bizleri hertürlü kötülüklerden muhafazabuyur.!

ALLAHIM! Senin af ve mağfiretinin dairesi,bizi belalardan uzak tutacak kadar geniştir.Bizerahmetinlemuamele buyur
ALLAHIM!Gazabından bizi emin kılrabbim.
ALLAHIM! Senden dünya ve ahirette af ve afiyetdiliyoruz.Her türlü semavi ve arziAfet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanıistiyoruz.
ALLAHIM! Bilerek veya bilmeyerekişlediğimizhatalarımızı,günahlarımızı bağışla.Bizlere merhamet buyur.şüphesiz sen merhametlilerin en merhametlisisin.ALLAHIM! Kalb katılığından,gafletten,dalaletten,zilletten,miskinlikten,küfür den,Fısktan, nankörlükten,riyadan,sadece sana sığınırız.Sen bizleri koru.Güç yetiremeyeceğimizBela, fitne ve musibetlerle bizi imtihan eyleme
ALLAHIM! ALLAHIM! Fayda ilimden,ürpermeyenkalpten,doyma bilmeyennefisten,yaşarmayanGözden, ve icabet edilmeyen duadan sanasığınırız.Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerinşerrinden sen bizleri koru ALLAHIM!
ALLAHIM! İhsan buyurduğun nimetlerini geri almadanazabının ansızın gelip çatmasından,gazabına sebepolacak şeylerden sanasığınırız.Bizlere yol göster ALLAHIM!
ALLAHIM! Sana itaat edilir,sen karşılığınıverirsin;sana isyan edilir, sen bağışlarVe af edersin, darda kalanlara icabet eder, zararı,sıkıntıyı ortadan kaldırıp,hastalara şifaDertlilere deva verir,günahları bağışlar, tövbelerikabul edersin. Sen bizlerin dualarınıKabul buyur ALLAHIM!
ALLAHIM! Enkaz altında kalarak,yukarıdan aşağıyayuvarlanarak, suda boğularakVe yanarak, ölmekten,sana sığınırız.Sen ölümleen güzeliyle bizi huzuruna al ALLAHIM!
Ölümümüzü her türlü şerden kurtulup rahata ermevesilesi yap ya RABBİ!
ALLAHIM! Bizleri seni çok zikreden , sana çokşükreden, senden çok korkan,Sana çok itaat eden, sana karşı saygıyla dopdolu olan, ahu efgan edip dua dua yalvaran vedurmadan sana sanatevehcüh eden kullarından eyle!ALLAHIM! Acizlikten, üzüntüden, tasa vekederden,korkaklıktan, başımıza gelenlerden, dolayıbaşkalarının sevinmesinden, kabirazabından,cehennem ateşinden sanaSığınırız.Bize kötülüklerin ve kötülerin şerrinden emin eyle.
ALLAHIM! Bizlere verdiğin nimetlerin bereketindenmahrum etme.vermediğinŞeylerle de imtihan etme.
ALLAHIM! Senden bizi sevmeni, senin sevdiklerininsevgisini,bizi senin sevgineYaklaştıracak amellerin sevgisini, tertemiz birhayatı,dosdoğru bir ölümü, huzurunda bizi reziletmeyen,ayıpların sayılıpdökülmediği bir haşr ü neşr istiyoruz
.ALLAHIM! Nimetlerini artır,eksiltme; bizi yücelt,hor ve hakir eyleme, bize lütüflardaBulun,mahrum etme, bizden razı ol. EyMerhametlilerin en Merhametlisi!!!AMİN. AMİN. AMİN.
amin ecmain.
 
Üst Alt