Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Dinler Arası Diyalogmu Islah Edilmiş İslam mı Said Nursi ve Şeyh Sait Hakkında (Ulvi Hocadan Alıntı)

2. lawrence said nursi ile başlayan ıslah edilmiş İslam çalışmaları bugün meyvesini vermeye başlamıştır. Yaklaşık 8-10 kere haçlı seferi düzenleyerek İslamı yok etmeye çalışan hırıstiyanlar, artık kafasını çalıştırmaya başlamışlar ve bu işin böyle çözülemeyeceğini anlamışlardır. Bunun için kafalarına uygun bir misyoner insanı, zamanında yurda soktukları sünnetsiz şeyhlerden faydalanarak zamanın büyüğü ilan ettirmişler ve onun bu durumundan faydalanarak İslam'da reforma ve islah hareketlerine girişmişlerdir. Dikkat edilirse bu reformda hrıstiyanların en büyük hizmetçisi said nursi genel vurgu olarak hrıstiyan ve yahudilerin dost edinilebileceği, onlarında iman ehli olduğu gibi konuları vurgulamıştır. Zaten asıl amaçta budur, hırıstiyana hizmet eden, hırıstiyan sevdalısı müslümanlar topluluğu. Aslında bu hırıstiyanın ilk oyunu değildir devlet yönetimlerindede aynı sistemi uygulamış devletleri işgal etmeyerek kendilerine bağlı yöneticiler tarafından iliklerini sömürmüşlerdir. Aynı durum şimdi dinlere ve İslam'a da uygulanılmaktadır. Peygamber'imizin ve Evliyalarının savaştığı kurtuluş savaşında bir tarafından bahane uydurarak hırıstiyana kurşun atmayan tek insan said nursidir. Bu gün bu insan cia ve mossad desteği ile insanlara beddizaman, müceddid gibi kabul ettirilmiş, savunucularını amerika beslemiş ve korumalığını FBI yapmıştır. Zamanımızın sünnetsiz hırıstiyan uşağı satılmış şeyhleride bu zevatın müceddidliğini onaylayarak hırıstiyan a hizmetlerini açıktan göstermişlerdir.

Zaten hrıstiyan aleminin iki uğraşısı vardır. Bir başlattığı kurtuluş savaşına Evliyaların bile destek verdiği Atatürk'ü insanlara din düşmanı aksettirmek ( çünkü hınçları vardır, Atatürk kurtuluş savaşında hrıstiyan ordularının tamamını tepelemiş, hrıstyanların Müslümanların karı ve kızlarına tecavüz etmelerine engel olmuş, Müslüman çoluk çocuğu hırıstiyan kölesi olmaktan kurtarmış, Müslüman insanların hırıstiyanlar tarafından katledilmesine engel olmuştur. ) İkincisi ise said nursi gibi bir misyoneri İslam Aleminde büyük kabul ettirmeye çalışmak olmuştur. Peki kurtuluş savaşında said nursi ne yapmıştır hrıstiyanlar Müslümanları katledip öldürürken, Müslüman çoluk çocuğu kendilerine esir ederken bir tarafından bir bahane uydurmuş, ilim öğrenmek cihad etmekten üstündür diyerek İstanbul'da boğazda bir yalıya yerleşmiş, yalıda keyif çatarak ilim öğrenmiştir. Ona o yalıyı hangi hırıstiyanın verdiğide bir araştırma konusudur. Azınlıklar, hırıstiyanlar Müslüman kadın kıza tecavüz ederken said nursi ne demiştir, hırıstiyanlar ve ermeniler başımıza yönetici olsunlar, vali olsunlar, kaymakam olsunlar demiştir. Bu şekilde içindeki özlemini duyduğunu hırıstiyan yönetimi sevgisini dile getirmiştir, belkide asıl babalarını istemiştir.

Peki bu said nursi ruslara kurşun atarken niye cihad etmiştir aslında etmemiştir. Yanında bulunan hain olmayan talebelerini ruslara vurdurmuş, sonra kendi gibi satılıklarla beraber ruslarla birlik olup gitmiştir, bunun adınada esir düştü denilmiştir. Rusyada 4 sene misyonerlik eğitimini tamamlayan said nursi sonra almanyaya gitmiş ve sertifakasını onaylatmıştır. Bunun adıda kaçtı almanyadan çıktı olmuştur. Peki yanında diğer teslim olan talebeleri niye kaçamamıştır?. Almanya da kaç tane şehir vardır oralardan niye çıkmamıştır. Sonra Anadolu'ya geri dönen said nursi İslamı islah etme çalışmalarında baş rolü üstlenmiştir.
İleride ispatlarıyla göstereceğimiz bu misyoner öncelikle Allah'ın Ayetlerine ters her hükmü kaldırmaya çalışmıştır. Yahudi ve hırıstiyanı iman ehli kabul ettirmeye çalışmış, yahudi ve hırıstiyanın sevilebileceğini insanlara aşılamış, yahudi ve hırıstiyanlara hizmet etmeyi İslamın bir gereği gibi göstermeye çalışmıştır. Biraderi azamım dediği misyoner şeyh ' bir Türkü öldürmek yetmiş gavuru öldürmekten efdaldir' diyen insandır. Yani 70 hırıstiyan öldürme 1 Türk öldür diyen insandır. Niye çünkü o zaman ki Türk Müslümandır ve hırıstiyanın son haçlıı seferine karşı mücadele ediyordur.Said nursi bu misyoner şeyhe ne demiştir intikamını aldım demiştir. Çünkü Müslümanı hırıstiyan sempatizanı, hırıstiyana uşak hale getirmenin temellerini atmıştır.
Bakalım said nursinin İslama getirdiği ıslaha, yani dinler arası diyalog ( Islah edilmiş İslam ) neleri yenilemiş.

1. Hadisi Şerif'de Kişi sevdiği ile beraberdir derken, misyoner saidin düzeltmeleriyle kurtuluş savaşında Müslümana karşı savaşan, Müslüman askerleri öldüren ve Müslüman Halkı katleden, Müslüman kadın ve kıza tecavüz eden hırıstiyan ve yahudiden dolayı, hırıstiyan ve yahudiler iman ehlidir, hırıstiyan ve yahudilere karşı şefkat ve merhametle yaklaşın diyerek Müslümanları kendilerini savunmaktan alıkoymaya, kadın ve kızlarına tecavüz edilmesine meşruluk getirmeye çalışarak hrıstiyan ve yahudiyi korumaya çalışmıştır. Aynı zamanda hırıstiyan ve yahudiden dolayı aşılamaya çalıştığı sevgi ile Müslüman' yahudi ve hırıstiyanla bu dünyada ve Ahiret'te birlik etmeye çalışmıştır.

2. Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'de '' Sana kıyamet tarihini soruyorlar onu bilmek kim Sen Kimsin '' diye emir Buyurulurken, said soytarısı Allah bana kıyamet tarihini bildiriyor ben biliyorum naralarıyla ortaya çıkmış ve soytarılığını ifşa etmiştir. Aklı sıra Peygamber Efendimiz'i gayb bilgisine ve ilimde geçtiğini ima etmeye çalışmış ve bir nevi Peygamber'imize karşı üstünlük davası gütmüştür. Bu hareketiyle Benim Ümmetimin Alimleri israiloğullarının Peygamberleri gibidir Hadisi Şerif'ine zıt giderek intikam almaya çalışmıştır. Ben hırıstiyanı seven bir alimim senden üstünüm davasını yaşamıştır.Olay şudur bir gün Hz. Ali Efendimiz bir yolculuğa çıkacaktır ama yolculuk oldukça tehlikelidir. yahudinin biride aynı yolculuğa çıkmak istemektedir ama korkuyordur Hz. Ali Efendimiz'den medet ister benide yanında götür Ya Ali diyerek kendisinide yanına almasını ister. Hz. Ali Efendimiz kabul eder yol sonuna vardıklarında ise Hz. Ali Efendimiz şunu sorar, siz yahudiler kalleş olur ille kötülük yapmaya çalışırsınız ( said misyonerinin iman ehli dediği yahudiler bunlar
smile.png
) sen bana hiç kalleşlik yapmaya çalışmadın neden der? yahudi cevap olarak bana zarar vermeyeceksen söyleyeyim Ya Ali der. Sana kötülük yapmayı çok istedim ama cesaretim yetmedi. Dikkat ettiysen yol boyunca hep arkanda geldim. Bende Ali'ye kötülük yapamazsam Ali'yi tepeleyemezsem gölgesini tepelerim dedim ve hep gölgene basarak geldim, yol boyunca gölgeni tepeledim der.

Said misyonerlik görevinden dolayı açıkça İslam Hükümlerini tepelemeye kalkamış, açık olsaydı çünki kimse kabul etmezdi, İslam Hükümlerinin manalarını tepelemeye kalkmışladır. Peygamberimizin ve Alimlerin, Evliyaların konumlarını tepelemeye kalkmıştır.

Bakın başka bir ispatı daha guya said Hz. Ali Efendimiz ile karşılaşmış, Hz. Ali ona hal hatır sormuş nasılsın ya said, saidde Hz. Ali'ye akıl vermiş kızmış beni boşver ya Ali, sen nur risalelerinden haber ver diyerek azarlamıştır

Gerizekalıların bile güleceği bir uydurma saidin yalanlarından biri bu, tabi saidin anlatışı farklıdır. Said Aliyle karşılaştım bana halimi sordu bende beni boşver risalelerin geleceğinden haber ver dedim şeklinde.

Evet gerizekalıların bile güleceği bir uydurma, rişsalelerin şu anını bırakın geleceğini bilen Hz. Ali said nursinin o anki halini bilmiyorda nasılsın diye soruyor
smile.png


Said nursi burda Hz. Ali'nin risalelerin önemimi kavramadığı farkediyor ve bunu farkettirmek için beni bırak risaleler hakkında konuş diye talimat buyuruyor Hz. Ali'ye. Hz. Ali 'de bu talimatı alınca hemen risaleler hakkında gelecekten ve gaybtan bilgi vermeye başlıyor

Hani zamanında ben çok anlatmıştım, kendini meleklerle görüştüğünü zannedenler, evliyalarla görüştüğünü zannedenler gaybtan ve gelecekten haber veren falcılar, cinlerin şeytanların oyuncağı olmuşlar. Said nursi onlara ne kadar benzemektedir.

Said nursi tüm eserlerini Allah'tan geldiğini iddia ettiği bir ilhamla yazmıştır ama ilhamın kimden geldiğini asla görmemiştir ve bunu araştırabilecek ilme ve bilgiye sahip değildir.

Said nursi bir ara Mevlana Celaleddin Rumi hazretleri'nin kabrini ziyarete gider ve giriş kapısında iki üç dakika oyalanır yine saidin uydurması tabiki bu. Sonrada Mevlana'nın kapıda kaşılayıp kendiyle sohbet ettiğini söyler
smile.png
Herhalde kapıda karşılayan Mevlana Efendimiz'in içeri buyur etmek aklına gelmemiştir.

Bu arada Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 'nin Ruhaniyetiyle görüşebilen varsa bu olayın aslının olmadığını ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 'nin asla said nursi iile görüşmediğini bilirler. Ama said nursinin ilham aldığı şeytanı Mevlana'da olur kendine Ali 'de.

Başka bir olayda Hz. Mehdi kendininin Mehdi olduğunu bilmeyecek denilirken Hadisi Şerifler'de bu said kendinin Mehdiliğin bir parçası olduğunu ve Mehdilik yolunun kurucusu olduğunu iddia etmiştir
smile.png


Garibime Allah akıllar ihsan Etsin diyeceğim ama zaten vefat etmiş.

Başka bir olay nedense kendine hep önemli insana, mühim bir insan gibi terimler dedittirmesidir. Aklını başına al ey cahil said İslam için önemli bir insan, mühim bir insan gibi kelamlar yoktur. Önemli ve mühim kelimeleri hırıstiyan ve yahudilerde olur, mesala önemli bir misyoner, mühim bir islah görevine sahip gibi. Allah Peygamber'ini bile tehdit ediyor. Allah için önemli kimse yoktur Sevdiği kulu vardır.

Vaktim gelmedi dahası gelecek.

Ama şunu herkes bilsin Türkiye islah edildikten sonra asla islah olmayan iran üzerine jandarma olarak dikilmeye çalışılacaktır, hırıstiyanlar tarafından. Ve Türkiye iranın hırıstiyan alemine karşı çıkması yüzünden iran üzerine saldırtılacak ve Müslüman Türk Askeri hırıstiyana hizmet emir eri olarak iran ile savaştırılacaktır. Dinler arası diyaloğun sonucu budur Ahmak olmayın. Saidin intikam aldım demesininde sonucu budur. Lawrence de Müslüman araplara Osmanlı Askerinin karnını deştirmişdi. İran iyi bir devlet değil ama bizde hırıstiyan için kendi canımızı verecek eşekler değiliz.


Ulvi Hoca /Yazının Yayınlandığı Tarih: 2013
 
Son düzenleme:
güncel
 
güncel
 
güncel
 
güncel
 
Ama şunu herkes bilsin Türkiye islah edildikten sonra asla islah olmayan iran üzerine jandarma olarak dikilmeye çalışılacaktır, hırıstiyanlar tarafından. Ve Türkiye iranın hırıstiyan alemine karşı çıkması yüzünden iran üzerine saldırtılacak ve Müslüman Türk Askeri hırıstiyana hizmet emir eri olarak iran ile savaştırılacaktır. Dinler arası diyaloğun sonucu budur Ahmak olmayın. Saidin intikam aldım demesininde sonucu budur. Lawrence de Müslüman araplara Osmanlı Askerinin karnını deştirmişdi. İran iyi bir devlet değil ama bizde hırıstiyan için kendi canımızı verecek eşekler değiliz.

Ulvi Hoca /Yazının Yayınlandığı Tarih: 2013

Ulvi hocam sen ne büyük bir insanmışsın yıllar sonrasini görüyorsun dediklerin bir bir çıkıyor MaşaAllah
 
Üst Alt