Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Dini Sorularınızı İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattına Sorabilirsiniz

İslâm’a uygun bir hayat tarzı geliştirmekle mükellef olan mü’minler, münferid ibadetleriyle ilgili bilgilerin yanı sıra, hayatın her alanında karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda da güvenilir bir kuruma her zaman ihtiyaç duymuşlardır. Baş gösteren güncel problemler bu ihtiyacı daha da derinleştirmiştir.

İsmailağa câmiamız, hocaları vasıtasıyla bu sorunlara çözüm üretme konusunda faaliyet ve hizmetlerini kesintisiz devam ettirdi. Telif, tercüme ve neşir faaliyetlerinin yanında dînî meseleleri çözüme kavuşturmaya yönelik hizmetlerini de münferiden sürdüren câmiamızın güzide hocaları bu hizmetleri kurumsallaştırma ve daha düzenli yürütme gayesiyle evvela Fıkıh Kurulunu oluşturdular.


Büyüyen İhtiyaçları Gidermek Adına Dînî Meseleleri Danışma Hattı
Fıkıh Kurulumuzun gelişerek büyüyen faaliyetleri kapsamında dînî meseleleri çözüme kavuşturmaya yönelik hizmetlerin mütehassıs ayrı bir birim tarafından yürütülmesinin halkımızın istifadesi açısından daha sağlıklı olacağı düşüncesiyle harekete geçildi. İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattı, ulaşım engellerini tamamen kaldırarak her kesimden insanın soru ve sorunlarından oluşan ihtiyaçlarını karşılamak üzere İsmailağa Fıkıh Kurulu bünyesinde hayata geçirildi.

Dînî Meseleleri Danışma Hattı: 0850 811 7777

Dînî Meseleleri Danışma Hattımız Alanında Mütehassıs Hocalardan Oluşmaktadır
Dînî Meseleleri Danışma Hattımızda halkımızın problemlerinin çözümüne yönelik hizmet vermekte olan hocalar heyetimiz, dört yıllık medrese eğitimlerinin ardından iki senelik Tekâmül eğitimini ve bu eğitimlerinin ardından beş yıllık yüksek ihtisas tedrisatını tamamlamış hocalar arasından seçilerek oluşturuldu. Hizmetlerini evvela az sayıda hoca ile sürdüren fıkıh heyetimiz, bünyesine daha fazla hocamızın katılımıyla hizmet ağını daha da genişletti. Fıkıh Kurulu hocalarımızın riyasetinde sürdürülen fıkhî hizmetler, 2017 yılı itibarıyla alanında mütehassıs 12 hocamız tarafından sağlanmaktadır.

Dînî Meseleleri Danışma Hattı: 0850 811 7777


Kolay Ulaşım, Kaynaklar Işığında Güvenilir Bilgi
Dînî Meseleleri Danışma Hattımız, alanında mütehassıs hocalardan kurulu çağrı merkezi sisteminde çalışmakta ve aylık ortalama 10.000’in üzerinde soruya cevap vermektedir. Fıkıh heyetinde yetkili hocalarımıza yöneltmiş olduğunuz suallere en kısa süre içinde cevap verilmekte, güncel fıkhî problemlere dair sualleriniz de heyet kapsamında araştırma ve müzâkere usûlüyle çözüme kavuşturulmaktadır.

Sizler de fıkhî ve ilmî her türlü suallerinizi ‘İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattı’na sorarak cevap arayabilirsiniz. İsmailağa Dînî Meseleleri Danışma Hattımıza; 0850 811 77 77 numaralı telefon üzerinden Pazar günleri hariç, saat 10.00-16.00 saatleri arasında ulaşılabilmektedir. Dînî Meseleleri Danışma Hattımızla yapacağınız görüşmeler ev telefonları ile yaptığınız görüşmeler gibi ücretlendirilmektedir.

Dînî Meseleleri Danışma Hattı: 0850 811 7777
 
Üst Alt