Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Delâil-i Hayrât

islam73

Uzman Onbaşı
Delâil-ii Hayrât"ın müellifi olan Süleyman el-Cezûlî Hazretleri günün birinde yolculuk esnasında abdest tazelemek ihtiyacı hissetti. Fakat yanında su yoktu, etrafta da ne bir dere, ne de bir su kaynağı görünmüyordu. Şöyle kısa bir araştırma sonunda bir su kuyusu buldu. Fakat kuyudan su çekmek için ne bir kova, ne de bir ip vardı. Ne yapacağını bilemedi, durdu. Nasıl yapayım da bu kuyudan suyu çıkarayım diye çare düşünürken, civardaki evlerden birinin önünde kendisine bakmakta olan bir kız gördü. Hemen ona hâlini arz ederek bir kova ile ip getirmesini istedi. Evinin önünde bekleyen kız, çaresiz bir şekilde kuyunun başında bekleyen bu yaşlı pir-i fâniye kim olduğunu sordu. Zamanın âlimlerinden olan Süleyman el-Cezûlî Hazretleri kendisini tanıtınca kız hayretle:


"Bütün insanlar sizin ilminizden istifade eder, sizi hayır ve kerametle överler. İnsanların bir müşkülü olduğu zaman sizden yardım beklerken, siz kuyudan bir kova su çıkarmaktan aciz kalmışsınız." dedi. Bunun üzerine Süleyman el-Cezûlî:


"Evladım hiç kuyudan ipsiz, kovasız su çıkarılır mı, bu nasıl olur? deyince, kız kuyunun başına gelip, bazı şeyler okuyarak kuyunun içerisine üfürmeye başladı. Mevlâ'nın hikmeti, o andan itibaren kuyunun içindeki su kabarıp yükselmeye başladı. Nihayet kuyunun suyu tamamen dolarak taştı. İmam el-Cezûlî bu işe çok taaccüp etmişti. Kuyudan taşan sudan hemen abdestini aldı sonra kıza dönüp:


"Evladım! Sen bu keramete hangi amelin sebebiyle nail oldun?"diye sorunca, kız dedi ki:
"Ben Peygamber Efendimize salâvatı şerifeyi çok getirip, buna devamla bu keramete nail oldum." diye cevap verdi.


İmam el-Cezûlî Hazretleri kızın bu apaçık kerametine şahid olunca salâvatı şerife zikrini artırdı ve daha çok salâvat getirmeye başladı. Yaşadığı bu hâdise hiç aklından çıkmıyordu. Kız bu keramete ulaşmasının sebebi olarak salâvatı şerifeye devam ettiğini söylemişti; ama acaba bu hangi salâvatı şerifeydi? Çünkü o kadar çok salâvatı şerife vardı ki..


Yine bir gece yatağına uzanmış yatıyordu; ama bunları düşünmekten gözüne uyku girmemişti. Derken gecenin yarısı olunca bir de baktı ki, hanımı yavaşça yanından kalktı. Abdestini aldı, elbisesini giyindi ve bütün hazırlığını yaptıktan sonra da kapıdan çıkıp gitti. Hanımının bu hâlinden şüphelenen İmam el-Cezûlî hiç belli etmeden gizlice onun arkasından nereye gittiğini takip etmeye başladı. Bir de ne görsün; hanımı evin kapısından dışarı çıkınca orada onu iki tane aslan bekliyor. Biri önünde biri de arkasında olmak üzere aslanlar hanımına refakat ederek, sahile doğru gitmeye başladılar. Süleyman el-Cezûlî heyecan ve merakla onları takip etmeye başladı. Hanımı denizin kenarına gelince, aslanlar orada beklediler.

O denizin üzerinden yürüyerek sahile yakın tenha bir adacığa gitti. Orada bir müddet ibadet ettikten sonra su üzerinde yürüyerek tekrar sahile geldi. Deniz kenarında onun gelmesini bekleyen aslanlar, o gelince yine biri önünde biri arkasında eve kadar ona refakat ettiler. Tüm bu olanları hayretle izleyen İmam el-Cezûlî Hazretleri, gizlice hanımından evvel eve gelip sanki hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi yatağına uzandı. Biraz sonra da hanımı geldi, elbiselerini değişti ve usulca yatağına yatıp uyudu.


Süleyman el-Cezûlî Hazretleri ertesi gece yine tetikteydi. Acaba bu olay sadece o geceye mi mahsustu, yoksa ondan sonraki gecelerde de tekerrür edecek miydi?.. Ertesi gece yine aynı saatte hanımı aynı şekilde kalktı. Abdestini aldı elbisesini giyindi ve bütün hazırlığını yaptıktan sonra evden çıktı. Dün gece ki gibi dışarıda onu iki tane aslan bekliyordu. Yine biri önde biri arkasında aslanlar hanımına refakat ederek sahile geldiler. Denizi yürüyerek geçip o küçük adacığa gitti. Orada bir müddet ibadetini yaptı ve tekrar sahile yürüyerek döndü. Aynı şekilde aslanların refakatinde evine geldi. Elbiselerini değiştirip, hiçbir şey olmamış gibi yatağına girdi.


İmam el-Cezûlî üçüncü gece hanımını tekrar takip edip, yine aynı olaylar cereyan edince artık daha fazla dayanamadı ve hanımıyla konuştu. Meseleyi ona açıp, üç gecedir kendisini takip ettiğini, ondaki keramete vakıf olduğunu anlattı. Bu kerametin sırrını öğrenmek istedi. Bunun üzerine hanımı tebessüm ederek:


"Efendi! Demek sırrıma vakıf oldunuz. Bu benim için birkaç günlük mesele değildir; ben senelerdir böyle yaparım. Bana böyle bir kerametin ihsan edilmesine gelince, bunun sebebi Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm'a çok salâvat getirmektir."

Süleyman el-Cezûlî Hazretleri günlerden beri kafasını meşgul eden soruya galiba cevap bulabilecekti. Hemen hanımına sordu:


"Ey Hatun! Hangi salâvata devam etmekle bu keramete nail oldun?" Hanımı kocasının bu sorusuna cevap vermek istemedi. Fakat kocası ısrarla bunu açıklamasını isteyince dedi ki:

"Efendi! Bunu söylemeye müsaade yok. Ama madem söylemem için çok ısrar ediyorsun, o hâlde bu gece istihare yapayım, eğer müsaade olursa, o zaman söylerim." dedi.


O gece istihare yaptı. Ertesi sabah istihare neticesine göre kocasına durumu şöyle anlattı:
"Bu salâvatı şerifeyi açıkça söylememe müsaade edilmedi. Lâkin şuna müsaade var ki, sen bütün salâvatı şerifeleri araştır ve bulduklarını bir kitapta cem et. Şayet benim okuduğum salâvatı şerife o kitapta mevcut ise söylerim." dedi.


Bunun üzerine Süleyman el-Cezûlî Hazretleri araştırma yapmaya başladı. Ne kadar salâvatı şerife ile alâkalı eser varsa, gözden geçirdi. İnceledi, tetkiklerde bulundu. Bu işin ehli olan zatlara danıştı ve sonuç itibariyle bulduğu tüm salâvatı şerifeleri bir araya cem ederek, onu "Delâil-i Hayrât" ismiyle kitaplaştırdı. Bu kitabı gözden geçirmesi için hanımına sundu. Hanımı bu kitabı baştan sona okuduktan sonra eşine dedi ki:


"Evet, benim okuduğum salâvatı şerifeye bir kaç yerde rastladım. Sen bunu okumaya devam et." dedi.


İmam el-Cezûlî bunun üzerine o kitabı hem kendisi okudu hem de bütün Müslümanlara okumalarını tavsiye etti.
İçinde pek çok salâvatı şerifenin bulunduğu bu "Delâil-i Hayrât" kitabı asırlardır okunmaktadır.

Bu kitabı okuyan pek çok kimse maddî ve mânevî hastalıklarına şifa buldular ve ALLAH'ın lütfuna mazhar oldular.
 

islam73

Uzman Onbaşı

Bismillahirrahmanirrahim
1- Allahümme salli ala Muhammedin ve ezvâcihi ve zürriyetihi kema salleyte ala íbrahime ve bârik ala Muhammedin ve ezvâcihi ve zürriyetihi kema bârekte ala âli Íbrahime inneke hamîdün mecídun

2- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âlihi kemâ salleyte alâ ibrahime ve bârik ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ bârekte alâ âli İbrahime fil âlemine inneke hamîdün mecîdün.

3- Allahümme salli alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kemâ salleyte alâ îbrahime ve bârik alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kemâ barekte alâ ibrahime inneke hamîdün mecîdün.

4- Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyil ümmiye ve ala ali Muhammedin.

5- Allahümme salli alâ Muhammedin abdike ve resülike.Kema salleyte ala İbrahime ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime.

6- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrahime ve alâ âli ibrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme ve terahham alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ terahhamte alâ ibrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme vetehannen alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ tahannente alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime inneke hamîdün mecîdün. Allahümme ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ sellemte alâ İbrahime ve alâ âli İbrahime İnneke hamîdün mecîdün.


7- Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammedin ve ali Muhammedin ve bârik alâ Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ salleyte ve rahimte ve bârekte alâ îbrahime ve alâ âli Ibrahime fil âlemine inneke hamîdün mecîdün.

8- Allahümme salli alâ Muhammedin nebîi ve ezvâcihi ümmehatil mü'minine ve zürriyyetihi ve ehli beytihi kemâ salleyte alâ ibrahime inneke hamîdün mecîdün.

9- Allahümme bârik ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema barekte alâ İbrahime inneke hamîdün mecîdün.

10- Allahümme dâhiyel medhuvvâti ve bâriel mesmûkati ve cebbârel kulûbi alâ fitretihâ şahiyyihâ ve saidi hec'al şeraife salâvatike ve nevâmiye berekâtike ve re'fete tahannünike alâ Muhammedin abdike ve resûlikel fâtihi limâ uğlika vel hatimi limâ sebeka vel mu'linil hakka bilhakkı veddâmiği liceyşâtil ebâtili. Kemâ hummile fadtalâa biemrike bitâatike müstevfizen fî merdâtike vâiyen li vahyike hafızan li ahdike mâziyeten alâ nefâzi emrike hattâ evra kabesen li kabisin elâüllahi tasilü biehlihi esbâbehü bihi hüdiyetil kulübü bade havzâtil fiteni vel ismi ve ebhecu mûdihâtil a'lâmi ve nâiratil ahkâmi ve münirâtil Islâmi fehüve eminükel memûnü ve hâzinü ilmikel mahzûni ve sehîdüke yevmeddini ve baisüke ni'meten ve resûlüke bil hakkı rahmeten. Allahümmefsah lehü fî adnike ve eczihi muzâafâtil hayri min fazlike mühenneâtin lehü gayre mükedderâtin min fevzi sevâbikel mahlûli cezîli atâikel ma'lûli. Allahümme â'li alâ binâin nasi binaehü ve ekrim mesvâhü ledeyke ve nüzülehü ve etmim lehü Nûrehü ve eczihi minibti'âsike lehü makbûleş şehâdeti ve merdiyyel mekaleti zâ mantıkin adlin ve huttetin faslin ve bürhânin azîmin.11- İnnellahe ve melâiketehü yusallûne alennebiyyi yâeyyühellezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmen. Lebbeykellahümme Rabbi ve sa'deyke salâvatulahil berrir rahîmi. Vel melâiketil mukarrebîn ven nebiyyîne vessıddıkıyne veşşühedâi vessâlihine. Vemâ sebbaha leke min şey'in yâ Rabbel âlemine. Alâ seyyidina Muhammed ibni Abdullahi hâtemin nebiyyîne. Ve seyyidil mürselîne ve imâmil müttekiyne ve resûli Rabbil âlemîne ve ürsiltü ilel hakka kaffeten eşşâhidil beşîriddai ileyke bi iznikes siracil münîri aleyhis selâmü.

12- Allahümme ec'al salâvâtike ve berekâtike ve rahmetike alâ seyyîdil mürselîne ve imâmil müttekıyne ve hâtemin nebiyyîne Muhammedin abdike ve resulike imâmil hayri ve kaaidil hayr ve resûlir rahmeti. Allahümmeb'ashü mekamen mahmuden yağbituhü fihil evvelûne vel âhirûne. Allahümme salli alâ Muhammedin ve âlâ âli Muhummedin kemâ salleyte alâ ibrâhîme inneke hamîdün mecîdün. Allahümme bârik âlâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte ala ali ibrahime inneke hamîdün mecîdün.
13- Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âlihi ve ashâbihi ve evladihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve ehli beytihi ve ashârihi ve ansarihi ve eşyâihi ve muhibbîhi ve ümmetihi ve aleynâ maahüm ecmaîne ya erhamer râhîmîne.

14- Allahümme salli alâ Muhammedin adede men salla aleyhi ve salli ala Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin kemâ emertenâ bissalâti aleyhi. Ve salli aleyhi kemâ yuhibbu en yusallü aleyhi.

15- Allahümme salli alâ Muhammedin kemâ emertenâ en nusalliye aleyhi. Alllahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema hüve ehlühü. Allahümme salli alâ Muhammedin kemâ tühibbü ve terdahü lehu.

16- Allahümme ya rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin salli ala Muhammedin ve âli Muhammedin ve a'tı Muhammeden ned derecete vel vesîlete fil cenneti. Allahümme ya rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin iczi Muhammeden sallallahü aleyhi ve selleme mâ hüve ehlühü.

17- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala ehli beytihi.

18- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hatta la yebka mines salâti şey'ün. Verham Muhammeden ve âle Muhammedin hattâ yebka miner rahmeti şey'ün. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin hattâ lâ yebka minel bereketi şeyün Ve sellim alâ Muhammedin ve ala ali Muhammedin hattâ lâ yebka mines selâmi şey'ün.

19- Allahümme salli ala Muhammedin fil evveline. Ve salli alâ Muhammedin fil âhirine. Ve Salli alâ Muhammedin fil nebiyyîne. salli alâ Muhammedin fil mürselîne. Ve salli alâ Muhammedin fil meleil a'lâ ila yevmiddini. Allahümme a'tı Muhammedennil vesîlete vel fazilete veşşerefe vedderecetel kebîrete. Allahümme înni amentü bi Muhammedin inni amentü bi muhammedin ve lem erehü felâ tahrimni fil cînâni rü'yetehü ver zukni sohbetehü ve teveffeni alâ milletihi veskınî min havzihi meşreben reviyyen saigan henîen lâ nazmeü ba'dehü ebeden inneke ala külli şeyin kadirün.Allahümme ebliğ ruhe muhammedin minni tahiyyeten ve selamen. Allahümme ve kema amentü bihi ve lem erehü fela tahrimni fil cenani rüyetehü.

20- Allahümme takabbel şefaate Muhammedinil kübra verfa derecetehül ulya ve atihi sülehü fil ahireti vel ula kema ateyte ibrahime ve musa.

21- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhime ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli ibrâhime inneke hamîdün mecîdün.

22- Allahümme salli ve sellîm ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyike ve resûlike ve ibrâhîme halîlike ve safiyyike ve Mûsâ kelîmike ve neciyyike ve İsa rûhike ve kelimetik ve alâ cemi'i melâiketike ve resulike ve enbiyâîke ve hîretike min halkıke ve esfiyâike ve hassetike ve evliyâike min ardıke ve semâike ve sallallahü alâ seyyidinâ Muhammedin adede halkıhi ve rızâe nefsihi ve zinete arşihi ve midâde kelimatihi ve kemâ hüve ehlühü ve küllemâ zekerehüz zâkirüne ve gafele an zikrihil gafilûne ve alâ ehli beytihi ve itretihit tâhirine selleme teslimen.

23- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ ezvâcihî ve zürriyetihi ve ala cemi'in nebiyyîne vel mürselîne. Vel melâiketi vel mukarrebîne ve cemi'i ibâdillâhis salihîne. Adede mâ emtarites semâü münzü beneyteha. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ enbetetil ardu münzü dehevteha. Ve salli alâ Muhammedin adeden nücûmi fissemâi feinneke ahseyteha. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ teneffesetil ervâhü münzü halektehâ. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ halâkte ve mâ tahlüku ve mâ ehâta bihi ilmüke ve ed'âfe zâlike. Allahümme salli aleyhim adede halkıke ve rızâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve meblâğa ilmike ve ayâtike. Allahümme salli aleyhim salâten tefûku ve tafdülü salâtel musalline aleyhim minel halkı ecmaîne kefadlike alâ cemi'i halkıke. Allahümme salli aleyhim salâten dâimeten müstemirreted devâmi alâ merril leyâli vel eyyâmi muttasıleted devami lenkıdâe lehâ velensırâme alâ minelleyâli vel eyyâmi adede külli vâbilin vetallin.


24- Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyike ve İbrahime halilike ve ala cemi’i enbiyaike min ehli ardıke ve semaike adede Halkıke ve rızâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike ve müntehâ ilmike ve zinete cemi'i mahlûkatike salâten mükerrereten ebeden adede mâ ahsa ilmüke ve mile mâ ahsa ilmüke ve ad'âfe mâ ahsa ilmüke salâten tezîdü ve tefûku ve tafdulü salâtel musallîne aleyhim min halkı ecmaîne kefadlike ala cemî'i halkıke. Allahümmec'alni mimmen lezime millete nebiyyike Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme. Ve azzeme hürmetehu. Ve eazze kelimetehu. Ve hafıza ahdehu ve zimmetehu ve nasara hizbehu ve da'vetehu.Ve kessere tâbiîhi ve firkatehu. Ve vâfâ zümretehu ve lem yuhalifu sebilehu ve sünnetehü. Allahümme inni es'elükel istimsâke bi sünnetihi. Ve eûzübike minel inhirâfi amma câe bihi. Allahümme inni es'elüke min hayri mâ sâleke minhü Muhammedün nebiyyüke ve resûlüke sallallahü aleyhi ve selleme. Ve eûzübike min şerri mesteâzeke minhü Muhammedün nebiyyüke ve resûlüke sallallahü aleyhi ve selleme. Allahümme'sımıni min şerril fiteni. Ve afini min cemî'il miheni. Ve eslih minnî mâ zahare ve mâ batane, Ve nakkı kalbî minel hıkdi vel hasedi. Ve lâ tec'al aleyye tibâeten Ii ehadin. Allahümme inni es'elekel ahze biahseni mâ ta'lemü. Vetterkelîseyyîî mâ ta'lemü. Ve es'elüket tekeffüle birrızkı. Vezzühde filkefafi. Vel mahrece bilbeyâni min külli şübühetin. Vel felece bissavâbi fî külli hüccetin. Vel adle fil gadabi vel ridâi vetteslime limâ yecrî bihil kazâü. Vel iktisâde fil fakrı vel gınâ. Vettevâzua filkavli vel fili vessıdkı fil ciddi vel hezli. Allahümme inne lî zünûben fimâ beyni ve beyneke ve zünûben fimâ beyni ve beyne halkıke. Allahümme mâkâne leke minhâ fagfirhü. Ve mâ kâne minhâ lihalkıke fetehammelhu annî. Ve egninî bîfadlike inneke vâsi'ül magfireti. Allahümme nevvir bil ilmi kalbî vesta'mil bitâatike bedenî, ve hallis minel fiteni sırrî. Veşgal bil'itibâri fikrî. Ve kınî şerre vesâvisiş şeytani. Ve ecirni minhü ya rahmânü. Hatta layekûne lehü aleyye sultânün. Allahümme innî es'elüke min hayri mâ ta'lemü. Ve eûzübike min şerri mâ Ta'lemü. Vestagfirüke min külli mâ ta'lemü. İnneke ta'lemü velâ na'lemü ve ente allâmül guyubi. Allahümme erhamnî min zammanî hazâ. Ve ihdakıl fiteni ve tetâvüli ehlil cür'eti aleyye vestid'afihim iyyâye. Allahümmecalnî minke fî iyâzin menî'in ve hirzin hasinin min cemi'i halkıke hattâ tübelliganî eceli muâfen.25- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men salla aleyhi. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tenbegis salâtü aleyhi. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema tecibüs salâtü aleyhi. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema emerte en yusallâ aleyhi.

26- Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedinnillezî nûruhü min nûril envâri ve eşraka bî şuâi sırrıhil esrârü. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve alâ ehli beytihil ebrâri ecma'ine.

27- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âlihi bahri envârike ve ma'dini esrârike ve lisâni hüccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hazretîke ve hâtimi enbiyâike salâten tedümü bidevâmike ve tebka bibekaike salâten turdîke ve turdîhi ya erhamer râhimîne.

28- Allahümme rabbel hîlli vel harami. Ve rabbil meş'aril harami. Ve rabbel beytil harami. Ve rabber rükni vel makami. Eblig li seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin minnes selâme.

29- Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin seyyidil evveline vel âhirine. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin fi küllin vaktin ve hinin. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin fil meleil'a'lâ ilâ yevmiddini. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin hattâ terisel arda ve men aleyhâ ve ente hayrül vârisine.

30- Allahümme salli alâ Muhammedin in nebiil ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ ibrahîme inneke hamîdün mecîdün ve bârik alâ Muhammedinin nebiil ümmiyyi kemâ bârekte alâ îbrâhime inneke hamîdün mecîdün.

31- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin adede mâ ehâta bihi ilmüke ve cerâ bihi kalemüke ve sebkatbihi meşiyyetüke ve sallet aleyhi melâiketüke salâten dâimeten bi devâmike bâkıyyeten bi fadlike ve ihsânike ilâ ebedil ebedi ebedenlânihayete li ebediyyetihi ve lâ fenâe li deymûmiyyetihi. Allahümmesalli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin adede mâ ehata bihi ilmüke ve ahsahü kitâbüke ve şehidet bihi melaiketüke v'erda an ashâbihi verham ümmetehü inneke hamîdün mecidün.,

32- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve ala cemi’i ashabi Muhammedin.

33- Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrahimeve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrâhime fil âlemine inneke hamîdün mecîdün.
Allahümme bi huşû'il kalbi indes sücûdi leke yâ seyyidi bi gayri cehûdin ve bike yâ Allahü yâ Celîlü felâ şey'ün yüdânîke fil vefâi bil uhûdi ve bikrü siyyikel mükellil binnûri ilâ arşikel azîmil mecîdi ve bimâ kâne tahte arşike hakkan kable en tahlûkas semâvâte ve savter reûdi künte iz künte miste malem tezel kattu ilâten urifte bittevhidi fec'alni minel muhibbine vel mahbûbînel mukarrebînel âşikıyne leke yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü, yâ Allahü.»
34- Allahümme sallî alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede ma ehata bihi ilmüke. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ ahsahü kitâbüke. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlana Muhammedin adede mâ nefezet bihi kudretüke. Allahüme salli alaseyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ hassasathu iradetüke, Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emrüke ve nehyüke. Allahümme salli alâ ve mevlanaMuhammedin adede mâ vesiahü sam'uke.Allahümme salli alaseyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin adede mâ ehâta bihi basarüke.

35- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede ma zekerehuz zâkirûne. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlâna Muhammedin adede mâ gafele an zikrihul gafilûne.

36- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede katril emtâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede evrakıl eşcâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede devabbil kıfari. Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede devabbil bihâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede miyâhil bihâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ ezlâma aleyhil leylü ve edâa aleyhin nehâiri.

37- Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvvi vel asali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimali. Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeden nisai verricali.

38- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin rızâe nefsike. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin midade kelimatike.Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin mil'e semavâtike ve ardıke. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlana muhammedin zinete arşike. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlana Muhammedin adede mahlûkatike. Allahümme salli alâ seyyidina ve mevlana Muhammedin efdâle salâvatike.

39- Allahümme salli alâ nebiyyir rahmeti. Allahümme salli alâ şefi’ilümmeti. Allahümme salli alâ kâşifil gummeti. Allahümme salli ala mücliz zulmeti. Allahümme salli alâ mûlin ni'meti. Allahümme salli alamü'tir rahmeti.

40- Allahümme salli alâ sahibil havzıl mevrûdi. Allahümme salli ala sahibîl makamil mahmudi. Allahümme salli alâ sahibil livâil ma'kudi Allahümme salli alâ sahibil mekânil meşhûdi. Allahümme salli ala alel mevsûfi bil keremi vel cûdi. Allahümme salli alâ men hüve fissemai mahmudün ve fil ardı Muhammedün.

41- Allahümme salli alâ sâhibiş şâmeti. Allahümme salli alâ sahibil alâmeti. Allahümme salli alel Mesûfi bil kerameti. Allahümme salli alel mahsûsi biz zeâmeti. Allahümme salli alâ men kâne tüzıllahül gamâmeti. Allahümme salli alâ men kâne yerâ men halfehü kema yeramen emamehu. Allahümme salli aleş şefi'il müşeffai yevmel kiyameti.

42- Allahümme salli alâ sâhibid darâ'ati. Allahümme salli ala sâhibiş şefaati. Allahümme salli alâ sâhibil vesîleti Allahümme salli alâ sahibil fazileti. Allahümme salli alâ sâhibid derecetir refi'ati. Allahümme salli alâ sâhibil hirâveti. Allahümme salli alâ sahibin naleyni. Allahümme salli alâ sâhibil hücceti. Allahümme salli alâ sâhibil burhanı. Allahümme salli alâ sâhibis sultani. Allahümme salli alâ sahibit tâci. Allahümme salli alâ sâhibil mi'raci. Allahümme salli alâ sâhibil kadibi. Allahümme salli alâ rakibin necibi. Allahümme salli alâ râkibil burâkı. Allahümme salli alâ muhterıkıs seb'it tıbâkı.43- Allahümme salli aleşşefî'i fî cemi'îl enâmi. Allahümme salli alâ mensebbeha fî keffihit taâmü. Allahümme salli alâ men bekâ ileyhil ciz'uhanne lifirâkıhi. Allahümme salli alâ men tevessele bihi tayrül felati. Allahümme salli alâ men sebbahat fî keffihii hasâtü. Allahümmesalli alâ men teşeffa'a ileyhiz zabyü biefsahi kelâmin. Allahümme salli alâ men kellemehüz zabbü fî meclisihi maa ashâbihil a'lami.

44- Allahümme salli alel beşîrin nezîri. Allahümme salli ales sirâcil münîri. Allahümme salli alâ men şekâ ileyhil bâîrü. Allahümme salli alâ men tefeccere min beyni esâbiihil mâün nemirü. Allahümme salli alettahiril mutahhari. Allahümme salli alâ nûril envâri. Allahümme salli alâ menil şakka lehül kamerü. Allahümme salli alet tayyibil mutayyabi. Allahümme salli aler resûlil mukarrebi. Allahümme salli alel fecris satı'ı. Allahümme salli alen necmis sâkıbı. Allahümme salli alel urvetil vüska. Allahümme salli alâ nezîri ehlil arzi. Allahümme salli aleşşefî'i yevmel ardı. Allahümme salli ales sâki linnâsi minel havzı. Allahümme salli alâ sahibi livâil hamdi. Allahümme salli alel müsta'mili fî merdâtike gayete cühdi.

45- Allahümme salli alen nebiyyil hâtimi. Allahümme salli aler resulil hatimi. Allahümme salli alel Mustafel kaimi. Allahümme salli ala resulike ebil Kasimi.

46- Allahümme salli ala sâhibil ayâti. Allahümme sallî alâ sâhibid dilalâti. Allahümme salli alâ sâhibil işârâtî. Allahümme salli alâ sâhibil kerâmâti. Allahümme salli alâ sâhibil alâmâti. Allahümme salli ala sâhibil beyyinâti. Allahümme salli alâ sâhibil mu'cizâti. Allahummesalli alâ sâhibil havârıkıl adâti.

47- Allahümme salli alâ men sellemet aleyhil ahcârü. Allahümme salli alâ men secedet beyne yedeyhil eşcârü. Allahümme salli alâ men tefettekat min nûrihil ezhârü. Allahümme salli alâ men tabet bi bereketihis simârü. Allahümme salli alâ menihdarret min bakıyyeti vedûihil eşcârü. Allahümme salli alâ men fâdet min nûrihi cemiül envâri. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi tuhattül evzârü. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi tünâlû menâzilül ebrârî. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi yürhamül kibârü vessigarü. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi netene'ammü fihâzihid dari ve fî tilked dâri. Allahümme salli alâ men bissalâti aleyhi tünâlü rahmetül azîzil gaffâri.

48- Allahümme salli alel mansûril müeyyedi. Allahümme salli alel muhtaril mümeccedi. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin. Allahümme salli alâ men kâne izâ meşâ fil berrili akferi teallâkatil vuhûşü biez yâlihi. Allahümme sallî aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen. Elhamdü lillâhi rabbil âlemine.
Elhamdülillâhi alâ hilmihü. Ba'de ilmihi. Ve alâ afvihi ba'de kudretihi. Allahümme înnî eûzü bike minel fakri illâ ileyke. Ve minezzülli illâ leke ve minel havfi illâ minke. Ve eûzü bike en ekule zûren. Ev agşâ fücûren. Ev ekûne bike magrûren. Ve eûzübike min şematetil a'dâi. Ve udâliddai. Ve haybetir recâî. Zevalin ni'meti ve fücaetin nikmeti.

49- Allahümme salli alâ seyyidina Muhmmmedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü habîbike.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhmmmedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü habîbike.
Allahümme salli alâ seyyidina Muhmmmedin ve sellem aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü habîbike.
Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme ve sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü. halîlike.
Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme ve sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü. halîlike.
Allahümme salli alâ seyyidinâ İbrahîme ve sellim aleyhi veczihi annâ mâ hüve ehlühü. Halîlike.

50- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kema salleyte ve rahimte ve bârekte alâ İbrâhime fil alemine inneke hamîdün mecîdün. Adede halkıke ve ridâe nefsike. Ve zinete arşike ve midâde kelimâtike.

51- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede men salla aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ sulliye aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ez'afe mâ sulliye aleyhi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin kemâ hüve ehlühü. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin kemâ tuhibbü ve terdâlehü.
52- Allahümme salli ala ruhi seyyidinâ Muhammedin fil ervâhi ve alâ cesedihi fil ecsâdi ve alâ kabrihi fil kubûri ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.
Allahümme salli ala ruhi Muhammedin fil ervahi ve salli ala cesedi Muhammedin fil ecsadi ve ala kabri Muhammedin fil kubüri. Allahümme belig rühi Muhammedin mini tahiyyeten ve selamen.

53- Allahümme salli ala seyyidinâ Muhammedin küllemâ zekerehüz zakirüne. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin küllemâ gafelean zikrihil gafilûne.

54- Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ezvâcihi ümmehâtil mü'minîne ve zürriyetihi ve ehli beytihi salâten ve selâmen lâ yuhsâ adede hümâ ve lâ yukta'u mededü hümâ.

55- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede ma ehata bihi ilmüke ve ahsahü kitabike salaten tekünu leke rızaen velihakkıhi edâen. Ve a'tıhil vesîleti vel fazileti vedderecetir-refîati. Veb'ashü Allahümmel makame Mahmûdellezî veadtehu ve eczihi annâ mâ hûve ehlühü. Ve alâ cemi'i ihvânihi minen nebiyyine vessıddıkıyne veşşühedâi vessâlihîne.

56- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe yevmel kıyameti.
Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül mak’del mukarrebu minke yevmel kıyamete.


57- Allahümme salli alâ seyyidînâ Muhammedin. Allahümme tevichü bitacir rızâi vel kerameti. Allahümme a'ti liseyyidinâ Muhammedin efdale ma seeleke lînefsihi. Ve a'ti li seyyidinâ Muhammedin efdale seeleke lehü ehaden minhalkıke. Ve a'ti liseyyidinâ Muhammedin efdale mâ ente mes'ûlün lehü ilâ yevmil kıyameti.


58- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve ibrâhime ve Musa ve isâ ve mâ beynehüm min en nebiyyîne vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecmaine.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve ibrâhime ve Musa ve isâ ve mâ beynehüm min en nebiyyîne vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecmaine.
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve ibrâhime ve Musa ve isâ ve mâ beynehüm min en nebiyyîne vel mürseline salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecmaine.


59- Allahümme salli alâ ebînâ Âdeme ve ümminâ havvâe salate melâiketike ve a'tıhimâ miner rıdvâni hattâ türdiyehümâ ve eczi hima. Allahümme mâ câzeyte bihî eben ve ümmen an veledeyhima.


60- Allahümme salli alâ seyyidina Cibrîle ve Mikâile ve İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi ve alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürselîne salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine.
Allahümme salli alâ seyyidina Cibrîle ve Mikâile ve İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi ve alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürselîne salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine.
Allahümme salli alâ seyyidina Cibrîle ve Mikâile ve İsrâfîle ve Azraile ve hameletil arşi ve alel melâiketi vel mukarrebîne ve alâ cemi'il enbiyâi vel mürselîne salâvatullahi ve selâmühü aleyhim ecma'ine.


61- Allahümme sallİ alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ alimte vemil'e mâ alimte ve zinete mâ alimte ve midâde kelimâtike.

61- Allahümme sallİ alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ alimte vemil'e mâ alimte ve zinete mâ alimte ve midâde kelimâtike.
--------------------
62- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten mevsûleten bil mezidi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten lâ tenkate'u ebedel ebedi ve lâ tebîdü.

63- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâtikelleti salleyte aleyhi ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin selâmekellezî sellemte aleyhi ve eczihi annâ mâ hüve ehlühü. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten türdîke ve türdîhi ve terdâ bihâ annâ ve eczihi annâ mâ hüve ehlühü.

64- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarike ve ma'dini esrarike ve lisâni huccetike ve arûsi memleketike ve imâmi hazretike vetirâzi mülkike ve hazaini rahmetike ve tarikı şerîatikel mütellezzizi bitevhîdike insani aynil vücûdi vessebebi fî külli mevcûdin ayni â'yani halkıkel mütekaddimi min nûri ziyâike salâten tedûmü bidevâmike ve tebka bibekaike lâ müntehâ düne ilmike salâten turdîke ve turdîhi ve terdâ bihâ annâ ya Rabbel Âlemine.

65- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin adede mâ fî Allah salâten daimeten bidevâmi mülkillâhi.

66- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kema salleyte ala seyyidinâ Ibrâhîme ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin kemâ bârekte alâ âli ibrâhime fil âlemine inneke hamidün mecîdün. Adede halkıke ve rızâe nefsike ve zinete arşıke. Ve midâde kelimâtike. Ve adede mâ zikireke bihi halkuke fimâ meda ve adede mâhüm zâkirûneke bilti fimâ beka, fî külli senetin ve şehrin ve cumu'atin. Ve yevmin ve leyletin ve saatin minessâati. Ve şemmin ve nefesin ve tarfetin ve lemhatin minel ebedi ilel ebedi ve âbâdid dünya ve âbâdil âhireti ve eksere min zâlike lâ yenkatı'u evvelehü velâ yenfazü âhirühü.

67- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin alâ kadri hubbike fihi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin alâ kadri inayetike bihi. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin hakka kadrihi ve mikdârihi.

68- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tüncınâ bihâ min cemi'ü ehvâli vel âfâti. Ve takdi lenâ bihâ cemi'al hacâti. Ve tütahhiruna bihâ min cemi'is seyyiâti. Ve terfeuna bihâ a'led derecâti. Ve tübelligunâ bihâ aksalgayâti. Min cemi'il hayrâti fil hayati ve ba'del memâti.

69- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salater rızai verda an ashabihi rızaer riza.

70- Allahümme salli alâ seyyidinâ Mııhammedin nissâbıkı lil halk nûruhü ve rahmetün lil âlemîne zuhûrühü. Adede men medâ min halkıke ve men bakiye ve men saide minhüm ve men şakiye. Salâten testagrıkul adde ve tühitu bil haddi. Salâten lâ gayete lehâ velâ müntehâ velenkıdâe. Salâten dâimeten bi devâmike ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen misle zâlike.71- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin'illezî melete kalbehu min celâlike ve aynühu min cemâlike feesbaha ferihan müeyyeden mansûren ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen vel hamdülillahi ala zâlike.

72- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede evrakız zeytuni ve cemi'is simâri. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin adede mâ kâne veyekûnü ve adede mâ ezlâme aleyhil leylü ve adâe aleyhinnârü. Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin ve alâ alihî ve ezvâcihi ve zürriyetihi adede enfâsi ümmetihi. Allahümme bibereketis salati aleyhic’alna bissalati aleyhi minel faizine ve ala havzihi minel varidineş şaribine.Ve bisünnetihi ve taatihi minel âmiline ve lâ tehül beynenâ ve beynehü yevmel kıyameti ya rabbel âlemine. Vagfirlenâ ve livalidiynâ ve licemi'il muslimine. Elhamdü lillâhi rabbil âlemine73- Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Mııhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ekremi halkıke ve sirâci fukıke ve efdâli kaimin bi hakkıkel meb'usi bi teysîrike ve rıfkıke salâten yetevelâ tekırarüha ve telûhü aller ekvâni envârüha.

74- Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin efdali memdûhin bikavlike ve eşrefi dâ'in lil i'tisâmi bihablike. Ve hâtemi enbiyâike ve rüsülike, Salâten tübelliğunâ fiddâreyni 'amîme fadlike. Ve keramete rıdvânike ve vaslike.

75- Allahümme salli ve sellim ve bârik ala seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ekremil küremâi min ibâdike. Ve eşrefil münâdîne liturukı reşâdike. Ve sirâci aktârike ve bilâdike. salâten la tefnâ ve lâ tebîdü tübelligunâ bihâ kerâmetel mezîdi.

76- Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âli seyyidinâ Muhammedinir refi'i makamühül vacibi ta'zîmühü vehtirâmühü, Salâten lâ tenkatı'u ebeden ve lâ tefnâ sermeden ve la tenhasirü adeden.

77- Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhime fil âlemine inneke hamîdün mecidün.

78- Allahümme ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin küllema zekerehüz zâkirûne. Ve gafele an zikrihil gafilûne.

79- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âli Muhammedin ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ salleyte ve rahimte ve bârekte alâ İbrahîme ve alâ âli İbrâhîme inneke hamîdün mecîdün.

80- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyi ümmîyil tahiril mutahhari ve alâ âlihi ve sellim.

81- Allahümme salli alâ men hatemte bîhir risâlete ve eyyedtehü binnasri vel kevseri veşşefa'ati.

82- Allahümme salli ala seyyidinâ ve mevlânâ Mııhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetissirâcil vehhâcil mahsûsi bil hulûkıl azîmi. Ve hatmir resüli zil mirâci ve alâ alihi ve eshâbihi ve etbâihis sâlikîne. Ala menhecihil kavimi. Fea'zimillâhümme bihi minhâce nücûmil islami. Ve mesâbihiz zalâmi. Elmüntedâ bihim fî zulmeti leyliş şekkid dacci.Salaten dimeten müstemirreten ma telatamet fil ebhirül emvacü ve tafe bil beytil atik imin külli fecin amikın nil hüccacü.

83- Ve efdalüs salâti vetteslimi alâ Muhammedin resûlihil kerimi. Ve saffetihi minel ibâdi ve şefî'il halâikı fil mî'âdi. Sahibil makamil mahmudi vel havzil mevrûdin mâhidı bia'bâi. Risâleti vettebligil eammi vel mahsûsi bişerefis siâyeti fissala hil a'zami. Sallâllahü aleyhi ve alâ âlihi salâten dâimeten müstemirreted devâmi alâ merrilleyâli vel eyyâmi.

84- Fehüve seyyidül evveline vel âhirine ve efdalül evveline vel âhirine. Aleyhi efdalü salâtil musallîne. Ve ezkâ selâmil müslimîne Ve etyabü zikriz zâkirine. Ve efdalü salâvâtillâhi. Ve ahsenü salâvatillâhî. Ve ekmelü salâvâtillâ. Ve esbagü salâvâtillâhi. Ve etemmü salâvâtillâhi. Ve ezharü salâvâtillâhi. Ve a'zamü salâvâtillâhi.
Ve ezkâ salâvatillâhi. Ve etyabü salâvatillâhi. Ve ebrekü salâvâtülâhi. Ve ezka salâvatillâhi. Ve enmâ Salâvatillâhi. Ve evfâ salâvatillâhi. Ve esna salâvatillâhi ve a'lâ salâvatillâhi. Ve ekseni salâvatillahi. Ve ecma'ü salâvâtillâhi.Ve eâmmü salâvâtillâhi ve edvemü salavâtillâhi. Ve ebka salâvâtillâhi Ve eazzü salâvâtillâhi. Ve erfa'u salavattillâhi Ve a'zamü salâvâtillâhi. Alâ efdali halkıllahi. Ve ahseni halkıllahi. Ve ecelli halkıllahi. Ve ekremi halkıllahi Ve ecmeli halkıllaâhi. Ve ekmeli halkıllahi. Ve etemmi halkıllâhi. Ve a'zami halkıllahi. îndellâhi. Resûlillâhi. Ve nebiyillâhi. Ve habîbillâhi. Ve safiyyülâhi. Ve neciyyillâhi ve halilillâhi. Ve veliyyillâhi. Ve emînillâhi. Ve hîretillâhi min halkıllaâhi. Ve nuhbetilâhi min beriyyetillâhi. Ve saffetillâhi. Min enbiyâillâhi.Ve urvetillâhî. Ve ismetillahi. Ve nimetillahi. Ve miftâhi rahmetillâhi.
El muhtarı, min rüsülillâhi. El müntehebi min halkıllaki. El faizi bil matlâbi fil merhebi vel mergabil muhlisi fîma vühibe. Ekremi meb'ûsin esdakı kaailin encahi şâfi'in efdali müşeffein nil emini fimestûdies sâdıkı fîmâ bellegas sâdii bi emri rabbihil mudtalii bima hummile ekrabi rüsülillâhi illâllahi vesîleten ve a'zamihim gadden indallâhi menzileten ve fazîleten ve ekremi enbiyâillâhil kiramis safveti alellahi ve ehabbihim illâllahi ve ekrabihim zülfâ ledallahi ve ekremil halkı alellahi ve ahzâhüm ve erdâhüm ledallahi ve a'lennasi kadren ve a'zamihim mahallen ve ekmelihim mehâsinen ve fadlen ve efdalil enbiyâi dereceten ve ekmelihim şeriaten. Ve eşrefil-enbiyâi nisaben ve ebyenihim beyânen ve hitaben ve efdalihim mevliden ve mühaceren ve itreten ve ashaben ve ekreminnâsi erumeten ve eşrefihim cürsûmeten ve hayrihim nefsen ve atharihim kalben ve esdakıhim kavlen ve ezkâhüm filen ve esbetihim aslen ve evfâhüm ahden ve emkenihim mecden ve ekremihim tab'an ve ahsenihim sun'an ve etyebihim fer'an ve ekserihim tâaten ve sem'an ve a'lâhüm makamen. Ve ahlahüm kelâmen ve ezkâhüm selâmen. Ve ecellihim kadren ve a'zamihim fahren. Ve esnâhüm fahren. Ve erfa'ihim fil melail a'lâ zikren. Ve evfâhüm ahden. Ve asdakıhim va'den. Ve ekserihim şükren Ve a'lâhüm emren. Ve ecmelihim sabren. Ve ahsenehim hayren. Ve akrabihim yüsren. Ve eb'adihim mekânen. Ve a'zamihim şa'nen. Ve esbetihîm bürhânen. Ve ercahihim mizânen. Ve evvelhim îmânen. Ve evdahihim beyânen. Ve efsahihim lisânen. Ve ezharihim sultânen.
 

islam73

Uzman Onbaşı
85- Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resüliken nebiyyil ümmiyi ve ala Muhammedin.

86- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin salaten tekûnü leke rızâen ve lehü cezâen ve lîhakkıhi edâen. Ve a'tıhil vesîlete vel fazilete ve makamel mahmûdillezî veadtehu ve eczihi anna ma hüve ehlühü. Ve eczihi efdale mâ câzeyte nebiyyen an kavmihi ve Resûlen an ümmetihi ve salli alâ cemi'i ihvânihi minen nebiyyine ves salihine yâ erhamer râhimine.


87- Allahümmec'al fezâile salâvâtıke ve şerâife zekevâtike. Ve nevâmiye berekâtike. Ve avatıfa re'fetike ve rahmetike ve tahiyyetike ve fezale alaike alâ Muhammedin seyyidil mürselîne. Ve Resûli Rabbil alemine. Kaaidilhayri ve fâtihil berri ve nebiyyil rahmeti ve seyyidil ümmeti. Allahümmeb'ashü makamen mahmuden tüz lifü bihi kurbehü ve tukırrü bihi aynühü yağbutuhü bihil evvelûne vel âhirine.Allahümme a'tihil fadle vel fazilete veşşerefe vel vesîlete veddereceter refi'ate vel menzileteş şâmihate. Allahümme a'ti muhammedenel vesilete. Ve bellighü memûlehü. Vec'alhü evvele şâfi'in ve evvele müşeffe'in. Allahümme azzim burhanehü ve sakkıl mizânehü ve eblic hüccetehü. Ve erfa' fî illiyyîne derecetehü ve fî a'lel mukarribîne menziletehu. Allahümme ahyinâ alâ sünnetihi ve teveffenâ alâ milletihi vecalnâ min ehli şefaatihi. Vahşürnâ fî zümretihi. Ve evridnâ mavzahü. Veskınâ min ke'sihi gayre hazâyâ velâ nadimine velâ şâkkîne velâ mübeddiline vel mugayyirine velâ fatihine velâ meftunine amîne yâ rabbel âlemine.


88- Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve a'tıhil vesîlete vel fazilete vedderecetel refî'ate veb'ashül makamel mahmudellezi vaadtehu ma'a ihvânihin nebiyyîne. Sallallahu alâ Muhammedin nebiyyir rahmeti ve seyyidil ümmeti ve alâ ebînâ Âdeme ve ümminâ havvâe ve men velede minen nebiyyîne ves sıddıkıyne veş şühedâi vessâlihîne. Ve salli alâ melâiketike ecma'ine min ehlissemâvâti vel ardiyne ve aleynâ maahüm yâ erhamer rahimin.

Allahümmeğfirli zünübî velivâlideyye verhamhümâ kema rabbeyânî sağıren. Ve licem'il mümine vel müminâti vel muslimine vel müslimâtil ahyâi minhüm vel emvâti ve tâbi' beynenâ ve beynehüm bil hayrati rabbığfir verham ve ente hayrür râhimîne velâ havle vela kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.


89- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nûril envâri ve sırrıl esrâri ve seyyidil ebrâri ve zeynil mürselînel ahyâri. Ve Ekremi men azleme aleyhü leylü ve eşraka aleyhin nehârü. Ve adede mâ nezele min evvelid dünyâ illâ âhirina min katril emtâri. Ve adede mâ nebete min evvelid dünya ilâ âhirinâ minen nebati vel eşcâri. Salâten dâimeten bi devâmi mülkillâhil vâhidil kahhâri.


90- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin salâten tükrimü biha mesvâhü ve tüşerrifü biha ukbâhü ve tübelligu bihâ yevmel kıyameti münâhü ve rızâhü. Hâzihis salâtü ta'zimen li hakkike yâ Muhammedü.


91- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin hâür rahmeti ve minel mülki ve dâlüd devâmi esşeyyidil kâmilil fâtihil hâtimi. Adede ma fi ilmike kâinün ve kadkâne. Küllemâ zekereke ve zekerehuz zâkirüne. Ve küllemâ Gafale an zikrike ve zikrihil gafilüne. Salâten dâimeten bidevâmike. Bâkiyeten bibekaaike. Lâ müntehâ lehâ düne ilmike. İnneke alâ külli şey'in kadîrün.


(Dikkat: Bu Salâvât-ı Şerife yukarıdaki salâvât-ı şerife ile birlikte üç kere okunacaktır.)


92- Allahümme salli ala seyyidinâ Muhaınmedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala âli Muhammedinillezi hüve ebha sümûsil hüdâ nûren ve ebherühâ ve esyerül enbiyâi fahren ve eşherühâ ve nûruhü ezherû envaril enbiyâi ve eşrekuhâ ve evdamühâ ve ezkel haîkati ahlaken ve etharühâ ve ekremühâ halkan ve a'delühâ.


93- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala âli Muhanımedin nillezî hüve ebhâ minel kamerit tâmmi ve Ekremu minessehâbil mürseleti vel bahril hatmi.


94- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala âli Muhammedin nillezî kurinetil bereketü bizatihi ve mahyahü ve te'atteretil avâlimü bitiybi zikrihu ve reyyâhü.


95- Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sellim.


96- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin ve bârik ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin verham Muhammeden ve âle Muhammedin kemâ salleyte ve bârekte ve terehhamte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamidün mecidün.


97- Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Resûliken nebiyyil ümmiyyi ve alâ âli Muhammedin.


98- Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mil'ed dünyâ ve mil'ed ahireti. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mil'ed dünyâ ve mil'el âhireti. Verham Muhammeden ve ali Muhammedin mil'ed dünyâ ve mil'el âhireti. V'eczi Muhammeden ve ale Muhammedin mil'ed dünyâ ve mil'el âhireti. Ve sellim alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mil'ed dünyâ ve mil'el âhireti.


99- Allahümme salli ala Muhammedin kema emertena en nusalli aleyhi.Ve salli ala Muhammedin kema yenbegi en yusalla aleyhi.


100- Allahümme salli ala nebiyyikel Mustafa ve Resülikel murtaza ve veliyyikel mecteba ve Eminike ala vahyis semai.
101- Allahümme salli ala Mııhammedin Ekremil eslâfil kaaimi bil'adli vel insâfil men'tûi fî sûretil a'râfi. El müntehabi min eslâbiş şırafi vel butûniz zirâfil musaffa mîn musasi Abdül Muttalibi bin abdi menafinnilezi hedeyte bihi minel hilafi ve beyyente bihi sebîlel afâfi.

102- Allahümme inni es'elüke biefdali mes'eletike ve biehabbi esmâike ileyke ve ekremihâ aleyke ve bimâ menente aleynâ bi Muhammedin nebiyyinâ sallallahü aleyhi ve selleme. Festenkaztenâ bihi mined dalâleti ve emertenâ bissalâti aleyhi ve cealte salâtenâ aleyhi dereceten ve keffâreten ve lutfen ve mennen min i'tâike feed'ûke ta'zîmen liemrike vettibâan li vasiyyetike ve müntecizen li mev'üdike.

Limâ yücibü li nebiyyinâ Muhammedîn sallallahü aleyhi ve selleme fi edâi hakkıhî kıbelenâ iz âmenna bihi ve saddeknahü vettebe'nen nûrellezî ünzile maahü ve kulte innallahe ve melâiketehü yusallûne alennebiyyi yâ eyyühellezîne amenû sallü aleyhi ve sellimû teslimen. Ve emeretel ibâde bissalâti alâ nebiyyihîm farîzaten ifteredtehâ ve emertehüm bihâ fenes'elüke bicelâli vechike ve nûri azametike ve bimâ evcebte alâ nefsike en tusalliye inte ve melâiketüke alâ Muhammedin abdike ve resûlike ve nebiyyike ve safiyyike ve hîretike min halkıke efdale mâ salleyte alâ ehadin min halkıke inneke hamidün mecîdün.

Allahümme erfa derecetehü ve erkim makame ve sakkıl mizanehu ve eblic hüccetehu ve azhir milletehu ve eczil sevabehu ve edi nurehu ve edim kerametehu ve elhık bihi min zürriyetihi ve ehli beytihi ma tukırru bihi aynehu ve azzimhu fin nebiyyillezine halev kablehu.Allahümmec’al Muhammeden ekseren nebiyyine tebean ve ekserehüm üzerae ve efdalehüm kerameten ve nuren ve alahüm dereceten ve efsehahüm fil cenneti menzilen.

Allahümmec'al fîssâbikıyne gayetehü ve fümüntehabîne menzilehu ve fîl mukarrebîne dârehu ve fîlmustafeyne menzilehu. Allahüm mec'alhü ekremel ekremine indeke menzilen ve efdalehüm sevâben ve ekrabehüm meclisen ve esbetehüm makamen ve esvabehüm kelâmen ve encehahüm mes'eleten ve efdalehüm ledeyke nasîben ve a'zamehüm fimâ indeke rağbeten ve enzilhu fî gurufâtil firdevsi minel derecâtil udâlleti lâ derecete fevkaha.

Allahümmec'al Muhanımeden edaka kaailin ve encaha sâilin ve evvele şâfi'in ve efdale müşeffein ve şeffi'hu fî ümmetihi bişefaatin yağbituhu bihel evvelûne vel âhirûne. Ve izâ meyyezte ibâdeke bifadli kazâike fec'al Muhammedin fil esdakıyne kıylen vel ahsenîne amelen ve fîl mehdiyyîne sebîlen.

Allahümmec'al nebiyyenâ lenâ fereten vec'al havzahü lenâ mev'iden lievvelinâ ve âhirinâ. Allahümme ahşürnâ fî zümretihi vesta' milnâ fî sünnetihi ve teveffenâ alâ milletihi ve arrifnâ vechehu vec'alnâ fi zümretihi ve hizbihi.

Allahümmecma' beynenâ ve beynehu kemâ amenna bihi velem nerehu ve lâ tüferrık beynenâ ve beynehu hattâ tüdhilenâ medhalehu ve tûridenâ havzahu ve tec,alenâ min rûfekaihi maalmun'ami aleyhim minen nebiyyine ves sıddıkıyne veş sühedâi ves sâlihîne ve hasüne ulâike refikan elhamdülillahi Rabbîl Âlemine.

Allahümme salli alâ Muhammedin nûril hüdâ. Vel kaidi ilel hayri veddâi iler rüşdi nebiyyir rahmeti ve imâmil müttekıyne ve resûli Rabbil Âlemine. Lâ nebiyye ba'dehu kemâ belleğa risâleteke ve nesaha li ibâdike ve telâ âyâtike ve ekame hudûdeke ve veffâ bi ahdike ve enfeze hükmeke ve emere bitâatike ve nehâ an ma'siyetike ve vâlâ veliyyekellezi tühibbu en tüvaliyehu ve âdâ adüvvükellezî tühibbu en tüâdiyehu ve sallallahü alâ Muhammedin.

Allahümme salli alâ cesedihi fil ecsâdi. Ve alâ rûhihi fil ervahi Ve alâ mevkıfihi fil mevâkıfi. Ve alâ meşhedihi fil meşahidi. Ve ala zikrihi izâ zükire salâten minnâ alâ nebiyyinâ. Allahümme eblighü minesselâme kemâ zükiresselâmü vesselâmü alennebiyyi ve rahmetullahü teâlâ ve berekâtühü.

Allahümme salli alâ melâiketikel mukarrebîne. Ve alâ enbiyaikel mutahharîne ve alâ rüsülikel mürselîne. Ve alâ hameleti arşike Ve alâ Cibrile ve Mikâile ve isrâfîle ve melekilümevti. Ve ridvâne hazini cennetike ve Mâlikin. Ve salli alel kiramil kâtibine. Ve salli ehli tâatike ecmaîne min ehlis semâvâti vel arazîne.

Allahümme âti ehli beyti nebiyyike efdale mâ âteyte ehaden min ehli büyûtil mürseline. Ve eczi eshâbe nebiyyike efdale mâ câzeyte ehaden min ashâbil mürselîne. Allahümmegfir lil mü'minîne vel mü'minâti vel müslimine vel müslimâtil ahyâi minhüm vel emvâti vagfirlenâ veli ihvâninel lezîne sebekunâ bil îmâni velâ tec'al fî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneka raufun rahîmün.


103- Allahümme salli alen nebiyil haşimiyyi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen.


104- Allahümme salli ala Muhammedin hayril beriyyeti. Salaten turdike ve turfiyhi ve terda biha anna ya erhamer rahimine.


105- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim kesiran teslimen tayyiben mubareken fihi cezilen cemilen daimen bidevami mülkillahi.


106- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi mil’el feazi ve adeden nücümi fissemai. Salaten tüvazinüs semavati vel arda ve adede ma halakte vema ente halikuhu ila yevmil kıyameti.


107- Allahümme salli ala Mııhammedin ve alâ âli Muhammedin kema salleyte alâ İbrâhime ve bârik alâ Muhammedin ve alâ ali Muhammedin kema bârekte alâ İbrâhime ve alâ âli İbrahime fil âlemine inneke hamidün mecîdün.

Allahümme innî es'elükel afve vel afiyete fiddini ved dünya vel âhireti. Allahümmestürnâ bi setrikel cemîli Allahümme inni eselüke afve vel afiyete fiddini veddünya vel ahrete,Allahümme Rabbena ateyna fiddünya haseneten ve fil ahreti haseneten ve kına azabennari.

Allahümme innî es'elükel afve vel afiyete fiddini ved dünya vel âhireti. Allahümmestürnâ bi setrikel cemîli Allahümme inni eselüke afve vel afiyete fiddini veddünya vel ahrete,Allahümme Rabbena ateyna fiddünya haseneten ve fil ahreti haseneten ve kına azabennari.

Allahümme innî es'elükel afve vel afiyete fiddini ved dünya vel âhireti. Allahümmestürnâ bi setrikel cemîli Allahümme inni eselüke afve vel afiyete fiddini veddünya vel ahrete,Allahümme Rabbena ateyna fiddünya haseneten ve fil ahreti haseneten ve kına azabennari.


108- Allahümme inni es'elüke bihakkıkel azîmi ve bihakkı nûri vechikel Keriymi ve bihakkı arşikel azimi. Ve bimâ hamele kürsiyyüke min azametike ve celâlike ve cemâlike ve behâike ve kudretike ve sultanike.Ve bihakkı esmâikel mahzûnetil meknûnetilleti lem yettali' aleyha ehadün min halkıke.Allahümme ve es'elüke bismi ve za'tehü alel leyli feezleme ve alennehari festenâre ve âlessemâvâti festakallet ve alelardı festekarret alel cibali feerset ve alel bihâri vel evdiyeti feceret vel alel uyüni fenebe'at ve alessehâbi feemtaret.Ve es'elükellahümme bil esmâil mektûbeti fîcebheti isrâfi'le aleyhisselâmü ve bil esmâil mektûbeti fîcebheti Cibrile aleyhisselâmü.Ve alel melâiketil mukarrebîne.Ve es'elükellahümme bil esmâil mektûbteti havlel arşi.Ve es'elüke bil esmâil mektûbeti havlel kürsiyyi.Ve es'elükellahümme bil ismil mektûbi alâ varakız zeytuni.Ve es'elükellahümme bil esmail izamilleti semmeyte biha nefseke ma alimtü minha ve malem a'lem.Ve es'elükellahümme bil esmailleti deake biha Ademü aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Nuhüm . Ve bil esmailleti deake biha Hudün aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha İbrahimü aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha Salihün aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Yunusu aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha Eyyübü aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Yakubü aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha Yusüfü aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Musa aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha Harunü aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Şuaybün aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha İsmailü aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Davudü aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha Süleymanü aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Zekeriyya aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha Yahya aleyhisselâmüVe bil esmailleti deake biha Ermiya aleyhisselâmü Ve bil esmailleti deake biha Şe'ya aleyhisselâmüVe bil esmailleti deake biha İlyasü aleyhisselâmü. Ve bil esmailleti deake biha Elyese'u aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha Zülkifi aleyhisselâmü Ve bil esmailleti deake biha Yuşa'u aleyhisselâmü.Ve bil esmailleti deake biha İsa aleyhisselâmü Ve bil esmailleti deake biha Muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme ve ala cemi'in nebiyyine vel mürseline.En tusalli alâ Muhammedin nebiyyike adede mâ halâktehu min kabli en tekûnessemâü mebniyeten vel ardu medhiyeten vel cibâlü mürsiyeten vel bihârü mücrâten vel uyûnu münfecireten vel anhârü münhemireten veşşemsi mudhiyeten vel kamerü mudîen vel kevakibü müstenîreten künte haysü künte lâ ya'lemü ehadün.Allahümme sallı alâ Muhammedin adede hilmike. Ve sallı ala Muhammedin adede ilmike.Ve salli alâ Muhammedin adede kelimâtike. Ve salli alâ Muhammedin adede nimetike. Ve salli alâ Muhammedin mil'e semâvâtike. Ve salli alâ Muhammedin mil'e ardike.Ve salli alâ Muhammedin mil'e arşike. Ve salli alâ Muhammedin zinete arşike. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ cerâ bihilkalemü fî ümmilkitabi Ve salli alâ Muhammedin adede mâ halâkte fî seb'i semâvâtike.Ve salli alâ Muhammedin adede mâ ente hâlikun fîhinne ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe meretin.

Allahümme salli alâ Muhammedin adede külli katretin kataret min semâvâtike ilâ ardike min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merreten. Allahümme salli alâ Muhammedin adede men yusebbihuke ve yühellilüke ve yükebbirüke ve yuazzimüke min yevme halakted dünya ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merreten. Allahümme salli alâ Muhammedin adede enfâsihim ve elfâzihim.Ve salli alâ Muhammedin adede külli nesemetin halâktehâ fihim min yevme halâk teddünya ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merreten.Allahümme salli alâ Muhammedin adedes sehâbil câriyeti.Ve salli alâ Muhammedin adeder riyâhiz zâriyeti min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merreten.Allahümme salli alâ Muhammedin adede mâ hebbet aleyhir riyâhü harekethü minel agsâni vel eşcari vel evrakı ves simâri ve cemi'i mâ halâkte alâ ardike ve mabeyne semâvâtike min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin.Allahümme salli alâ Muhammedin adede nûcümis semai min yevme halakted dünya ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin.Allahümme salli alâ Muhammedin miPe ardike mimmâ hamelet ve ekallet min kudretike. Allahümme salli alâ Muhammedin adede mâ halâkte fi seb'i bihârike mimmâ lâ' ya'lemü ilmehü illâ ente vema ente hâlikuhu fîhâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merreten.Allahümme salli alâ Muhammedin adedi mil'e seb'i bihârike.Ve salli alâ Muhammedin zinete seb'i bihârike mimmâ hamelet ve ekallet min kudretike. Allahümme ve salli alâ Muhammedin adede emvâci bihârike min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin. Allahümme ve salli alâ Muhammedin adeder Remli vehasâ, fi müstakimi arazine ve sehlihâ ve cibâlihâ min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merreten.Allahümme ve salli alâ Muhammedin adeded tırâbil miyâhil azbeti vel milheti min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ halaktehü alâ cedidi ardike fi müstakarril aradine şarkıhâ ve garbihâ sehlihâ ve cibâlihâ ve evdiyetihâ ve tarikıhâ ve âmirihâ ve gamirihâ ila şâiri mâhalaktehu aleyha ve fiha min hasâtin ve mederin ve hacerin min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin.Allahümme salli alâ Muhammedin nebiyyi adede nebâtil ardı min kıbletihâ ve şarkına ve garbihâ ve sehlihâ ve cibâlihâ ve evdiyetihâ ve eşcarihâ ve simârihâ ve evrakıh ve zürûihâ ve cemi'i mâ yahrücü min nebâtihâ ve berekâtih; min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yeymin elfe merretin.Allahümme ve salli alâ Muhammedin adede mâ halâkte minel cinni vel insi veş şeyâtini ve mâ ente hâlikuhu minhüm ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin. Allahümme ve salli alâ Muhammedin adede külli1 şa'retin fî ebdânihim ve fî vücûhihim ve alâ rüûsihim münzü halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin.Allahümme ve salli alâ Muhammedin adede hafâkanit tayri ve tayarânil cinni veş şeyâtinî min yevme halakted dünya ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin. Allahümme ve salli alâ Muhammedin adede külli behîmetin halâktehâ alâ cedidi ardike min sagirin evkebîrin fî meşarıkıl ardı ve megaribihâ min insihâ ve cinnihâ ve mimma la ya'lemü ilmehü illa ente min yevme halakted dünya ila yevmil kıyameti fi külli yemin elfe merretin.Allahümme ve salli ala Muhammedin adede hutâhüm ala vechil ardi min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin. Allahümme ve salli alâ Muhammedin adede men yusalli aleyhi. Ve salli alâ Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi.Ve salli alâ Muhammedin adedel katri vel matari vennebâti.Ve salli alâ Muhammedin adede külli şey'in.

Allahümme ve salli ala Muhammedin fılleyli izâ yeğşâ. Ve salli ala Muhammedin finnehâri izâ tecellâ. Ve salli ala Muhammedin fil âhireti vel'ûlâ. Ve salli ala Muhammedin şabben zekiyyen. Ve salli ala Muhammedin kehlen mardiyyen.Ve salli ala Muhammedin münzükâne filmehdi sabiyyen. Ve salli ala Muhammedin hattâ lâ yebka minessalâti şey'ün. Allahümme ve a'tı Muhammedennil makamel mahmudellezî ve adtehüllezî izâ kaale saddaktehû ve izâ seele a'teytehû. Allahümme ve a'zım bürhânehu ve şerrif bünyânehü ve eblic hüccetehu ve beyyin fazîletehu. Allahümme ve takabbel şefâatehü fî ümmetihi vesta'milnâ bisünnetihi ve teveffenâ alâ milletihi vahşürnâ fî zümretihi ve tahte livâihi vec'alnâ min rüfekaihi ve evridnâ havzahu veskınâ bi ke'sihi venfe'nâ bi mehebbetihi Allahümme âmîne. Ve es'elüke bi esmâikelleti deavtüke bîhâ en tusallîye alâ Muhammedin adede mâ vesaftü ve mimmâ lâ ya'lemü îlmehü illâ ente en terhamenî ve tetûbe aleyye ve tüâfiyenî min cemi'il belâi vel belvâi ve en tağfireli ve terhamel mü'minîne vel mü'minâti vel müslimîne vel müslimâtil ahyâe minhüm vel emvâte ve en tağfire liabdike (isminiz )ibni (baba isminiz) müznibil hâtıiz zaifi ve en tetûbe aleyhi inneke gafurun rahimün. Allahümme innî es'elüke bihakkı mâ hamele kürsiyyüke min azametike ve kudretike ve celâlîke ve behâike ve sultânike.Ve Bihakkısmikel mahzûnil meknûnillezi semmeyte bihi nefseke ve enzeltehü fî kitâbike. Veste'serte bihi fî iImiI gaybi indeke. En tusalliye alâ Muhammedin abdike ve resûlike.Ve es'elüke bismikellezi izâ du'ite bihi ecebte ve izâ suilte bihi a'teyte. Ve es'elüke bismikellezi ve da'tehu alel leyli fe ezlame. Ve alen nehâri festenâre.Ve alessemavâti festakallet.Ve alel ardi festekârret.Ve alel cibali fereset.Ve alessa'beti fezellet.Ve ala maissemâi fesekebet.Ve ala mâissehâbi feemtaret. Ve eselüke bimâ seeleke bihi Muhammedün nebiyyüke ve es'elüke bimâ seeleke bihi Ademü nebiyyüke.Ve es'elüke bimâ seeleke bihi enbiyâüke ve resûlüke. Ve melâiketükel mukarrebûne.Sallâllâhü aleyhim ecmaîne. Ve es'elüke bimâ seelek bihi ehlü tâatike ecmaîne. En tusalliye alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede mâ halâkte min kabli en tekûnessemâü mebniyyeten. Vel ardü methiyyeten.Vel cibâlü mürsiyeten. Vel uyûnü münfecireten. Vel enhârü münhemireten. Veşşemsü muhdiyeten. Vel kamerü mudîen. Vel kevâkibü münîreten. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede ilmike.Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede hilmike. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede mâ ahsahül levhül mahfuzu min ilmike. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede mâ cera bihil kalemü fî ümmil kitabi indeke. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mil'e semâvâtike. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mil'e arzıke.Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mil'e mâ ente hâlikuhu min yevme halâkted dünyâ ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede sufûfil melâiketi ve tesbîhihim ve takdisihim ve tahmidihim ve temcîdihim ve tekribihîm ve tehlilihim min yevme halâkted dünyâ ilâ yevmil kıyameti Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ,âli Muhammedin adedes sehâbil câriyeti. Verriyâhiz zâriyeti.Min yevme halâkted dünya ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede külli katretin takturü min semvâtike ilâ ardıke vemâ taktürü ila yevmil kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede mâhabbetir riyâhü ve adede mâ taharreketil eşcârü vel evraku vezzûrûü ve cemi'i mâ halâkte fî kararil hıfzı min yevme halâkted dünyâ ilâ yevmil kıyameti.Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adedel katri vel matari ven nebati min yevme halâkted dünya ilâ yevmil Kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adeden nûcümi fissemâi min yevme halâkted dünya ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede mâ halâkte fî biha rikes seb'ati mimmâ lâ ya'lemü ilmehû illâ ente ve mâente hâlikuhu ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin adeder remli vel hasa fi meşarikıl ardi ve megaribihâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin adede mâ halâkte minel cinni vel insi ve mâ ente halikuhü ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede enfâsihim ve elfâzihim ve elhâzihim min yevme halâkted dünya ilâ yevmil kıyameti.

Allahümme sallı ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin adede tayarânil cinni vel melâiketi min yevme halâkted dünyâ ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adedettuyûri velhevâmmi ve adedel vühûşi vel âkâmi fi meşarikil ardı ve megaribihâ.Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin adedel ahyâi vel emvâti. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Mu hammedin adede mâ ezleme aleyhil leylü ve eşraka aleyhinnehârü min yevme halâkted dünyâ ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli ala Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede men yemşî alâ ricleyni ve men yemşî alâ erbain min yevme halâkted dünyâ ilâ yevmil kıyameti.Allahümme salli alâ Muhammedin adede men salla aleyhi minel cinni vel insi vel melâiketi min yevme halâkted dünyâ ilâ yevmil kıyameti. Allahümme salli alâ Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kema yecibü en yusallâ aleyhi. Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âli Muhammedin kemâ yenbagi en yusallâ aleyhi.Allahümme salli alâ Muhammedin ve ala âli Muhammedin hatta lâ yebka şey'ün mines salati aleyhi. Allahümme salli alâ Muhammedin fil evveline.Ve salli alâ Muhammedin fil âhirine. Allahümme salli alâ Muhammedin fil mele'il a'lâ ilâ yevmiddini.Mâşallahu lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîmi.Allahümme salli ali Muhammedin ve ala âli Muhammedin. Ve a'tıhil vesilete vel fazilete ved dereceter rebi'ate veb'ashü makamen Mahmudennillezî veadtehü inneke lâ tühlifül miâde. Allahümme azzim şânehu ve beyyin burhânehu. Ve eblic hüccetehu. Ve beyyin faziletehu. Ve tekabbel şefâatehu fi ümmetihi vesta'milna bisünnetihi yâ rabbel âlemine ve yâ Rabbel arşil azimî.Allahümme yâ Rabbi uhşürnâ fi zümretihi ve tahte livâihi veskına bikâ'sihi venfa'nâ bimehabbetihi âmîne yâ Rabbel Âlemine. Allahümme yâ Rabbi bellighu annâ efdales selâmı. Veczihi annâ efdale mâ câzeyte bihinnebiyye an ümmetihi yâ Rabbel Âlemine.Allahümme yâ Rabbi innî es'elüke en tağfireli ve terhameni vel tetûbe aleyye ve tüâfiyeni min cemî'il belâi vel belvâil hârici minel ardı ven nazili mines semai inneke alâ külli şey'in kadirün birahmetike ve en tagfire lil mü'minîne velmüminâti vel müslimine vel müslimâtil ahyâi minhüm vel emvâti.Ve radıyallahü an ezvâcihit tâhirati ümmehâtil mü'minîne. Ve radıyallahü an ashabihil a'lâmi eimmetil hüdâ ve mesâbihid dünyâ ve anıt tâbi'ine ve tabiit tabi'îne lehüm bi ihsanin ilâ yevmiddini. Velhamdü lillâhi Rabbil Alemine.Allahümme Rabbel ervâhi vel ecsâdil bâliyeti. Es'elüke bitâatil ervâhir râciati ilâ ecsâdihâ. Ve bi tâatil ecsâdil mülteimeti bi urûkıhâ. Ve bi kelimâtiken nâfizeti fîhim. Ve ahzikel hakka minhüm vel halıku beyne yedeyke yentezirûne fasle kazaike. Ve yercûne rahmeteke. Ve yehâfûne ikabeke en te'alen nûre fî bâsari. Ve zikreke billeyli ven nehâri alâ lisanı. Ve amelen sâlihen ferzuknî.


109- Allahümme salli ala Muhammedin kema salleyte ala ibrahime ve barik ala Muhammedin kema barekte ala ibrahime.


110- Allahümmec'al salâvatike ve berekâtike alâ Muhammedin ve âli Muhammedin kemâ cealtehâ alâ İbrâhîme ve âli İbrâhîme inneke hamîdün mecidün. Ve bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve âli ibrâhîme inneke hamîdün mecidün


111- Allahümme salli ala Muhammedin abdike ve resülike.Ve salli alel müminine vel müminati vel müslimine vel müslimati.


112- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala alihi adede mâ ehata bihi ilmüke ve ahsahü kitabüke. Ve şehidet bihi melâiketüke. Salâten dâimeten tedûmü bidevâmi mülkillâhi.


113- Allahümme innî es'elüke bi esmâikel izâmi mâ âlimtü minha ve mâ lem a'lem. Ve bil esmâilleti semmeyte bihâ nefseke mâ a'limtü minhâ ve mâ lem alem. En tusalliye alâ seyyidinâ Muhammedin abdike ve nebiyyîke ve resûlike adede mâ halâkte min kabli en tekûnes semâü mebniyyeten. Vel ardu medhiyyeten. Vel cibâlü mürsiyeten. Vel uyûnû münfecireten. Vel enhârü münhemireten. Veş şemsü müşrikaten. Vel kamerü mudîen. Vel kevâkibü müstenîreten. Vel bihârü mücriyeten. Vel eşcârü müsmireten.


114- Allahümme salli alâ Muhammedin adede ilmike. Ve salli ala Muhammedin adede hilmike. Ve salli alâ Muhammedin adede kelimâtike. Ve salli alâ Muhammedin adede ni'metike. Ve salli alâ Muhammedin adede fadlike. Ve salli alâ Muhammedin adede cûdike. Ve salli alâ Muhammedin adede semavâtike. Ve salli alâ Muhammedin adede ardike. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ halâkte fî seb'i semavâtike min melâiketike. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ halâkte fî ardike minel cinni vel insi ve gayri himâ minel vahşi vettayri ve gayri himâ.Ve salli ala Muhammedin adede ma cera bihil kalemü fi ilmi gaybike ve ma yerci bihi ila yevmil kıyameti.Ve salli ala Muhammedin adedel katri vel matari. Ve salli alâ Muhammedin adede men yahmedüke ve yeşkürüke ve yühellilüke ve yümeccidüke ve yeşhedü enneke entellahü. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ salleyte aleyhi ente ve melâiketüke. Ve salli alâ Muhammedin adede men salla aleyhi min halkıke. Ve salli alâ Muhammedin adede men lem yusalli aleyhi min halkıke. Ve salli alâ Muhammedin adedel cibâli verrimâlî velhâsâ. Ve salli alâ Muhammedin adedeşşeceri ve evrakıhâ vel mederi ve eskaliha. Ve salli alâ Muhammedin adede külli senetin vemâ tahlûku fihâ vemâ yemûtü fihâ. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ tahlûku külle yevmin ve mâ yemûtü fîhi ilâ yevmil kıyameti. Allahümme ve salli alâ Muhammedin adedes sehâbil câriyeti mâ beynes semai vel ardı ve mâ tamturu minel miyâhi. Ve salli alâ Muhammedin adeder riyâhil musahharâti fî meşarikıl ardi ve megaribihâ ve cevfihâ ve kıbletihâ. Ve salli alâ Muhammedin adede nücûmis semai. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ halekte fî bihârike. Minel hâtâni veddevâbbi vel miyâhi ver rimâli ve gayri zâlike. Ve salli alâ Muhammedin adeden nebati velhasâ. Ve salli alâ Muhammedin adeden nemli. Ve salli alâ Muhammedin adedel miyâhil azbeti. Ve salli alâ Muhammedin adedel miyâhil milheti. Ve salli alâ Muhammedin adede ni'metike alâ cemi'i halkıke. Ve salli alâ Muhammedin adede nikmetike ve azâbike alâ men kefere bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ dâmetid dünyâ vel âhiretü. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ dâmetil halâiku fil cenneti. Ve salli alâ Muhammedin adede mâ dâmetil halâiku finnâri. Ve salli alâ Muhammedin alâ kadri mâ tuhibbuhu ve terdâhü. Ve salli alâ Muhammedin alâ kadri mâ yuhibbüke ve yerdâke. Ve salli alâ Muhammedin ebedel âbidine ve enzilhül menzilel mukarrebe indeke ve a'tıhil vesîlete vel fazilete veşşefâat veddereeeter refî'ate vel makamel mahmûdellezî vaadtehu. İnneke lâ tuhlifül mîâde. Allahümme innî es'elüke bienneke mâliki ve seyyidi ve mevlâye ve sıkatî ve recaî. Ees'elüke bihürmetiş şehril harami vel beledil harami vel meş'aril harami. Ve kabri nebiyyike aleyhhiselâmü en tehebeli minel hayri mâlâ ya'lemü ilmehu illâ ente ve tasrife annî minessûi mâlâ ya'lemü ilmehu illâ ente. Allahümme yâmen vehebe li Âdeme şîte ve li İbrâhîme ismâîle ve îshaka ve redde Yûsüfe alâ Yâkûbe. Ve yâmen keşefel belâe an Eyyûbe. Ve yâmen redde Mûsâ ilâ ümmihi. Ve yâ zaidel hadri fil ilmihi. Ve yâ men vehebe li Dâvûde Süleymâne ve li Zekeriyyâ Yahya ve li Meryeme isâ. Ve yâ hâfizebneti Şu'aybin es'elüke en tusalliye alâ Muhammedin ve alâ cemi'in nebiyyîne vel mürselîne.


115- Ve yâ men vehebe li Muhammedin sallâllahü aleyhi ve sellemeş şefaate veddereceter refîate en tagfireli zünûbi ve testürelî uyûbi küllehâ ve tücîrenî minen nâri ve tûcibe lî rıdvâneke ve emâneke ve gufrâneke ve ihsâneke ve tümettianî fî cennetike maallezine en'amte aleyhim minen nebiyyîne vessıddıkıyne veşşühedâi vessâlihine inneke alâ külli şey'in kadirün.


116- Ve sallâllahü alâ Muhammedin ve alâ âlihi mâ ez'acetir riyâhü sehâben rükâmen ve zâka külli zîrûhin tamamen ve evsilisselâme li ehlisselâmi fi dârisselâmi tahiyyeten ve selâmen.

Allahümme efridni limâ halâkteni lehü velâ teşgalnî bîmâ tekeffelte li bihi velâ tahrimnî ve enâ es'elüke velâ tüazzibni ve enâ estağfirüke.

Allahümme efridni limâ halâkteni lehü velâ teşgalnî bîmâ tekeffelte li bihi velâ tahrimnî ve enâ es'elüke velâ tüazzibni ve enâ estağfirüke.

Allahümme efridni limâ halâkteni lehü velâ teşgalnî bîmâ tekeffelte li bihi velâ tahrimnî ve enâ es'elüke velâ tüazzibni ve enâ estağfirüke.


117- Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sellim Allahümme innî eselüke ve eteveccehu ileyke bi habibikel Mustafa. İndeke ya Habibinâ yâ Muhammedü innâ netevesselü bike ilâ rabbike feşfa-lenâ indelmevlel azîmi yâ ni'mer Resûlût tahiru. Allahümme şeffihu fînâ bicahihi indeke. Allahümme şeffihu fînâ bicahihi indeke. Allahümme şeffihu fînâ bicahihi indeke. Vec'alnâ min hayril musallîne vel müsellimîne aleyhi. Ve minel mukarrebîyne minhü vel varidine aleyhi. Ve min ahyâril muhibbîne fîhi vel mahbûbine ledeydi. Ve ferrihnabihi fi arasatil kıyameti. Vec'alhû lenâ delîlen ilâ cennetin naîmi bilâ meûnetin velâ meşakkatin velâ münâkaşatil hisabi. Vec'alhü mukbilen aleynâ velâ tec'alhü gadiben aleynâ. Vagfirlenâ ve licemî'il müsliminel ahyâi velmeyyitîne. Ve âhirü da'vânâ enilhamdülülâhi rabilâlemine.
118- Allahümme es'elüke yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü yâ hayyü yâ kayyûmü. Yâ zel celâli vel ikrâmi. Lâ ilahe illâ ente sübhâneke inni küntü minezzâlimine. Es'elüke bimâ hamele kürsiyyüke min azametike ve celâlike ve behâike ve kudretike ve sultanike. Ve bihakkı esmâikel mahzûnetil meknûnetil mutahharetilleti lem yettalil aleyhâ ehadün min halkıne. Ve bi hakkılismillezî vada'tehü alel leyli fe ezlâme ve alen nehâri festenâre ve alessemâvâti festekallet ve alel ardı festekârret ve alel binâri fenfeceret ve alel uyûni fe nebeat ve alessehâbi fe emtaret.Ve es'elüke bil esmâil mektûbeti fî cebheti Cibrîle Aleyhisselamü ve bilesmâil mektûbeti fi cebheti İsrafîle aleyhisselâmü ve ala cemi'il melâiketi.Ve es'elüke bilesmâil mektûbeti havlel arşi ve bilesmâil mektûbeti havlel kürsiyyi.Ve es'elüke bismikel azîmil a'zamillezi semmeyte bihi nefseke.Ve es'elüke bihakkı esmâike külliha mâ alimtü minhâ ve mâlem a'lem.Ve es'elüke bil esmâilletîdeâke bihâ Âdemü âlehisselâmü.Ve bil esmâilleti deâke bihâ Nûhün aleyhisselâmü.Ve bil esmâilletîdeake bihâ Salihün aleyhisselâmü.Ve bil esmâilletîdeâke bihâ Yunûsü aleyhisselâmü.Ve bil esmâilletîdeâke bihâ Mûsâ aleyhisselâmü.Ve bil esmâilletîdeâke bihâ Hârûnü aleyhisselâmü.Ve bil esmâilleti deâke bihâ Şuaybün aleyhisselâmü.Ve bil esmâilletîdeâke bihâ İbrâhimü aleyhisselâmü. Ve bil esmâilletîdeâke bihâ ismâilü aleyhisselâmü.Ve bil esmâilletîdeâke bihâ Davûdü aleyhisselâmü.Ve bil esmâilletîdeâke bihâ Süleymânû Aleyhisselâmü ve bil esmâilletîdeâke bihâ Zekerriyyâ aleyhisselâmü ve bil esmâilletîdeâke bihâ Yûşau aleyhisselâmü ve bil esmâilletîdeâke bihel Hadirü aleyhisselâmü ve bil esmâilletîdeâke bihâ İlyâsü aleyhisselâmü ve bil esmâilletî deâke bihel yuşâ'u aleyhisselâmü ve bil esmâilletî deâke bihâ Zulkifli aleyhisselâmü ve bil esmâilletîdeâke bihâ İsâ aleyhisselâmü.Ve bil esmâilleti deake biha Muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme nebiyyüke ve resülüke ve habibüke ve safiyyüke.Yâ men kale ve kavlühül hakku vallahü halâkaküm ve mâ ta'melûne velâ yasdürü an ehadin bin abidihi kavlün velâ fi'lün velâ hareketün velâ sükûnun illâ vekad sebeka fî ilmihî ve kazâihi keyfe yekûnu kemâ elhemtenî ve kadeyte li bicem'i hâzel kitabi ve yesserte aleyye fîhit tarika velesbâbe ve nefeyte an kalbi fi hazen nebiyy'ıl kerîmiş şekke ve irtiyâbe ve gallebte hubbehu indî alâ hubbi cemî'il akribâi vel ehibbâi.Es'elüke yâ Allahü yâ Allahü yâ Allahü en terzukanî ve külle men ehabbehü vettebeahü şefaatehü ve murâfakatehü yevmel hisâbi min gayri münâkaşatin velâ azâbin velâ tevbîhin velâ itâbin. Ve entağfıreli zünûbî ve testure uyûbîyâ vehhâbü ya gâffarü. Ve en tûn'imenî binnazari ilâ vechikel kerîmi fı cümletil ahbâbi. Yevmel mezîdi vessevâbi.Ve en tetekabbele minnî amelî. Ve en ta'füve amma ehata ilmüke bihi min hatîeti ve nisyâni ve zellî.Ve en tübelliganî min ziyareti kabrihî vetteslîmi aleyhi ve ala sâhibeyhi gayete emeli bimennike ve fazlike ve cûdike ve keremike yâ raufü yâ rahîmü yâ veliyyü.Ve en tücâziyehü annî ve an külli men âmene bihi vettebeahü minel müslimîne vel müslimâtil ahyâi minhüm vel emvâti. Efdale ve etemme ve e'amme mâcâzeyte bihi ehaden min halkıke yâ kaviyyü yâ azîzü yâ aliyyü.Ve eş'elükellahümme bi hakkı mâ aksemtü bihi aleyke en tusalliye alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede' mâ halâkte min kabli en tekûnes semâü mebniyyeten vel ardü medhiyyeten vel cibâlü ulviyyeten vel uyûnû münfecireten ve bihârü musahhereten vel enharü münhemireten veşşemsü mudhiyeten vel kamerü mudien vennecmü müniren vela ya'lemü ehadün haysü tekünü illa ente.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede kelâmike. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede âyâtil kur'âni ve hurûfihi.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede men yusallî aleyhi. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi âdede men lem tusalli aleyhi.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi mil'e ardike. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede mâ cerâ bihil kalemü fi ûmmil kitabi. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede mâ hâlâkte fi seb'i sematike. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede mâ ente hâlikuhu fihinne ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede katril matari ve külli katretin min semaike ila ardike min yevme halakted dünya ila yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede men sebbehake ve kaddesege ve secedeleke ve azameke min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede külli senetin halâktehüm fîhâ min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin. Ve en tusallî aleyhi ve alâ âlihi adedessehâbil câriyeti.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adeder riyâhiz zâriyeti min yevme halakted dünya ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede mâ hebbetir riyâhü aleyhi ve harrekethu minel agsâni vel eşcari ve evrâkis simâri vel ezhari ve adede ma halakte ala karari ardike ve ma beyne semavatike min yevme halakted dünya ila yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede emvâci bihârike min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fi külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ alihi adeder remli vel hasa ve külli hacerin ve mederin halâktehü fî meşarıkıl ardi ve megaribihâ sehlihâ ve cibâlihâ ve evdiyetihâ min yevme halakted dünyâ ilâ yevmel kıyameti fî külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ alihi adede nebâtilardi fi kıbletihâ ve cevfîhâ ve şarkına ve garbihâ ve sehlihâ ve bibâlihâ min seçerin ve semerin ve evrakın ve zer'in ve cemîi mâ ahrecte vemâ yahrücü minhâ min nebâtihâ berekâtiha min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıymeti fi külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede mâ halâkte minel insi vel cinni veş şeyâtîni vemâ ente halikıhü minhüm ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede külli şa'retin fi ebdânihim ve vücûhîhim ve alâ Rüûsihim münzü halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede enfâsihim ve el fâzihim ve el hâzıhim min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede tayarânil cinni ve hafakanil insi min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede külli behîmetin halâk tehâ alâ ardike sagîreten ve kebîreten fî meşarıkıl ardı ve megaribihâ mimma ulime ve mimmâ lâ yalemu ilmihu illâ ente min yevme halakted dünyâ ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede men salla aleyhi ve adede men lem yusalli aleyhi ve adede men yusallî aleyhi ilâ yevmil kıyameti fî külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adedel ahyâi vel emvâti ve adede mâ halâkte min hitanin ve tayrin ve nemelin ve nahlin ve haşeratin.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi filleyli izâyegşâ vennehâri izâ tecellâ.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi fil âhireti vel ûlâ.Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi münzükâne fil mehdi sabiyyen ilâ en sâre kehlen mehdiyyen fekabad tehu ileyke adlen marziyyen liteb'asehu sefîan. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede halkike ve rızâe nefsike ve zinete arşike ve midâde kelimâtike.Ve en tu'tiyehül vesilete vel fazilete ved dereceter refîate vel havzel mevrûde vel makamel mahmude vel izzel memdûde.Ve en tüazzime bürhânehu.Ve en tüşerrife bünyanehu.Ve en terfea mekânehu. Ve en testa'milnâ yâ mevlânâ bisünnetihi. Ve en tümitenâ alâ milletihi. Ve en tahşürenâ fî zümretihi ve tahti livâihi.Ve en tec'alnâ min rüfekaihi. Ve en tûridenâ havzahu.Ve en teskıyenâ bike'sihi. Ve en tenfe'anâ bi mehabbetihi. Ve en tetûbe aleynâ. Ve en tüâ fîyenâ min cemi'il relâi vel belvâi vel fıteni mâ zahare minhâ vemâ batane. Ve en terhamenâ ve en ta'füve annâ ve tağfirlenâ ve li cemi'il mü'minîne vel müminâti vel müslimîne vel müslimâtil ahyâi minhüm vel emvâti. Vel hamdü lillâhi rabbil âlemine.Ve hüve hasbi ve nimel vekilü. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azimi.

119- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mâ sece'atil hamâimü ve hametil havaimü ve serehatil behâimu ve nefeatit temâîmü ve şüddetîl amâimü ve nemetin nevâimü.


120- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mâ eblecel isbâhü vehebbetir riyâü ve debbetü eşbahü ve teâkabel gudüvvü verrevâhü ve tukullidetis sifâhü va'tukıletir rimahu sahhatil escâdü vel ervâhü.


121- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ma daretil eflakü ve decetil ehlakü ve sebbehatil emlakü.


122- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema salleyte ala İbrahime.Ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin kema barekte ala İbrahime fil alemine inneke hamidün mecidün.


123- Allahümme salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin mâ taleatiş şemsü vemâ sulliyetil hamsü vemâ teallâka berkum. Ve tedeffaka vedkun vemâ sebbeha ra'dün.124- Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin mil'es semâvati vel ardı. Ve mil'e mâ beynehümâ ve mil'e mâşi'te min şeyin ba'dü. Allahümme kemâ kame bi a'bâir risâleti. Vestenkazel halka minel cehaleti. Ve câhede ehlûlküfri veddalâleti. Ve deâ ilâ tevhîdike ve kaseş şedâde fî irşâdi abidike. Fe'atıhillâhümme sü'lehü. Ve bellighü me'mûlehü ve âtıhil vesîlete vel fazilete veddereceter refiate. Veb'ashül makâmel mahmudellezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül miâde. Allahümme vec'alnâ minel müttebiîne li şeri'atihil nüttesıfîne bi mehabbetihil mühtedîne bi hedyihi ve sîretihi. Ve teveffenâ alâ sünnetihi. Velâ tahrimnâ fadla şefâ'atihi. Vahşürnâ fi etbâihil gurril muhaccelîne. Ve eşyâ'ihis sâbikıyne. Ve eshabil yemini. Yâ erhamer râhimine. Allahümme salli alâ melâiketike vel mukarrebîne. Ve alâ enbiyâike vel mürselîne. Ve alâ ehli taatıke ecmâ'ine vec'alnâ bissalâti aleyhim minel merhûmine.


125- Allahümme salli alâ Muhammedin'il meb'ûsi mîn tihâmete vel âmiri bil ma'rûfi vel istikameti veşşefî'i li ehliz zünûbi fî arasâtil kıyameti. Allahümme ebliğ annâ nebiyyenâ ve şefîanâ ve habîbenâ efdales salâti vetteslîmi veb'ashül makamel mahmudel kerîme ve âtıhil fazilete vel vesilete veddereceter refîatelletî veadtehu fîl mevkıfil azimi.

Ve sallillahümme aleyhi salâten dâimeten muttasıleten tetevali ve tedûmü. Allahümme salli aleyhi ve ala âlihi melâhe bârikun ve zerre şârikun ve vekabe gasıkun v'enhemer vâdikun. Ve salli aleyhi ve alâ âlihi mil'el levhi vel fezâi ve misle nücûmis semai ve adedel katri vel hasâ. Ve salli aleyhi ve alâ âlihi salâten lâ tüaddü ve lâ tuhsâ.

Allahümme salli aleyhi zinete arşike ve meblâğa rizâike ve midâde kelimâtike ve müntehâ rahmetike. Allahümme salli aleyhi ve ala âlihi ve ezvacihi ve zürriyetihi. Ve bârik aleyhi ve ala âlihi ve ezvâcihi ve zürriyyetihi kemâ salleyte ve barekte alâ ibrâhime ve alâ âli ibrâhime inneke hamidün mecîdün ve cazihi annâ efdale mâ câzeyte nebiyyen an ümmetihi vec'alna minel mühtedîne biminhâci şeriatihi vehdinâ bihedyihi ve teveffenâ alâ milletihi vahşûrna yevmel fezeil ekberi minel âminine fi zümretihi ve emitnâ alâ hubbihi ve hubbi âlihi ve ashâbihi ve zürriyyetihi.

Allahümme salli alâ Muhammedin efdali enbiyâike. Ve Ekremi asfiyâike. Ve imâmi evliyâike. Ve halemi enbiyâike. Ve habîbi rabbil âlemine. Ve şehîdil mürseline. Ve şefi'il müznibine. Ve seyyidi veledi Âdeme ecma'ine el merfû'iz zikri fil melâiketil mukarrebînel beşîrin neziris sirâcil müniris sâdikıl eminil hakkı mübînil raufir rahimil hâdî ilâ sırâtil müstakıymillezi ateytehü seb'an minel mesâni vel kuranil azîme ne biyyir rahmeti. Ve hâdil ümmeti evveli men tenşakku anhül ardu ve yedhulül cennetel müeyyedi bicibrile ve mikâilel mübeşşeri bihi fîttevrâti vel incilil mustafai müctebel müntehebî ebil kasımi Muhammed ibni Abdullah ibni Abdil Muttalibni Hâşimin.


126- Allahümme salli ala melaiketike vel mukarrebînellezîne yusebbihûnel leyle ven nehâre lâ yefturûne. Velâ ya'sûnallâhe mâ emrehûm ve yef alûne mâ yü'merûne.

Allahümme ve kemâstafeytehüm süferâe ilâ rüsulike ve ümenâe ala vahyike ve şühedâe alâ halkike ve harakte lehtim künüfe hucübike. Ve etlâ'tehüm alâ meknûni gaybike. Vahterte minhüm hazeneten, li cennetike. Ve hamaleten liarşike ve ce'âltehüm min ekseri cünûdike. Ve faddeltehüm alel verâ ve eskentehümüs semâvâtilulâ ve nezzehtehüm anilmeâsi veddenââti ve kaddes tehüm anin nekaisi vel âfâti. Fasalli aleyhim salâten dâimeten tezîdü hüm bihâ fadlen. Ve tec'alüna listigfârihim bihâ ehlen.


127- Allahümme ve salli alâ cemî'i enbiyâike ve rüsulikellezîne. Şerahte sudûrehüm ve evda'te hüm hikmeteke. Ve tavvektehüm nübüvveteke. Ve enzelte aleyhim kütübeke. Ve hedeyte bihim halkake. Ve deav ilâ tevhîdike ve şevveku ilâ va'dike ve havvefî min vaîdike. Ve erşedû ilâ sebilike. Ve kamu bi hüccetike ve delilike. Ve sellimillâhümme aleyhim teslîmen. Veheb lenâ bissalâti aleyhim ecren azîmen. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin salâten dâimeten makbûleten tüeddi bihâ annâ hakkahül azime.


128- Allahümme salli alâ Muhammedin sâhibil hüsni vel cemâli vel behceti vel kemâli vel behâi vennûri vel vildâni vel huri vel güreli vel kusûri ve lisaniş şekûri vel kalbil meşkûri velilmil meşhûri vel ceyşil mansûri vel benine vel benâti vel ezvâcit tâbirâti vel ulûvvi aledderecâti vezzemzemi velmakami velmeş'aril harami vectinabilâsâmi veterbiyetil eytâmi vel hacci ve hilâvetil kurfâni ve tesbihir rahmani:

Vesiyâmi ramazâne vel livâi makudi vel keremi. Vel cûdi vel vefâi bil uhûdil. Sahibil rağbeti vettergibi. Vel begleti ven necibi. Vel havzi vel kadibin nebiyyil evvâbin nâtıkı bissevâbil menûti fil kitabin nebiyyi abdillâhin nebiyyi kenzillâhin nebiyyi hüccetillâhin nebiyyi men etâahü fekad etaallahe ve men esâhü fekad asallahen nebiyyil arabîyyil kureşiyyiz zemzemiyyil mekkiyyit tihâmiyyi.

Sâhibil vechü cemili, vettarfil kehili, vel haddil esîli, vel Kevseri ves selsebili, kahini mudâddîne, mübidil kâfirine, ve katilil müşrikine. Kaidil gurril muhacceline ilâ cennatinnaimi ve civârilkerîmi. Sahibi Cibrile aleyhisselâmü ve Resûli rabbil âlemine ve şefîü müznibîne ve gayetilgamâmi ve misbâhizzalâmi ve kamerittamâmi.

Sallallahü. aleyhi ve ala âlihil Mustafeyne min ethari cibilletin. Salâten dâimeten alel ebedi gayre mudmehilletin. Sallallahü aleyhi ve alâ âlihi salâten yeteceddedü bihâ hubûrühü ve yüşerrefii bihâ fil mi'adi ba'sühü ve nüşûrühu fesallallahü aleyhi ve alâ âlihil encümit tavâlî'i. Sâlâtcu tecûdü aleyhim ecbedel guyûsil hevâmii erselehü min ercehil arabi mizanen ve evdahihâ beyânen ve efsahiha lisânen ve eşmehiha imânen ve alâhâ makamen ve ehlâhâ kelâmen ve evfâha zimânen ve esfâha regamen fe evdahat tarîkate ve nasahal halikate ve şeherel Islâme ve kesserel esnâme ve ezharel ahkâme ve hazarel harâme ve âmme bil in'âmi. Sallallahü aleyhi ve alâ âlini fi külli mahfilin ve makamın efdales salâti vesselâmi.

Sallallahü aleyhi ve alâ âlihi avden ve beden salâten tekûnü zahîreten ve virden. Sallallahü aleyhi ve alâ âlihi salâten tammeten zakiyeten. Ve sallallahü aleyhi ve alâ âlihi salâten yetbeuhâ ravhün ve reyhânün ve ya'kubühâ mağfirettin ve ndvânün.

Ve sallallahü alâ men tâbe minhün nüccârü. Ve semâ binil fehârü vestenâret bi nûri cebînihil akmarü ve tedâelet inde cûdi yemînihil gamimü vel biharü. Seyyidinâ ve nebiyyina Muhammedin nillezi bibâhiri âyâtihi edâetil encadü vel agvarü. Ve bimûcizati âyâtihi natakal kitâbü. Ve tevâteretil ahbârü. Sallllahü aleyhi ve ala âlihi ve ashâbihillezîne hâcerü linusratihi ve nasarûhü fi hicretihi feni'mel muhâcirûne ve ni'mel ansarü. Salâten nâmiyeten dâimeten mâ seceât fî eykihâl etyârü ve hemmeat biveblihâd dimetûl midrârü.

Zaafallahü aleyhi dâime salavâtihî. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihit tayyibînel kiramı salâten mevsûleten dâimetel ittisali bidevami zül celâli vel ikrâmi. Allahümme salli alâ Muhammedinnillezî hüve kutbül celâleti veşşemsün nübüvveti ver risâleti vel hâdi mined dalâleti vel munkızü minel cehaleti. Sallallahü aleyhi veselleme salâten. dâimetel ittisali vettevâlî müteâkıbeten bite âkubil eyyâmi velleyâli.

Allahümme salli ala Muhammedinnin nebiyyiz zahidi resulü melikis samedil vahidi sallallahü aleyhi vesselleme salâten dâimeten ilâ müntehel ebedi bilen kıtâin velâ nefadin salâten tüncîna bihamin hani cehenneme ve bi'sel mihâdü. Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ninnebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sellim. Salâten lâyuhsa lehü adedün velâ yuaddü lehâ mededün. Allahümme salli alâ Muhammedin salâten tükrimü bihâ mesvâhü. Ve tübelligu bihâ yevmel kıyameti mineşşefaati nzahü.

Allahümme salli alâ Muhammedin ninnebiyyil asilis seyyidin nebîlillezî câe bilvahyi vettenzili ve evdahe beyânet te'vîli vecâehül eminü cibrilü aleyhisselâmü bil kerameti vettafdîli ve esra bihil melikül celîlü fil leylil behimittavii fekeşe fe lehü an alel melekûti ve erâhü senâel ceberûti. Ve nazarailâ kudretli hayyid dâimil bâkillezî lâ yemûtü. Sallallahü aleyhi ve selleme salâten makruneten bilcemâli vel hüsni vel kemâli vel hayri vel ifdâli.

Allahümme salli ala Muhammedin ve âlâ âli Muhammedin adedel aktari. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede verakıl eşcari. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede zebedil bihâri. Vesalli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adedel enhâri. Ve salii alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede remlis saharâ vel kıfâri. Ve salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin adede sıklil cibali vel ahcâri.

Ve salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin adede ehlil cenneti ve'ehlil nari. Ve salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin adedel ebrâri vel fuccâri. Ve salli ala Muhammedin ve ala âli Muhammedin adede mâ yahtelifu bihil leylü ven nehârü. Vec'alillahümme salâtenâ aleyhi hicâben min âzâbinnâri. Ve sebeben li ibâhati daril karari. İnneke entel azizül gaffarü.

(3) Ve sallallahü ala seyyidinâ Muhammedin ve alâ alihit tayyibîne. Ve zürriyyetihil mübârekîne ve sahabetihil ekremike ve ezvâcihi ümmehâtil mü'minîne salâten mevsûleten tetereddedü ilâ yevmiddîni. Allahümme salli alâ seyyidil ebrâri ve zeynil mürselinel ahyâri ve ekremi men ezlâme aleyhil leylü ve eşraka aleyhinnehârü.(3)

Allahümme yâ zelmennillezî lâ yükâfemtinânühü. Vet tavlillezi lâ yüazâ infâmühü ve ihsâfnühü. Nes'elüke bike ve lâ nes'elüke bi ehadin gayrike.En tutlika elsinetenâ indes suâli. Ve teveffikanâ li sâlihil a'mâli.Ve tec'alenâ minel aminine yevmer recfi vez zelâzili yâ zel izzeti vel celâli. Es'elüke yâ nûrennûri kablel ezmineti veddühûri. Entel baki bilâ zevalin nil ganiyyü bilâ misâlin nil kuddûsüt tâhirül aliyyül kahirüllezî lâ yuhitu bihi mekânün velâ yeştemilü aleyhi zamânün.

Es'elüke bi esmâikel hüsnâ külli hâ ve bia'zami esmâike ileyke ve eşrefihâ indeke menzileten ve eczelihâ indeke sevâben. Ve esreihâ minke icabeten ve bismikel mahzûnil meknûnil celilil ecellil kebiril ekberil azîmil a'zamillezi tuhibbuhu ve terda ammen deâke bihi. Ve testecîbü lehü duâehu.

Es'elükellahümme bilâ ilahe illâ entel hannânül mennânü bediüssemavâtı vel ardi zül celâli vel ikrâmi. Âlimül gaybi veş şehâdetil kebîrül müteâli. Ve es'elüke bismikel azîmil a'zamillezi iza duîte bihi ecebte ve izâ süilte bihi a'teyte.

Ve es'elüke bismikellezi yezillü li azametihil uzamâü vel mülükü. vessibaü vel hevâmmü ve küllü şey'in halaktehu ya Allahü yarabbi es tecib daVeti yâ men lehül izzetti vel ceberûtü yâ zelmülki vel melekûti yâmen hüve hayyün lâyemutü. Sübhâneke rabbi mâ azame şâneke ve erfaa mekâneke ente rabbi yâ mütekaddise fi ceberûtihi ileyke ergabü ve iyyâke erhebü. Yâ azimü yâ kebîrü yâ cebbârü yâ kadirü yâ kaviyyü tebarekte ya azimü teâleyte ya alîmü sübhâneye ya azimü sübhâneke yâ celilü.

Esfelüke bismikel azimit tammil kebîri en lâ tusallita aleynâ cebbaren anîden. Velâ şeytânen merîden velâ insânen hasûden velâ zaîfen min halkıke velâ şedîden velâ barren velâ faciren velâ abiden velâ anîden.

Allahümme innî es'elüke feinnî üşhifdü enneke entellahüllezi lâ ilahe illâ entel vâhidül ehadüs samedüllezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ehadün. Yâ hüve yâ men lâ hüve illâ hüve yâ men lâ ilahe illa hüve ya ezeliyyü yâ ebediyyü yâ dehriyyü yâ deymumiyyü yâ men hüvel hayyüllezî lâ yemutü yâ ilâhenâ Ve ilahe külli şey'in ilahen vahiden lâ ilahe illâ ente.

Allahümme fatiressemâvâti vel ardi âlimel gaybi veş şehâdetir rahmaner rahimel hayyel kayyümed deyyânel hannanel mennânel bâisel varise zel celali vel ikrâmi. Kulübûl halâiki bi yedike nevâsihim ileyke feente tezraül hayre fi kulübihim ve temhuş, şerre iza site minhüm.

Fe es'elükellahümme en temhu ve min kalbi küllî şeyfin tekrehühü. Ve en tahşüve kalbi min haşyetike ve ma'rifetike ve rehbetike ver rağbete fîmâ indeke vel emne vel afiyete vâ'tıf aleynâ bir rahmeti vel bereketi minke. Ve elhimnessavâbe vel hikmete feneslükellahümme ilmen hâifîne ve inâbetel muhibtîne ve ihlâsalmukmîne. Ve şükres sâbirine ve tevbetes sıddîkıyne.

Ve nes'elükellahümme binûri vechikellezî melâe erkâne arşike en tezrefa fi kalbi ma'rifeteke hattâ a'rifeke hakka ma'rifetike kemâ yenbegi en turefe bihi. Ve sallallahü alâ seyyidine Muhammedin hâtemin nebiyyîne ve imamil mürselîne ve alâ âlihi ve sahbihi ve selleme teslîmen vel hamdü lillâhi rabbil âlemine.


 

islam73

Uzman Onbaşı
O gece istihare yaptı. Ertesi sabah istihare neticesine göre kocasına durumu şöyle anlattı:
"Bu salâvatı şerifeyi açıkça söylememe müsaade edilmedi. Lâkin şuna müsaade var ki, sen bütün salâvatı şerifeleri araştır ve bulduklarını bir kitapta cem et. Şayet benim okuduğum salâvatı şerife o kitapta mevcut ise söylerim." dedi.


Bunun üzerine Süleyman el-Cezûlî Hazretleri araştırma yapmaya başladı. Ne kadar salâvatı şerife ile alâkalı eser varsa, gözden geçirdi. İnceledi, tetkiklerde bulundu. Bu işin ehli olan zatlara danıştı ve sonuç itibariyle bulduğu tüm salâvatı şerifeleri bir araya cem ederek, onu "Delâil-i Hayrât" ismiyle kitaplaştırdı. Bu kitabı gözden geçirmesi için hanımına sundu. Hanımı bu kitabı baştan sona okuduktan sonra eşine dedi ki:


"Evet, benim okuduğum salâvatı şerifeye bir kaç yerde rastladım. Sen bunu okumaya devam et." dedi.


İmam el-Cezûlî bunun üzerine o kitabı hem kendisi okudu hem de bütün Müslümanlara okumalarını tavsiye etti.
İçinde pek çok salâvatı şerifenin bulunduğu bu "Delâil-i Hayrât" kitabı asırlardır okunmaktadır.

Bu kitabı okuyan pek çok kimse maddî ve mânevî hastalıklarına şifa buldular ve ALLAH'ın lütfuna mazhar oldular.
 
Üst Alt