Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Cuma Günü Okunacak Esmalar ve Dualar

islam73

Uzman Onbaşı
Cuma Günü Okunacak Esmalar.
İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.


Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu” diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.


Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman” diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.


Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar” ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar

Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy” ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur.
Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî” ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur.
Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî” ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.
10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni” ism-i şeriflerini okuyan zengin olur.
Cuma geceleri 100 defa “Yâ Dârr” ism-i şerifini okumaya devam eden Cenabı Hakka yakın olur ve zarar verici şeylerden emin olur.
Cuma namazından sonra yüz defa “Yâ Gafur” ism-i şerifini okuyanlar af olunur
Cuma namazında hutbe esnasında yüz defa “Ya Basîr” ism-i şerifini okuyanı Cenab-ı Allah hidayete erdirir, kalp gözünü açar.
Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
Cuma günü “LA İLAHE İLLALAHÜ’L MELİKÜ’L HAKKU’L- MÜBİN” (200) defa zikreden Kişi Allah’tan ne isterse verilir.Cuma günü Sabah’.
YA-RAKİB esması (312) defa zikrederek istegini Allah’a bildirrisen istegin kabul olur.
alintidir
-----------------------------------
cuma günleri okunacak dualar
Cuma günü ikindi namazı ile güneş batmasına kadar olan zaman diliminde Allah’dan isteyin.Dua edin.
Cuma günü”La ilahe illa ente ya hannanü ya mennanü ya bedias semavati vel erdi ya zel celali vel ikram”” bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

Cuma günü akşam ezanına 45 dakika kala “Ya Meliki Muktedir sin Allah’ım bana yardım et” ismini (100) defa tekrarlayıp sonrada dileğinizi dileyin, sıkıntınız gider,huzur vr rahata erersiniz.

---------------------------------------------------
Cuma Günü Okunacak Dilek Duaları Neler

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya baglayan gece) her ne hayırlı dilegi için olursa olsun 100 kere essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni. salavat-ı şerifini okursa dilegi gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.


Cuma günü hangi saat'e olursa olsun kıbleye yönelik oturup bu mubarek duayı 7 defa okursa dua kabul olurmuş.

La ilahe ille ente ya hannanu ya mennenu ya bediussemavati vel erde ya zel celali vel ikram.

Yatsı namazını kıldıktan Sonra sağ ve sola bakmadan ve kıpırmadan Konuşmadan.

7 Fatiha Şerif okursa Kişi ve Dileğini sölerse Muhakkak kabul Olur.
---------------------------------------------

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla
aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]


(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan

edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]


(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]


(Cuma günü sabah namazından önceEstagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]


(Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü

teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.)
Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Ayet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.”

Cumâ namazından sonra şu duâyı okumak müstehabdır: Allahümme yâ ganiyyü, yâ hamîdü, yâ mübdiü, yâ mu’îdü, yâ rahîmü, yâ vedûd. Eğninî bihalâlike an harâmike ve bifadlike ammen sivâke.

Ey Ganî, Hamîd, Mübdi, Mu’îd, Rahîm, Vedûd olan Allahım. Beni halâl ettiklerinle iktifâ ettir, haramlara düşürme. Fadlınla, ihsân ederek beni Senden başkasına muhtâc etme! demektir.
Bu duâya devam edenleri Allahü teâlâ başkalarına muhtâc etmez ve ummadığı yerden rızıklandırır.
Abdullah bin Ömer buyurdu ki: Hâceti olan bir kimse çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. Cuma günü temizlenip namaza gitsin. Az veya çok sadaka versin. Namazdan sonra şu duâyı okursa Allahü teâlâ’nın izni ile duâsı kabûl olur.
Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî, diyerek hâcetini söylemelidir.
--------------------------------------------


Hacet'lerin Kabulü için Cuma Günü Okunan Güzel Bir Dua

La İlahe İllallah Cumanın Sebebiyle, Muhammedün S.A.V Resulullah Gerek
Yüzünün Gölgesiyle Dünya Ve Ahiret Muradımı Ver Melekler Duasıyla Ya
Vedüdüm, Sensin Maksudum, Kulhuvallahu Ehad Binbir Kere Ya Samed Cennet
Kapılarını Aç Benim Günahımdan Geç Benim Günahım Var İsa Senin Gibi
Hakk’ım Var Muhammed Aleyhisselam Gibi Dostum Var İlahi Kabre Vardığım
Gece Lutfeyle Yalnız Kaldığım Gece Bilmediğimi Bildir Kabrimi Nur İle
Doldur Kevser Şarabına Bandır Ulu Cemal’ini Göster Estağfiruliah
İstiğfarın Ben Zayıf Günahkar Kulun Ya Celil Ya Cabbar Sen Bağışla
Günağımı Ya Settar İlahi Cennetini Cemal’ini Göster Bana Gece Gündüz
Yalvarırım Sana Dünya Ve Ahiret Muradımı Ver Bana Rabbim Allah Fikrim
Zikrullah Kalbimin Nuru Resulullah Evvelim Allah Ahirim Allah La İlahe
İllallah Muhammedün S.A.V Resulullah

Cuma Günümüz Var İslam Dinimiz Var Muhammed S.A.V Gibi Şahımız Var

Allah Dedim Dostum Dedim Doksandokuz İsmine Mühür Vurdum Üstüne
Estağfirullah Ve Etübü İleyh, Sırrım Subhanım Allah, Derdim Dermanım
Allah, Gafil Kulun Gama Düşmüş, Yetiş İmdadına Ya Muhammed.
Kulhuvallahü Ehad; Binbir Kere Ya Samed, Keremler Şahı Muhammed, Umarım
Senden Şefaat. Muhammed Mustafa Sözüm, İhlas-I Şerifle Yundu Yüzüm,
Ayet-El Kürsi Hakkı İçin Sen Kabul Eyle Sözüm. Bugün Cuma Günüdür,
Dinim İslam Dinidir. Dinim İslam Olduğuna Yedi Binin Nısfına Mühürledim
Üstüne. La İlahe İllallah.

Üç Muradım Var Allahım, Biri Cennet , Biri Muradımın Kabulünü Bilmek,

Biri Didarını Görmek Cemal’ini Göster Bana Cennetine Davet Et Allah’ım
Kalbimizde Kanaat Kabrimizde Rahatlık Sıratta Selamet Tatlı Canımız
Sana Emanet Son Nefesimizde Selametler İhsan Eyle Kabir Dualarımızı
Asan Eyle Cennetinle Cemal’ini Cümleyle Beraber Banada Nasip Eyle La
İlahe İllallah Selalar Duası İçin , Muhammedün S.A.V Resulullah Arş-I
Gölgesi İçin Selalar Duası İçin Bir Allah İsmi Ya Celil Etme Sefil
Gönder Delil İlahi Yarabbi Hacetimizi Rahmet Deryasına Ulaştır Duaya
Açılan Elleri İcabete Eriştir Allah’ım Senden Başka Kimsemiz Yoktur La
İlahe İllallah Arş-I Alaya Muhammedün S.A.V Resulullah Şükür Mevlaya
Gani Allah Dualarımızın Kabul Olmasını Dileriz Ya Rabbi Ya Rabbena Her
Halimiz Malumdur Sana İnayet Eyle Yüzbinkere Hamd Ederiz Sana Cennet-İ
Ala’da Cemalini Göster Bize La İlahe İllallah Günahlarımızı Affeyle
Muhammedün S.A.V Resulullah Makamımızı Nur Eyle İalahi Ya Rabbim Son
Nefesimizde Kendimize Hakim Olamadığımız Zaman Bu Duayı Sana Emanet
Ediyoruz Erde Geçte Dağda Taşda Sen Yetiştir Son Nefesde
Ya Muhammed Salatu Sala’ya Yolladım Mevla’ya Sen Bizim Muradımızı Ver
Allah’ım Gelecek Cumaya La İlahe İllallah Ve Celle Celalühü Edası İle
Muhammedün S.A.V Resulullah Gölgesi İle Rabbim Muradımızı Ver Melekler
Duası İle
La İlahe İllallah Kalbimizi Karartma La İlahe İllallah Rızkımızı
Azaltma La İlahe İllallah Kabrimizi Daraltma La İlahe İllallah Senden
Başka Kapı Arartma La İlahe İllallah Sabır Muhammedün S.A.V Resulullah
Azapsız Kabir Nasip Eyle
Allah’ım Bizi Affeyle Her Derdimizi Defeyle Rızkımızı Bol Eyle
Kabrimizi Nur Eyle Kabre Girdiğimiz Zaman Sual Meleklerini Asan Eyle
Evvelim Allah Ahirim Allah
Kalbimde Beytullah La İlahe İllallah Muhammedün S.A.V Resulullah Eşhedü
Enla İlahe İllallah Ve Eşhedü Enna Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu
Diyerek Çene Kapamak Nasip Eyle Allah’ım Şeytanın Şerrinden Düşmanın
Mekrinden Bilhassa Nefsimizin Şerrinden Kabirdeki Yılanlardan Ölümün
Dehşetinden Kabrin Dehşetinden Sıratın Zulmetinden muhafaza eyle ÖLÜMÜN
HAYIRLISINI ÜÇ AYLARIN BİRİSİNİ YASİN’İN YARISINI OKURKEN ÖLMEYİ NASİP
EYLE YARABBİ
El fatiha

-------------------------------------------------------------------------------------------
Cuma Günü için :
Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahillezi cealna minnasihıne velmürşirdinel müslimine ve efhemena bin u-lümil u-lemairrasiğine velmuhlisine vesselatu vesselamu ala seyyidina ve mürşidina Muhammedin ekmelilmürseline ve hatiminnebiyyine ve imamilmuttegine ve Ala Alihi ve evladihi ve ezvacihi ve eshabihi ve ensarihi ve muhibbihi ecmein.

El Evvelü Allah, El Ahiru Allah, Ez-Zahiru Allah, El-Batınu Allah Hayrihi ve Şerrihi Min Allah. Men kane fi kalbihi Allah. Fe Muinuhu ve nasiruhu fiddareyni Allah. Rabbişrahli Sadri ve Yessirli Emri Vehlul ukdaten min lisani yefkahu kavli ve ufevvidu emri ilallah. Vallahu basirun bil-ibad.

Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim. Sübhaneke la fehmelena illa ma fehhemtena inneke entel Cevadül Kerim.

Ya ilahi! Ya Mevlam! Ya Rabbi! Bizleri yoktan var ettin, aciz bir nutfe iken ana rahminde bizi kana, sonra et parçasına, daha sonra şekli insana koydun. Zelil iken aziz eyledin. Çıplaktık giydirdin, açtık doyurdun, cahil idik ilim verdin. Bizleri iman ile süsledin, defteri islama kayd eyledin. Kendine kul, Resuller sultanı, dertliler dermanı, acizler amanı, Enbiyalar imamı Sevgili Habibine ümmet eyledin. Bizi kulluğundan kovma, hüsrana düşenlerden eyleme, delalet içinde yüzenlerden eyleme. Eğer bizleri kapından iblis gibi kavduklarından, Rahmetinden uzaklaştırdıklarından eylersen biz hangi kapıya iltica eder de felah bulur, necata ereriz? Ancak senin kapında bizlere izzet verilir. Zira devlet, kudret, heybet ve azamet zatı uluhiyetine mahsustur.

Sırtımızdan Şeriat örtüsünü sıyırıp alırsan bizleri hayasızlardan arsız ve yüzsüzlerden kılarsan bizleri bu azabından kim kurtarabilir. Başımızdan iman tacını alıp alnımıza küfür damgasını, şekavet levhasını temhir eylersen bizleri hidayet ve saadete kim iletebilir.

Sen Ulu Padişahsın. Bizler seninin yarattığın mahlukuz. İşte Sana geldik. Seni Tevhid ediyoruz. Senin Nebilerini tasdik ediyoruz. Senin Sevgilin Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselleme gönül verdik. Bizleri kapından kovma! Sırtımızdan libası şeriatı alma, başımızdan tacı imanı kaldırma! Bizi Senden ve Senin sevdiklerinden ayırma! Seni Sevenler ile haşreyle! İltifatı Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem ile mahzun kalplerimizi dilşad eyle! Alnımızdan eseri secdeyi silme.

Gönüllerimizi Nuru Kuran, Nuru Tevhid, Muhabbeti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem ile tezyin eyle. Yarabbi! Bizi Mahbubundan ayırma, ruhumuzu ruhu serveri alem ile aşina eyle Yarabbi! Gözümüzden gaflet perdesini kaldır. Gönlümüzden hubbu sivayı ihraç eyle. Bizlere gören göz, sezen öz nasip eyle Yarabbi! Kulaklarımızdan gaflet pamuğunu çıkar, Hak kelamını bizlere duyur. Daima kalplerimizi İlhamı Rabbani’yeni havale eyle Yarabbi! Akıl nimetini, tefekkür kabiliyetini ihsan eyle Yarabbi! Bizleri tevazu, haya, merhamet, şefkat, mürüvvet sahibi eyle. Yarabbi! Varlıkta ve darlıkta Seni zikr edenlerden eyle. Yarabbi! Doğruluktan ayırma, sıratı müstakimle sabit kadem eyle. Yarabbi! Sen istediğini hidayete, sevmediklerini delalete iletirsin, Senin dediğin olur, dilediğin yerini bulur. Bizleri delalette bırakma, daima rızayı şerifin olan amellerde bizleri hadim eyle, kusurlarımızı af eyle, kabahatlerimizi setr eyle Yarabbi.

Ya Rabbi! Gönderdiğin kitapların hakkı için, Zat-ı İzzet Maabın hakkı için, Sidre-i Mualla, Arş, Kürsi, Cenneti Tuba hakkı için. Sırrı Kuran, Nuru Azam, Süre-i İmran için. Hüsnü Veçhi Yusufu Kenan için, Gavsu Geylan, Mezhebi Numan için, Tabe-Seher gözlerine uyku girmeyip Senin aşkınla yanan gözleri yaşla dolan, ciğerleri püryan, yolunda kaim kul hakkı için, Hazretine varan yol için, Ruyu Habibi Ekrem Sallallahu Aleyhi Vessellem için bizleri buradan boş çevirme. Bu duayı okuyan, dinleyen ve amin diyen bizleri “İlla ümmeti, İlla ümmeti” diye münacat eyleyen Habibine bağışlayıp Liva-il hamd altında lütfunla Rahmetinle Cem eyle. Ahırı akibetimizi hayr eyle. Asi ümmeti Muhammedi islah eyle. Evlatlarımız, yoluna can ve mallarını feda eden atalarımız hürmetine, dininde daim, yolunda kaim eyle! Gönüllerimizi İslam ve iyman ile şerh eyle.

Yarabb, dualarımızı kabul eyleyip bizleri memnun eyle! Kefensiz yatan şehitler hürmetine, Senin için, Dinin için ve Resulün Muhammed Sallallahu Aleyhi Vessellem için , Senin yolunda Yanarak, denizde, havada, karada can verenler için bizleri zelil, hakir eyleme, namerdlere muhtaç eyleme, evlatlarımız ile terbiye etme.

Günahkarız ama, Seni tevhid ederiz. Günahımızı itiraf ediyoruz, affına geldik; ağlıyoruz, Rahmetine sığındık inliyoruz. İkramını umuyoruz. Sen Vaad eyledin Bana geleni af ederim buyurdun af olmadan bir yere gitmeyeceğiz. İşte buradayız. Ya Rab, bizleri af eyle. Nur insin Semadan, Selam gelsin Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem’den. Ya Kerim! Bizler aciz birer kul iken hanemize gelene ikramımız vardır. Sen Rabbil Alemin sin Haşa Senin ikramın olmaz mı? Gazabını üzerimizden kaldır. Rahmetin ile tecelli kıl, bizleri mahrum eyleme. Ya Rabbi! Tapraklarımıza bereket, helalinden kısbi ticaret, bol rızıklar, helal lokma ver. Ve lakin mala, cana muhabbet verme. Bizleri malımıza, canımıza esir etme. Nefsimizin kulu, şehvetimizin zebunu kılma! Tembelliğimizi gider, ibadet ve taatımıza lezzet ver. Vucutlarımızı hafif, yüzlerimizi nurlu, gönlümüzü sürurlu eyle. Kalbimizi ilmi ledün ile memlu, lisanımızı sıdk üzere daim eyle!

Ya Rabbi!Ya Kerim, Ya Rahim! Sen bir kere ALLAH diyeni af ederim buyuruyorsun. Biz seni hiç inkar etmedik. Hep Allah diyoruz bizleri af etmezmisin? Elbet af edersin. “Ben kulumun zannı gibiyim” diyorsun. Biz kuluz, bizden isyan, Senden af, mağfiret, ata gelir. Yarabbi Şu mubarek kıldığın Cuma hürmetine Dualarımızı makbul hacetlerimizi reva kıl.

Allahım Ümmeti Muhammed’e Yardım et
Allahım Ümmeti Muhammed’i İslah et
Allahım Ümmeti Muhammed’i n Günahlarını bağışla.

Subhane Rabb’ike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdulillahi Rabbil Alemin. Amin Amin Amin.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Allah Razı Olsun.
Birde şöyle birşey hatırlıyorum aslı nedir bilmem;
cuma günü ikindiye kadar HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HÜ diyen geçim sıkıntısı çekmez diye..
 

islam73

Uzman Onbaşı
Cuma Günü Okunacak Dilek Duaları Neler

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya baglayan gece) her ne hayırlı dilegi için olursa olsun 100 kere essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni. salavat-ı şerifini okursa dilegi gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.


Cuma günü hangi saat'e olursa olsun kıbleye yönelik oturup bu mubarek duayı 7 defa okursa dua kabul olurmuş.

La ilahe ille ente ya hannanu ya mennenu ya bediussemavati vel erde ya zel celali vel ikram.

Yatsı namazını kıldıktan Sonra sağ ve sola bakmadan ve kıpırmadan Konuşmadan.

7 Fatiha Şerif okursa Kişi ve Dileğini sölerse Muhakkak kabul Olur.
 
Üst Alt