Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Bizleri Affeyle Ya Rabbim…

hanne

Uzman Çavuş
Ya Cabbar!

Sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin.
Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin.
Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin.
Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar bizi.
Bir asayı vesile eyle de firavunlara galip getir bizi.
Ebabilleri gönderde Ebrehelerin fillerinden koru kalbimizi.
Nefsimizin bizi isyana zorlamasına izin verme.
Aklımızın bizi saptırmasına geçit verme.
Hep itaat üzere sabit kıl bizi
Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah
Affına sığınıyoruz bizleri affeyle Ya Rabbim
Bizi hayırlı ilminle donat.

Ya Mütekebbir!

Ben acizim Sen Kadirsin
Ben fakirim Sen Rahimsin
Ben ölüyüm Sen Hayysın
Ben çaresizim Sen Ehadsın
Ben muhtacım Sen Samedsin
Ben sağırım işiten Sensin
Ben körüm gören Sensin
Ben dilsizim konuşan Sensin
Ben yaratılıyorum yaradan Sensin
Ben yokum var eden Sensin
Ben hiçim ama emellerim büyüktür
Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
Ben isterim çünkü Sen büyüksün
Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi
Yüceliği gönlü aydınlatan vuslata
Gönlümüzden hiç mi hiç çıkmayan Rabbim
Bizi hayırlı ilim denizinde yüzdür.

Ya Aziz!

İzzet Senindir Sendendir izzet.
Sen dilersen kimse zillete düşmez.
Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz.
Kalbim yalnız Sana kanar.
Yakınlığınla aziz eyle kalbimi.
Ruhum yalnız Seni arar.
Huzurunla aziz eyle ruhumu.
Hâlim yalnız Sana aşikar.
Başkalarının yanında rezil etme beni.
Bizi SENSİZ bırakma
Bizi bize bırakma YA Rabbim

Ya Halık!

Sen ol deyince her şey oluverir
Ol de olayım yarattıklarının arasında kalayım
Halk ettiğin gibi ahlaklanayım
Sen yarattın diye güzel olayım
Hep en güzel kıvamda kalayım
Ancak SENİN kapının kulunum
Ve sadece ancak ve ancak Sana hayran bir kulunum ben
Hayırlı ilmini diliyorum Ya Rabbim
Beni ilminle kuşat.
Hayırlı ilim ver bize ya Rabbim

Ya Melik!

Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm Senin
Gökler yarılırken sahibim Sensin
Yıldızlar dağılırken sahibim Sensin
Varlığım bana ait değil varım yoğum Senin
Elimde olanlar benim değil sahiplendiklerim de Senin
Yokluğa düşürme beni an Senin
Darlık verme kalbime mekan Senin
Ey Dost sonsuzluk ve bahtiyarlık istiyorsan bu gece uyuma
Hayırlı ilim ver bize Ya Rabbim

Ya Kuddüs!

Sensin Kuddüs kutsiyet sendendir bundan öte laf olmaz
Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz
Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz
Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındır pak eyle
Temizlenenlere muhabbet edersin gönlümü muhabbetinle temizle
Ey gece çabuk geçme bari işimiz var Seninle
Hayırlı ilminle donat bizi Ya Rabbim

Ya Mümin!

Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur
Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur
Sen inandırmazsan kim mümin kalır
Revamın tuzağına düşürme beni nefsimin diline bırakma beni
Öyle mümin eyle ki beni pişmanlıklarım beni sana döndürsün
Hayırlı ilmine susadıkbizi ilminle kuşat Ya Rabbim

Ya Müheymin!
Sensin gariplerin sığınağı
Sensin kimsesizlerin dayanağı
Sensin hakkı himaye eden
Sensin aklımı aldanışlardan kollayan
Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran
Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin
Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin
Sen ki benim en küçük en önemsiz
En gizli arzularımı da bilir bana merhamet edersin
Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni
Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni
Ey Sevgili her mihrapta Senden bir yalvarış yankısı var
Bizi Sensiz bırakma..
Bizi hayırlı ilminden ayırma Ya Rabbim

Ya Vehhab!

Yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin.
Nankörlerin bile rızkını kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin.
Varlığım senin lütfündür Senin ihsanındır.
Aciz varlığıma lütfünü ihsanını daim eyle
Ya Rabbim Anladım ki tüm secdeler Sana’dır
Hayırlı ilmini istiyoruz.
Ya Rabbimbizi kapından boş çevirme..

Ya Rezzak!

Hazinende yok yoktur ol dersin her şey olur
Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır
Vahyin mümin kalplerin selin akılların rızkıdır
Ya Rabbi! Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir
Senin fakirin eyle beni
Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir
Sofranda ağırla beni
Anladım ki gözyaşlarım SANA’dır
Hayırlı ilim ver bize YA Rabbim..

Ya Rahim!

Öylesine merhametlisin ki kulağını sözüme muhatap eylersin
Aklıma vahyinle tenezzül edersin
Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin
İstenmediğinde de lütfedersin
Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin
Hak etmeyene bile çok bahsedersin
Öyle Rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin
Ahireti ondan daha güzel eylersin
Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni
Hüzünden azat eyle kalbimi
Ateşten uzak eyle beni
Hicrana düşürme kalbimi
Ya Rabbim Anladım ki bütün yollar Sana’dır
Hayırlı ilmine boğ bizi..

Ya Rahman!

Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur
Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur
Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur
Şu çorak gönlüme merhametini indir
Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.
Ya Rabbim anladım ki açlığım Sanadır
Bizi hayırlı ilminle donat
Bizi Sensiz bırakma.
 

hanne

Uzman Çavuş
Ya Mütekebbir!

Ben acizim Sen Kadirsin
Ben fakirim Sen Rahimsin
Ben ölüyüm Sen Hayysın
Ben çaresizim Sen Ehadsın
Ben muhtacım Sen Samedsin
Ben sağırım işiten Sensin
Ben körüm gören Sensin
Ben dilsizim konuşan Sensin
Ben yaratılıyorum yaradan Sensin
Ben yokum var eden Sensin
Ben hiçim ama emellerim büyüktür
Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
Ben isterim çünkü Sen büyüksün
Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi
Yüceliği gönlü aydınlatan vuslata
Gönlümüzden hiç mi hiç çıkmayan Rabbim
Bizi hayırlı ilim denizinde yüzdür.
 

zümrüt

Uzman Onbaşı
Ben ölüyüm Sen Hayysın
Ben çaresizim Sen Ehadsın
Ben muhtacım Sen Samedsin
Ben sağırım işiten Sensin
Ben körüm gören Sensin
Ben dilsizim konuşan Sensin
Ben yaratılıyorum yaradan Sensin
Ben yokum var eden Sensin
Ben hiçim ama emellerim büyüktür
Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
Ben isterim çünkü Sen büyüksün
Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi
 
Üst Alt