Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
Neler yeni
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Bedduâ yıkıcıdır..

incinme

Uzman Çavuş
#1
Duâ yapmak dururken bedduâ yapmak; duâsını almak dururken bedduâsını almak hayır değildir. Duâda da bedduâda da dereceler vardır: Sıradan yapılanı istekle yapılanı ihtiyaçla yapılanı ihlâsla yapılanı gözyaşı ile yapılanı ısrarla yapılanı ıztırapla yapılanı istidatla yapılanı fiil ile yapılanı" Bedduâ yapmak veballi bir iştir. Haksız olduğunda döner bedduâ yapan kişiyi bulur. Haklı ve makbul olduğunda iseçoğunlukla mahşere dönük bir hesap dünyada görülmüş olur. Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: "Kim ki zulüm gördüğü kimseye bedduâ yaparsa intikamını almış olur."1
Bedduâ yıkıcıdır...
Yani zulmün cezasını adaletli biçimde veren Cenâb-ı Allah'tır. Kul hasmının cezasının mahşerde değil dünyada ve ivedilikle verilmesini isterse Cenâb-ı Hak dilerse dünyada ve ivedilikle verir. Fakat kul bedduâ ile zulüm isteyemez. Çünkü Allah zulmetmez. Böyle olunca da zulüm ve haksızlıkla yapılan bedduâ hiç şüphesiz geçmez. Keza Allah kulunun zulüm istemesini de kabul etmiyor.
Haksız bedduâ yapmakla aslında kul haddini aşmış ve hatta zulüm yapmış olmaktadır. Ki bu haramdır. Çünkü haksız bedduâ ancak "su-i zan'dan beslenir. Su-i zan ise haramdır.
Bedduâları araştıralım inceleyelim: Esefle göreceğiz ki büyük çoğunluğu haksızdıryani sû-i zandan beslenmektedir. Böyle haksız yere yapılan bedduâlar ilenmelertel'inler lânetlemeler Allah nezdinde makbul de değildir. Çünkü haklılık yokturçünkü sû-i zanna dayanmaktadır çünkü gerçeklerden uzaktır.
Bedduâ konumundaki kişi eğer insaf sahibi ise bedduâya yol vermez. Ya ıslâhı için duâ eder. Ya da çok rencide olmuş ise sabrı ve insafı kurumuş ise onuAllah'ın adaletine takdirine cezasınacelâline kahrına ve kibriyâsına havale etmekle yani Allah'a ısmarlamakla yetinir.

Haklı olan kişinin böyle bir havalesini ise Cenâb-ı Hak çoğu zaman makbule şayan bulur kabul eder ve onun hakkını ondan misli bir ceza ile alır.

Fakat babadan evlâda da olsa anneden evlâda da olsa bedduâ eğer haksız ise sadece yapana günah kazandırır. Yapılana tesiri olmaz.

Dilin bedduâya alışması ve vird çeker gibi her olumsuzlukta bedduâya yapışması kişiye şerden başka bir şey getirmez. Her şeyden önce dili bedduâlı bir kişiyi yakınları da uzakları da sevmez. İnsanlar sevmez. Mevcudat sevmez. Allah sevmez. Peygamber (asm) sevmez.

Yapılan bedduâ geçse bile haklı olsa bileböyle sevilmeyen bir işi yapmak kişiye hiç de fazilet kazandırmaz.

Dili bedduâlı kişi çevresine de düşmanlıkhusûmet ve kin tohumları eker. Olumsuz enerji yayar. Çevresini kendisinden uzaklaştırır. Bedduâ içinde barındığı ailede ve toplumda huzur bırakmaz. Yıkıcıdır ve bozucudur.

Güzel dilimizde bedduâya yer vermeyelim.
Alıntı
 

Benzer konular