Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2200 GÜN 6 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Beddizaman Said Nursi İslam Düşmanı, Hırıstiyan Uşağımı Değil mi Siz Karar Verin.

Beddizaman Said Nursi İslam Düşmanı, Hırıstiyan Uşağımı Değil mi Siz Karar Verin.
Beddizaman denilen bizce rezili zaman sadece vetikanın çıkarması, Müslümanlar arasında yaymak için ve hırıstiyanlığı savunan, hırıstiyan sevdalısı bir İslam Toplumu oluşturmak için vatikan tarafından yetiştirilmiş ve ünlendirilmiş bir hırıstiyan uşağıdır. Sözlerinde, hal ve hareketlerinde gören gözler için hep hırıstiyana hizmet vardır. Kominizmi bahane ederek ruslarla savaşan bizce hainiizaman said nursi, kurtuluş savaşında hırıstiyan askerlerine tek kurşun sıkmamış ve talebelerinede sıktırmamıştır. Öldürülen Müslümanların intikamlarını almalarına mani olmak ve öldüren hırıstiyan ve ermenelire karşı sessiz kalmasını sağlamak için Müslümanları İslami bahaneler uydurarak uyuşturmaya çalışmıştır. Ama bu haini zaman said nursi kendi herhangi bir insana kızdığında silah çekecek kadar ileri giden bir şahıstır. Said nursi getidği akımla kominist rusya ile hırıstiyan avrupa arasına Müslümanları set koymaya ve hırıstiyanlar güvencede olsunlar diye Müslümanlarla kominist rusyayı düşman etmeye çalışmıştır. Bir taraftan bunu yaparken diğer taraftan said nursi Allah bana ilhamla dedi diyerek hırıstiyan sempatizanlığını yaymaya çalışmıştır. Vatikanın gizli kardinali bizce satılmış said nursi vatikana bağlı sünnetsiz şeyhler tarafındanda övülerek İslam Aleminde ün ve nam sahibi yapılmaya çalışılmıştır. Bugün said nursinin eserlerinin yahudi firmaları tarafından dağıtılmasının ve avrupada hırıstiyanlarsa risaleyi nur ( bizce aslı rerzaleti nurdur ) araştırma enstitülerinin kurulmasının yegane sebebi budur. Taptığı Allah'ın verdiği hiçbir ilhamı doğru çıkmayan said nursi sünnetsiz münafık şeyhler ve onların satılmış yaverleri tarafından aklanabilmek için bu sefer keşifte hatalar olabilir söylemleri ile kurtarılmaya çalışılmıştır. Allah'tan gelen ilham keşif değildir dün Allah'tan gelen ilham diyenler bugün keşif demektedirler. Öyle bir Allah'a tapıyorlarki kulları tarafından yalanlarla kurtarılacak kadar aciz ve zavallı. Bu bile said nursi gerçeğini açıkça göstermektedir.

Size said nursinin tek bir sözünü yazıyor ve kararı size bırakıyoruz.

Şu sözler Said-i Nursi’ye aittir:

“Küre–i Arz’ın şimdiki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika’nın saadet ve sükunet ve müsamaha bulacağına (barış bulacağına) karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması, kırk beş sene evvel olan müddeayı ispat ediyor, kuvvetli şahit olur.”[18] Yani, Said-i Nursi, “Dünyanın şu anki en büyük devleti Amerika’nın bütün kuvvetiyle dini hakikatlere sahip çıktığını, Amerika’nın, Asya ve Afrika’da İslamiyetle beraber huzur ve saadet geleceğine karar verdiğini, Amerika’nın yeni doğan İslam devletlerini okşadığını ve onlarla ittifak ettiğini” bütün dünyaya ilan ediyor!

Bakalım amerikanın İslam dünyasını okşamasına. Libya mamur bir ülkedir amerika tarafından işgal edilir şimdi libya yıkık dökük, açlık ve sefalet içindeki bir ülkedir. Irak zengin bir ülkedir amerika tarafından işgal edilir iç savaşları bitmeyen açlık ve sefgaletle mücadele eden ve yüzyıl petrol gelirlerine amerika tarafından el konulan bir ülkedir.

Afganistan amerika tarafından işgal edilmiştir hala rezil haldedir. Pakistan amerika tarafından işgal edilmiştir aynı açlık ve sefaletle karşı karşıyadır.

Suriyede esed rejimi sünni müslüman katliamı yapar ama suriye fakir bir ülkedir. Petrolü ve doğal kaynakları yoktur amerika ses çıkarmaz oraya demokrosiyi götüreceğiz diye işgal etmez. Çünkü çalabileceği birşey yoktur.

Kominist rejim 1930 larda Türkiye nüfusu on milyon iken iki senede yirmibeş milyon Müslüman Türkü katletmiştir amerika ses çıkarmamıştır ve göz yummuştur. Türkiye nüfusunun iki buçuk katı. Yani şu an Türkiye seksen milyon rusya ikiyüz milyon Müslümanı öldürüyor ve amerika ses çıkarmıyor.

Şu an çin Müslüman katliamı yapmaktadır amerika yine ses çıkarmamaktadır.

Afrikada insanlar açlıktan ölmüşlerdir amerika ses çıkarmadığı gibi birde genetik mühendislerinin geliştirdiği hastalık mikroplarını afrikadaki aç halk üzerinde denemiş ve sayısız insanın salgın hastalıktan ölmesine sebep olmuştur.

Afrikada insanlar Müslümanlar tarafından katledilmekte ama amerika yine ses çıkarmamaktadır.

Filistindeki Müslümanlar yahudiler tarafından katledilmekte ama amerika yine ses çıkarmamakta ve israile destek vermektedir.

Mısırda Müslüman bir lider gelmiştir, hırıstiyan bir general darbe yaparak Müslüman lideri düşürmüş ve Müslüman halkı katletmeye başlamıştır ama amerika yine sessiz kalmış ve kendine bağlı uydu devlet arabistan tarafından libya devrimini finanse etmiştir.

Said nursi nin İslam ülkelerini okşayacak dediği amerika nedense İslam ülkelerini hep katletmiştir. Said nursinin ilhamla vahiy gönderen Allah'ı daha bu yüzyılda olacakları bile bilemeyen bir zavallıdır. Aslında said nursiye Allah'tan gelen bir ilham yoktur. Sadece vatikanın eski İslam Alimlerinin eserlerini titizlikle inceleyerek içine kendilerine ait doktrinleri kattığı vatikan yazmalarını said nursi Allah'tan geldi diyerek Müslümanlara empoze etmeye çalışmıştır.

Said nursi başka bir sözünde asrın süper gücü amerika demiştir. Bu süper güç amerika vatikan savaşında hezimet ve yenilgiye uğramış ve arkasına bakmadan kaçmıştır.

Bu süper güç amerika libyaya tek başına saldıramamış birkaç devletle beraber saldırmıştır.

Bu süper güç amerika korkusundan ırağa tek başına saldıramamış yirmiyedi devletle beraber saldırmıştır. Ama petrolünü tek başına yemiştir.

Bu süper güç amerika ikinci dünya savaşında japonlara yenilmiş kıçını kurtarabilmek için japonyaya iki tane atom bombası atarak içinde yaşı, kadın, erkek, çocuk, bebek ve hamile bulunan iki,yüzbin insanın ölmesini sağlamıştır. Amerika tek başına girdiği hiçbir savaştan zaferle çıkamamıştır. Amerika süper güç değil süper korkaktır ve süper kalleştir. Aynı zamanda süper zalimdir. Allah zalimleri sevmez diye Ayet varken said nursinin Müslümanlara amerika Müslümanlara yardım edecek ve Müslüman devletleri okşayacak diyerek sevdirmeye çalışması çok manidardır. Kişi sevdiği ile beraberse amerikayı sevmek sadece Allah'ın sevmediği kullardan olmak demektir.

Tekrar geçmişe dönelim, kominzme karşı savaşan said nursi Müslümana karşı savaşan hırıstiyanı şehit ilan etmeye kalkmıştır. Hırıstiyan askerlerine ve hırıstiyanlara sevgi ve şefkatle yaklaşılmasını Müslümanlara telkin etmeye çalışmıştır.

Said nursinin şu sözüde çok manidardır. Ey hırıstiyan ve Müslüman misyonerler birlik olunuz aranızda ayrılığa düşmeyiniz. Bu sözden hırıstiyan misyoneri anladık Anadoluya gelip Müslüman halkı hırıstiyanlaştırmaya çalışan, kurtuluş savaşı sırasında azınlıkları Müslüman halka karşı kışkırtan, Müslümanlar hakkında hırıstiyan askerlere istihbarat yapan hırıstiyan papazlardır. Vatikandan gelmelerdir.

Peki Müslüman misyonerler kimdir ve Müslümanların içinde ne aramaktadırlar. Yoksa Müslüman misyonerler Müslüman halkımı Müslümanlaştırmaya çalışmaktadırlar
.

Müslüman misyonerler said nursi gibi Anadoludaki Müslüman halklar arasında doğmuş ve hırıstiyanlığa gönül vermiş bir tür hırıstiyan misyonerler tarafından etkilenerek din değiştirmiş ama din değiştirdiğini kimseye bildirmemiş ve herkese Müslüman gözükmüş gizli hırıstiyanlardır. Bu insanlar aşağının aşağısı, uşağın uşağıdırlar. Bunların görevi vatikandan gelen hırıstiyan misyonerlere hizmet etmektir. Zaten said nursinin kominizmi bahane ederek aranıza nifak sokmayın demesi, hırıstiyanlaşmış anadolu Müslümanlarına aile ve akrabalarınızdan yeni dininiz hırıstiyanlık için vazgeçin efendilerinizle kötü olmayın demesidir. Kendisi aynı şekilde kendi memleketi ve köyü hırıstiyan işgaline uğrarken , hırıstiyanla savaşmamış, anne ve babasını, kardeşlerini, bacılarını, teyze ve halalarını, yeğenlerini Müslümanları katleden hırıstiyan askerlerin eline bırakarak dönüp arkasını çekip gitmiştir. Arkasına bile bakmamıştır.

Aklı olan insana başka söze hacet yok gerçekler ortadadır. Bu kadar hainlik ve ihanet içinde bulunan bir insan sözleriyle Allah'tan bahsetse ne yazar bahsetmese ne yazar. Eski İslam Alim ve Evliyalarının kitaplarını okuyan herkes kafasında sentezleyerek said nursinin risaleyi nurlarına benzer eserler yazar. Sadece işin içine biraz felsefe ve birazda inandırıcılık katmak gerekmektedir.
 
Üst Alt