Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Batı dünyası manevî kurtuluşu için Papa´yı dinlemeliymiş !

Said Nursi'nin Hıristiyan Sevdası

http://www.sorularlasaidnursi.com sitesinde yukarıdaki bağlantıda olan "Batı dünyası Papayı mutlaka dinlemeli" adlı yazının son satırını buraya aktarıyoruz.


"Evet Batı dünyası maddî – manevî kurtuluşu için mutlaka Papa´yı dinlemeli…(1) Papa, Hz. İsa´nın ümmetinin kurtuluşu uğruna canını yollara dökerek dünyayı dolaşıyor.(2) Şu yollarda arzedilenlere insanlık adına hiçbir ferdin itirazı olabilir mi? Batı dünyası dinlemeli, diyoruz… Zîra Asya´yı ve bilhassa İslam alemini nurlandıran Kur´an-ı Kerîm ve Sünnet-i Nevebiye, bu hususları bin beşyüz seneden beri asırların mağara misal yüzlerinde çınlatıp – yankılatarak geliyor. Ayrıca her asra yine Kur´an ve Sünnetten yepyeni dersler veren İslam, zaten Papa´nın dediklerini uygulamakla mükellef.(3) Zamanımızın uygulama biçimini de yukardaki eserler ve atıfta bulunduğumuz Bediüzzaman Hz.leri gayet net bir şekilde bize izah ediyor. Risale-i Nur´u baştan sona kadar dikkatle bir kez inceleyen her insaf sahibi mutlaka bizimle aynı kanaate varacaktır." http://www.sorularlasaidnursi.com/di...dinlemeli.html
http://img809.imageshack.us/img809/9...0606154205.png
Yazı burada bitti.*****


- Başlıktada anlaşılacağı gibi batı için maddi ve manevi kurtuluşun Papayı dinlemekle elde edileceğini savunan bir zihniyet , Papayı dinleyenin müslüman olmayacağıda aşikardır, maddi'yi anladıkta manevi kurtuluş nedir? bunlar İslamdan başka Hak din olmadığını bilmiyorlarmı !


(1) "Evet Batı dünyası maddî – manevî kurtuluşu için mutlaka Papa´yı dinlemeli"
- Batının Papayı dinleyipte kurtuluşa ermesi Neden bu Cemaati ilgilendiriyor? Hıristiyan'ların kurtuluşu Müslaman'ların kanı akacak demek değilmi? Haçlı seferleri güya insanlığın kurtuluşu içindi bunun içinde yüzbinlerce Müslümanı katletmedilermi ?


*****


(2) "Papa, Hz. İsa´nın ümmetinin kurtuluşu uğruna canını yollara dökerek dünyayı dolaşıyor."
- Nerde bu ümmet? Tanrı 3 tür diyen ümmetmi ? - Bunlar hiç Kur'an okumamışmı ? - Hz İsanın ümmetinden Peygamber Efendimizin zamanında bile bir tek kişi yoktu , ellerindeki incilde günümüzdeki gibi muharrefti, kendilerini Hz İsanın ümmeti zanneden (günümüzdeki gibi) hıristiyan'lar (nasraniler) mevcuttu.


*****


(3) "İslam, zaten Papa´nın dediklerini uygulamakla mükellef."
-Kendi dinine hakaret eden bir zihniyet !


Soru:Bu hıristiyan sevgisinin kaynağı nedir?
Cevap: Said Nursi


“İşte bu günde meydana çıkan bu dehşetli cereyanı (komünizm) ancak ve ancak Hıristiyanlık aleminin Müslümanlıkla ittihadı (birleşmesi) yani İncil Kur’an ile ittihad ederek…”(incil ile kuranı birleştirerek)
Emirdağ Lahikası, c. 1, s. 62 / Risalei Nur
“Şimdi ehl-i iman, değil Müslüman kardeşleriyle, belki Hıristiyanın dindar ruhanileriyle ittifak etmek ve medar-ı ihtilaf meseleleri nazara almamak, niza etmemek gerekir. Çünkü, küfr-ü mutlak hücum ediyor.”
Emirdağ Lahikası ,c. 1, s. 194 / Risalei Nur

-İttihad; birleşmek, birlik olmak.
-İttifak; uyuşma, söz birliği etme
-Nazara almamak ; dikkate almamak
-Medar-ı ihtilaf; anlaşmazlık, uyuşmazlık sebepleri

-Kurtuluş için Kur-an'a yapışmak yani Allah'ın ipine yapışmak lazım, Kur-an ile muharref incili birleştirmek değil. Kuran ile İncili birleşsin diyen halktan birini ya döverler ya kovarlar ama nedense bunu söyleyen sözde Alim diye milyonlarca insan hiç sorgulama gereği duymuyor! Kuran ile İncil birleşsin diyen bir Hoca hayaldi gerçek oldu! Hıristiyan'ların elinde bulunan 4 incil'de birbirinden çelişkilidir ve Hz İsa'nın hayat hikayesini anlatan yanlışlarla dolu biyografi gibidirler, yüzyıllardır hıristiyan'lar bu dört muharref incile inanmıştır. Hıristiyan'ların ellerindeki İncil gerçek dahi olsa ona uymak caiz değildir.Yok efendim "o zamanda komunizm var"mış , komünizm sapkınlıkta hıristiyanlık doğru yolmu ki? Peygamber efendimizin zamanında da yer yüzü müşrikle dolu idi Peygamber efendimiz müşriklere karşı hıristiyan ve yahudi ile işbirliğimi yaptı? Dinden tavizmi verdi?

-Said Nursi; "hıristiyanlarla olan aramızdaki ihtilafları dikkate almayın" diyor, "Kuran ile incil birleşsin" diyor! Tanrı üçtür diyen ve batıl dinleri uğruna hala yeryüzünün bir çok karesinde Müslüman kanı akıtan , kundakdaki bebeklere kadar sırf Müslüman evladı diye katleden Allah Peygamber düşmanlarını koruyun gözetin sarılın sevişin diyor! hemde kime karşı, başka Müslüman düşmanlarına karşı! Böyle bir tebliğ şeriatta ve İslam tarihinde görülmüşmü? bunun adına da maalesef tebliğ deniyor!
"Efendim (İncil Kur’an ile ittihad ederek) demek incil Kuranı doğrulayacak demek " bindört yüz yıldır doğrulamamışta Said Nursi'nin sayesindemi doğrulayacakmış?
Bu İslam dışı iddiaları aklamaya çalışanlar dahada battıklarının ne zaman farkına varacaklar.
(İmam Rabbani Hz. leri; "ehli kitap ve müşrikler Allah düşmanı oldukları için onların hak ettikleri şey köpek gibi meclisten kovulmaktır.")


“Müminler, kâfirleri dost edinmesinler! Onları dost edinenler, Allah’ın dostluğunu bırakmış olur.”
Ali İmran 28


"Ne Kitap ehlinden, ne de müşriklerden hiçbiri, size Rabbinizden bir hayır indirilsin istemez. Allah ise, üstünlüğü, rahmetiyle dilediğine mahsus kılar ve Allah çok büyük lütuf sahibidir."
Bakara 105


"Sen onların dinlerine uymadıkça, yahudi ve hristiyanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir."
Bakara 120


"Celâlim için, sen o kitap verilmiş olanlara, bütün delilleri de getirsen, yine de senin kıblene tabi olmazlar, sen de onların kıblesine tabi olmazsın. Zaten onlar da birbirlerinin kıblesine tabi değiller. Celâlim hakkı için, sana gelen bunca ilmin arkasından sen tutar da onların arzu ve heveslerine uyacak olursan, o zaman hiç şüphesiz, sen de zâlimlerden olursun."
Bakara 145*****


“Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hz. İsa’ya mensup Hıristiyanların mensuplarının çektikleri felaketler, onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir.”
Kastamonu Lahikası, 114-115 / Risalei Nur
Fetret Devri;
Lügatta; İki peygamber arasında peygambersiz geçen süre anlamına gelmektedir. Lügatta belirli bir zaman dilimi işaret edilmektedir, sırf lügat manasına bakarak ehli kitabın Cennete gideceğine yada Şehit olacağına fetva vermek gerçekten büyük iştir!
Fetret Devri; İslam ıstılahında ise; Hak Din adına hiç bir bilgi ulaşmamış, kendi aklını kullanarak puta tapmış, yada bir yaratıcısı olduğunu bilmiş kişiler söz konusudur.

Aradaki fark umarız anlaşılmıştır. Kısacası ehli kitap dediğimiz hıristiyan ve yahudiler için "bunlar Fetret devrinde yaşamıştır Cennetliktir" demek, Müslümanları saptırmak için yapılan kelime oyunlarıdır.

Ehli Kitabın fetret bahanesiyle Cennete gideceğine delil olarak İmam Hasan Eşarinin; “Peygamber gönderilmeden, tebliğ yapılmadan önce teklif yapılmaz” sözleri gösterilmektedir ama bu söz kendi aleyhlerinedir fakat farkında değildirler, çünkü Ehli Kitaba çok sayıda Peygamber gönderilmiştir. Ehli kitabın kendi elleriyle tahrif ettikleri Hak Din onların kurtuluşuna vesile değil aksine Cehenneme gideceklerine dair aleyhlerine delildir. Onları takip eden nesilleri içinde bu Fetret devri ile kurtuluş söz konusu değildir.

Müceddid İmam Rabbani Hz’leri Fetret devrinde yaşayanların Cennete giremeyeceğini Cennete girmenin sadece Tevhid ehli iman sahiplerine mahsus olduğunu delilleriyle anlatmaktadır (Lütfen Bakınız; Mektubatı Rabbani 1. Cilt, 259. mektub). Allaha şirk koşan , Tanrı üçtür diyen, İslamı kabul etmeyen kafir yada müşriklerin Cennete gidemeyeceğini bilmek için ayrıca Alim olmak gerekmez bu temel itikad konularından biridir.Cennete gitmek bir yana Said Nursi bu şirk ehlini Şehit makamına yükseltiyor. Ne Said Nursi zamanı nede ondan önceki zaman Fetret devri değildir, İslam Asrı saadet devrinde ve ondan sonraki devirlerde , özellikle Osmanlı devrinde bütün Dünyaya yayılmıştır, bir kişinin çıkıpta Peygamber Efendimizden sonra Fetret devri vardı demesi onu çok gülünç duruma düşürür. Nurcu'ların "bu Said nursi'nin merhameti" demelerine denirki hiç kimse Hz. Allah’tan daha merhametli değildir.


*****


“Misyonerler ve Hıristiyan ruhanileri, hem nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü, her halde şimal cereyanı; İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle, İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak.”
Emirdağ Lahikası, c. 1, s. 150 / Risalei Nur
-İsevi; anlam olarak Hz. İsanın yolundan gidenlere denir (isevi kelimesini o zamanda yaşayan putperestler ve yahudiler Hz İsaya inanlar için kullanıyordu), ehli kitabın Müslüman'lara Muhammed'i dediği kavildendir, ne Said zamanındaki, ne şimdiki, nede bundan sonraki zamanda yaşayacak İsevi yada Hıristiyanlar Hz İsa'ya iman etmiş kişiler değildir, Kuranı Kerime bakalım Hz İsaya mensup kişiler kimmiş?


"Nitekim İsa, onlarda inkârı sezince, dedi ki: "Allah için bana yardım edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a inandık, bizim gerçekten müslümanlarolduğumuza şahid ol" dediler."
Ali İmran /52


-Evet ayette gördüğünüz gibi gerçekten Hz İsaya iman edenler kendilerine "Müslüman" diyorlar "isevi" değil , gerçeğin Saidin söylediği gibi olmadığını inadı bir kenara bırakıp düşünen her Müslüman rahatlıkla anlar,bunun aksini söylemek ise Kur-an'ı Kerim'e muhalefet etmektir, İttifak meselesine gelince olsa olsa kendisinin de dediği gibi hıristiyan ruhanileri ve nurcular ittifak etmiştir.Said nursi bir siyaset adamı yada bir asker olmadığına göre buradaki ittifakın kesinlikle bir dinler ittifakı olduğu anlaşılır, bu durumda Said Nursinin kendince İslam ile hıristiyanlığı birleştirdiği, yada bir gördüğü anlaşılır.

Hristiyanlar ile ilgili bazı ayetler:


"Muhakkak ki, "Allah, ancak Meryemoğlu İsa Mesih'tir" diyenler kâfir olmuşlardır..."
Maide 17

"Andolsun, "Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir" diyenler elbette kâfir olmuşlardır..."
Maide 72

"Allah, üçün üçüncüsüdür" diyenler elbette kâfir olmuşlardır..."
Maide 73


--Said ile Fethullah'ın öve öve bitiremediği Hıristiyan'ların inançları - İncilden Alıntılar--:

Ne mübarektir barışçılar, çünkü onlar Allah’ın evladı diye anılacaklardır. [5/9 Matta]

Göklerde olan babanın evladı olasınız. [5/45 Matta]


"Oğul" aynı Baba Allah'ın cevherindendir (İbranilere l;3)


Baba'dan çıkıp dünyaya gelmiştir (Yuhanna 16:28)


Şimdi de İsa Mesih'in Ruhu, bu "tek Kurtarıcı Baba" ile bir oluyor, kaynaşıyor, İsa Mesih Kurtarıcıdır (Luka 2:11; II Timoteos 1:10; I Timoteos 1:15.)


İsa şöyle dedi:Ben ve Baba biriz. (Yuhanna 10:30)İsa, “Filipus” dedi, “Bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba’yı görmüştür. Sen nasıl, ‘Bize Baba’yı göster’ diyorsun.”(Yuhanna-14)


Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin” (Matta-28)


-Görüldüğü gibi şimdiki ve eski hıristiyanların inançlarında değişen hiç bir şey yok, onlar hala kafirler.


*****


"Ey ehl-i kitap! İslâmiyeti kabul etmekte size bir meşakkat yoktur; size ağır gelmesin.Zira, size bütün bütün dininizi terk etmenizi emretmiyor. Ancak, itikadatınızı ikmal ve yanınızda bulunan esasat-ı diniye üzerine bina ediniz diye teklifte bulunuyor...
(İşârâtü'l-İ'câz - Bakara Sûresi, Âyet: 3 / (ebook olarak:İşârâtü'l-İ'câz - Bakara Sûresi, Âyet: 3 – s 1173) / Risalei Nur
-Allah iman etmeyi tüm kullarına farz kılmış fakat iman etmeye zorlamamıştır, iman eden Müslümanın ise zorunlu olarak yapması gereken itikadi ve ameli kurallar vardır, İman etmeye zorlamamak demek gayri müslim'lerinde Cennete gideceği anlamına gelmez, Said Nursi Bakara süresinin 3. ayetinin tefsirini yaparken "İslamın" hıristiyanlara eski dinini terketmemesini sadece hıristiyanlığa birkaç inanç konusu eklenmesi gerektiğini söylüyor! İslam adına konuşup, İslam tarihinde hiç bir Alimden duyulmadık bir iddiada bulunuyor

Peki gerçek böylemi? Kur'anı Kerime ve Hadislere danışalım."Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yola girmiş, hidayeti bulmuş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse onlar sadece ve sadece didişmenin içindedirler. Allah onlara karşı sana yeter. Ve O, işitendir, bilendir"
Bakara/137


"Şüphesiz, kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar, yaratılmışların en kötüleridir."
Beyyine/6


"Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki bu ümmetten biri veya Yahudi ve hıristiyan olan bir kişi beni dinlemez ve getirdiğimi kabul etmeden ölürse, kesinlikle cehennemlik olur."
İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned


"Ehl-i Kitap'a bir şey sormayınız. Çünkü onlar sapıtmış oldukları için sizi hidayete eriştiremezler. Eğer siz böyle yaparsanız, ya batıl sözü doğrular ya da doğru bir sözü yalanlamış olursunuz. Allah'a yemin olsun ki, eğer Musa bile hayatta olsaydı O'nun bile bana tâbi olmaktan başka yapacağı bir şey yoktu."
İmam Ahmed b. Hanbel, El-Müsned

"Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin olsun ki, eğer Musa peygamber sizin aranızda olsaydı da O'na tâbi olup Beni terk etseydiniz sizler bu halde kesinlikle sapı-tanlardan olurdunuz. Halbuki Musa (a.s) hayatta olup yaşasaydı O'nun bile Bana tâbi olmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu".
Darimi - Sünen

Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) başka Peygamberler (a.s) hayatta olsa dahi O'na uymaktan başka çaresi yok iken Said Nursi ve Diyalogcuların yaptığı din tahrif'lerinin en ufak haklı bir yanı yoktur.

*****

“Hem âlem-i insaniyette inkâr-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr ü zeber eden Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın din-i hakikîsini İslâmiyetin hakikatıyla birleştirmeye çalışan hamiyetkâr ve fedakâr bir İsevî cemaatı namı altında ve "Müslüman İsevîleri" ünvanına lâyık bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i İsa Aleyhisselâm'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak; beşeri, inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak.”
Mektubat 441, Yirmidokuzuncu mektup, yedinci kısım / Risalei Nur
-Said Nursinin hiç bir delili olmayan çürük iddialarından biri daha, madem ki Hz İsanın ümmeti farklı olcaktıda Peygamber efendimiz ve Kuran niye geldi?


"..İmamınız (devlet reisiniz) kendinizden olduğu halde Meryem oğlu (İsa aleyhisselam) içinize indiği (imamınıza iktida ettiği) zaman acaba nasıl olursunuz?"buyurdu. (Sahih-i Müslim, 2/56 Sahih-i Buhari, 9/182)
İbn-i Hacer Askalani de Fethü'l-Bari'de Mehdi'nin bu ümmetten olacağı (a.s.) onun arkasında namaz kılacağına dair hadisler tevatür etmiştir, der. (Sünen-i İbn Mace, 10/338)


Hz İsa Peygamber olduğu halde bu Ümmetten birinin arkasında namaz kılarken bu İsevi cemaatı nereden çıkar? Tabiki böyle bir şey yok Hz İsa Peygamber Efendimizin Ümmetinden olma şerefine kavuşacaktır ve O'nun Halifesi olarak görev yapacaktır bu hadislerde mütavatir'dir ama "müslüman iseviler" diye bir tabir hiç bir hadis kitabında yoktur.


*****Ayet ve hadislerde görüldüğü gibi ehli kitap eski dinini tamamen terketmeden yani Müslüman olmadan kurtuluşa eremez.Konu itikad konusudur ve bunun aksine inanmak Ehli Sünnet vel Cemaat'ın dışına çıkmaktır, Peygamber Efendimiz buyuruyorki ;
"Bir bid'at ehlinin namazı, orucu, haccı, umresi, cihadı, tevbesi, farzı, nafilesi ve hiçbir iyiliği kabul olmaz, hamurdan [yağdan] kıl çıkar gibi, dinden çıkması kolay olur."
İbni Mace
 

Benzer Konular

Üst Alt