Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Başlıca Büyük Melekler Isimleri ve Vasifeleri

F@lsefe

Uzman Onbaşı
Cebrâil aleyhi’s-selâm görevi: Allah’tan peygamberlerine vahiy ve kitap getiren, yani, elçilik yapan melektir.

Mikâil aleyhi’s-selâm görevi: Tabiat olayları ile ilgili görevleri bulunan yani yağmur, kar, dolu gibi tabiat olaylarında görevli melektir.

İsrâfil aleyhi’s-selâm görevi: Kıyametin kopması ve insanların öldükten sonra tekrar dirilmeleri için “sûr”a üflemekle görevli melektir.

Sûr” kelime olarak boru, üflenince ses çıkaran boynuz anlamına gelir. İsrafil aleyhi’s-selam, keyfiyetini Allah’ın bildiği “Sûr” denilen bir araca üç defa üfleyecektir. Birinci üfleyişte Allah’ın diledikleri hariç, göklerde ve yerde bulunanlar dehşete kapılacaktır. (Neml, 27/87) İkinci üfleyişte, Allah’ın dilediklerinden başka göklerde ve yerde kim varsa hepsi ölecek, (Zümer, 38/68) Üçüncü üfleyişte ise ölmüş olanlar mahşer yerinde toplanmak üzere dirilecektir. (Zümer, 39/68)

Azrâil aleyhi’s-selâm’ın görevi: Can almaya memur olan melektir.

Ayrıca, devamlı olarak insanlarla beraber bulunan ve insanların yaptıkları iyilik ve kötülükleri yazan melekler de vardır. Bunlara: “Kirâmen Kâtibin” yazıcı melekler denir.

Meleklerin bazıları da öldükten sonra insanlara sorular sorarlar. Bunlara da “Münker-Nekir” denir. Her ikisi de birden “Münkereyn” de denir.
 
Üst Alt