Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
  • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

2013 mevlid kandili..

hanne

Uzman Çavuş
Mevlit Kandili Tarihi 2013

2013 Mevlit Kandili 23 Ocak Çarşamba akşamını 24 Ocak Perşembe gecesine bağlayan geceye denk gelmektedir.

"Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler."
(Sebe, 28)
 

hanne

Uzman Çavuş
Mevlid i Şerif 1.Bölüm» Süleyman Çelebi Mevlid i Şerif

Mefhar - i Mevcudât, Hazret-i Fahr-i Alem
Muhammed Mustafâ râ Salevât

Allâh adın zikredelim evvela
Vacib oldu cümle işte her kula

Allâh adın her kim ol evvel anâ
Her işi âsan eder Allâh anâ

Allâh adı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya anın sonu

Bir kez Allâh dese şevkile lisan
Dökülür cümle günah misli hazan

İsm-i pâkin pâk olur zikreyleyen
Her murada erişir Allâh diyen

Aşk ile gel imdi Allâh diyelim
Dert ile göz yaş ile ah edelim

Ola kim rahmet kıla ol padişah
Ol Kerimü ol Rahimü ol ilâh

Birdir ol birliğine şek yokdürür
Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle alem yok iken ol var idi
Yaradılmıştan Gani Cebbâr idi

Var iken ol yok idi ins-ü melek
Arşü ferşü ayü güm hem nüh felek

Sün ile bunları, ol var eyledi
Birliğine cümle ikrar eyledi

Kudretin izhâr edüp hem ol Celil
Birliğine bunları kıldu delil

'Ol! ' dedi bir kere var oldu cihan
'Olma! ' derse, mahv olur ol dem hemân

Haşre dek ger denilirse bu kelâm
Nice haşr ola, bu olmaya temâm

Pes Muhammeddir bu varlığa sebeb
Sıdk ile ânın rızasına kıl taleb

Ey azizler işte başlarız söze
Bir vasiyet kılarız illa size

Ol vasiyyet kim derim hem tuta
Mis gibi kokusu canlarda tüte

Hakk Teala rahmet eyleye anâ
Kim beni ol bir dua ile anâ

Her kim diler bu duada buluna
Fatiha ihsan ede ben kuluna
 

hanne

Uzman Çavuş
Evvel andık anı kim evveldir ol
Evveline bulmadı hiç akl yol

Evvelin ol evvelidir bigûman
Ahirin hem ahiridir cavidan

Çünkü Hak evvelliğin bildik ayan
Dinle imdi kılayım sûn´un beyan

Hak Tela ne yarattı evvela
Cümle mahlukattan kim evvel ola

Mustafa nurunu evvel kıldı var
Sevdi anı ol kerimü girgidar

Her ne türlü kim saadet vardürür
Yahşi hu, gerekli adet vardürür

Hak sanâ verdi mükemmel eyledi
Yaradılmıştan mufaddal eyledi

Andan oldu her nihan-ü aşikar
Arş-ü ferş-ü yerde gökte ne ki var

Ger Muhammed olmaya idi ayan
Olmayıserdi zemin ü asuman

Hem vesile olduğu içün ol Resul
Ademin Hak tevbesini kıldı kabul

Ger Muhammed gelmeseydi aleme
Tac-i izzet ermez idi Ademe

Nuh anıçün buldu hem garktan necat
Daği doğmadan göründü mûcizat

Cümle anın dostluğuna adına
Bunca izzet kıldı Hak ecdadına

Ceddi olduğiçün anın hem Halil
Narı cennet kıldı anâ ol Celil

Hem dahi Musa elindeki asa
Oldu anın hürmetine ejderha

Ölmeyip İsa gök´e buldu yol
Ümmetinden olmak için idi ol

Gerçi kim bunlar dahi mürseldürür
Lîk Ahmed ekmelü efdaldürür

Çün temenni kıldılar Haktan bular
Kim Muhammet ümmetinden olalar

Sünnetin tut ümmeti ol ümmeti
Ta nasip ola sanâ Hak rahmeti

Süleyman Çelebi
 

zümrüt

Uzman Onbaşı
<b><b>
EFENDİMİZİN ŞEMAİLİ· Yaratılış ve ahlâk itibariyle insanların en üstünü idi.
· Bütün Peygamberlerin en güzeli o idi.
· Boynu uzun ve gümüş gibi saf, omuzları ve pazuları kalın, parmakları uzundu.
· Kendisi şişman değildi.
· Uzuna yakın orta boylu, güçlü ve kuvvetli idi.
· Mübarek cildi ipekten yumuşaktı.
· Yüzü hafifçe yuvarlak, kaşları hilâl gibi idi.
· Kirpikleri uzun, gözleri kara, büyük ve son derece güzeldi.
· Saçları ne pek kıvırcık, ne de pek düz idi.
· Sakalı sık ve tamdı. Uzun değildi.
· Cismi güzel, kokusu hoş idi.
· Sünnetli olarak ve göbeği kesik vaziyette doğmuştu.
· Yüzü gül gibi kırmızıya benzeyen beyaz ve nuranî, berrak ve ışıklı idi. Dişleri inciler gibi beyazdı.

· Konuşurken ön dişlerinden nurlar saçılır, gülerken ağzında ışıkların bile aydınlandığı sanılırdı.
· Koku sürünsün veya sürünmesin teni ve teri en güzel kokulardan daha güzel kokardı.
· Mübarek eliyle bir çocuğun başını okşasa, o çocuk diğerleri arasından hemen seçilir, belli olurdu.
· Pek uzaktan işitir, kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü.
· Bir yere giderken sağına soluna bakıp yürümez, vakar ve süratle ilerlerdi. Yüzünde nur, sözünde kuvvet, lisanında bir güzellik vardı.
· Herkesin aklına göre söz söyler, herkese güler yüz gösterirdi.
· Kimsenin sözünü yarıda kesmez, haşin davranmaz, mütevazi yaşardı. O'nu ansızın görenler heyecan ve sevgiyle ürperir, konuşunca hayran olurdu.
· Bütün insanları hoş tutar, hizmetçilerine şefkatle muamele ederdi.
· Kendisi ne yer, ne giyerse, hizmetçilerine de onları yedirir, onları giydirirdi.
· Çocukları çok sever, saçlarını okşar, onlarla konuşurdu.
· Son derece cömert, sözüne sâdık ve merhametli idi.
· Güzel ahlâk bakımından insanların en üstünü idi.
· Hülasa kâinatın efendisi, Allah'ın sevgilisi, mü'minlerin baş tacı, hasta gönüllerin ilâcı, çaresizlerin yardımcısı, mazlumların koruyucusu, düşünülebilen her türlü üstünlüğün sahibi idi.
· Allah'ın salât ve selamı O'nun ve O'na yakın olanların üzerine olsun.
</b></b>


 

Benzer Konular

Üst Alt