Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1900 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Arama sonuçlarınız

 1. gül-as

  Dâ'dâr eyler

  Dâ'dâr eyler Tercümesi: Milletimin ayrılma bölünme endişesi, Mezarımda dahi rahatsız eder beni. Saldırgan düşmanlara karşı birleşmek iken çâremiz, Birlik olmazsa, kızgın demirle dağlanmış gibi yanarım. Yavuz Sultan Selim
 2. gül-as

  Derdü bela

  Derdü bela Gözlerimden aktı deryalar gibi yaşım benim Dostlar ummadık şeyler gördü bu başım benim Ben geda gurbed diarında kalır idim yanlız Olmasa milletü derdü bela yoldaşım benim. Yavuz Sultan Selim
 3. gül-as

  Şirler Bile

  Şirler Bile Merdüm-i dideme bilmem ne füsun etti felek Giryemi füzun eşkımı hun etti felek Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek Yavuz Sultan Selim
 4. gül-as

  Serdar Olur

  Serdar Olur Sanma şahım herkesi sen,sadıkhane yar olur Herkesi sen dostum sandın,belki ol ağyar olur Sadıkhane belki ol alemde,dildar olur Yar olur,ağyar olur,dildar olur,serdar olur Şair: Yavuz Sultan Selim
 5. gül-as

  Bahs

  » Gazel / Bahs Cânı mı var kimsenün eyleye cânân ile bahs Bendeye lâyık mıdur kim ide sultân ile bahs İtdügi cevr ü cefâ bana vefadan yeg gelür Kıymet-i derdi bilen ider mi dermân ile bahs Ben de yakdum meclis-i gamda bu gönlüm şem'ini Eyledüm tâ subha dek şem'-i şebistân ile bahs...
 6. gül-as

  Bana

  Gazel / Bana Pâdişâh-ı 'aşkam u dil defter u dîvân bana Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana...
 7. gül-as

  Bî-günâham Dime Bari Tevbe Kıl Cânum Oğul

  » Murabba / Bî-günâham Dime Bari Tevbe Kıl Cânum Oğul Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân u isyânum oğul Takmayan boynına hergiz tavk-ı fermânum oğul Ben kıyar mıydum sana ey Bâyezid hânum oğul Bî-günâham dime bari tevbe kıl cânum oğul Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a'zam hakkıçün Nûh ü İbrahim ü...
 8. gül-as

  Sakın Aldanma Cihâna Olmasun Sende Gurûr

  Gazel / Sakın Aldanma Cihâna Olmasun Sende Gurûr Sakın aldanma cihâna olmasun sende gurûr Ne kadar devlet bulursan kendözüni eyle mûr Her ne denlü derd ü mihnet kim gele eyle kabûl Hîç işitmedün mi kim dünyâ degül cây-ı sürûr Eyleme kibr ü hased merdûd olan şeytâna bak Zühdüne...
 9. gül-as

  Celîs-i Halvetim Varım Habîbim Mâh-ı Tâbânım

  » Gazel / Celîs-i Halvetim Varım Habîbim Mâh-ı Tâbânım Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim...
 10. gül-as

  Belâsı Hoş Gelir

  Gazel / Belâsı Hoş Gelir Bana dildârın cefâsı hoş gelir Nitekim gayre vefâsı hoş gelir Derdi ile hoş geçer dil dilberin Derd sanma kim devâsı hoş gelir Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost Cânıma tîr-i belâsı hoş...
 11. gül-as

  Halk İçinde Mu'teber Bir Nesne Yok Devlet Gibi

  » Gazel - Halk İçinde Mu'teber Bir Nesne Yok Devlet Gibi Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded Gelmeye bu sise-i...
 12. gül-as

  Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider

  Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider Sakiya mey sun ki bir gün lalezar elden gider Erişir fasl-ı hazan bağ-u bahar elden gider. Her nice Zühd-ü salaha mail olur hatırım Gördüğümce ol nigarı ihtiyar elden gider. Şöyle hak oldum ki, ah etmeye havf eyler gönül Lacerem bad-ı saba...
 13. gül-as

  Bâde-i nâb ile buldu rûh-ı cânân revnak

  Bâde-i nâb ile buldu rûh-ı cânân revnak Gazel Bâde-i nâb ile buldu rûh-ı cânân revnak Gûyiyâ güller ile buldu gülistân revnak Zülf-i miskîn ki rûh-ı yâr ile tâbende durur Şem'-i pürnûr ile san buldu şebistân revnak Göricek yaşımı naz ile salınır ol yâr Cûyibar ile bulur serv-i hırâmân...
 14. gül-as

  Kimsesiz Hiç Kimse Yok

  Hiç kimse yok kimsesiz Herkesin var bir kimsesi Ben bugün kimsesiz kaldım Ey kimsesizler kimsesi ******* Kimse aradığım yollarda Kimsesizlik kimsem oldu Dinsin artık hicranın cana Kimse aradığım yollar Kimsesiz kimselerle doldu Avnî (Fatih Sultan Mehmet)
 15. gül-as

  Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana

  Ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana Âşikâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana (Sevgili!) İçimdeki dertler ile, yaş dolu gözlerim senin için ağlayacak olsa, (gönlümdeki) gizli sırlarım (gözyaşlarıma) gâlip gelir ve (sırlar) sana aşikâr olurdu. Mesned-i hüsn üzre sen ben...
 16. gül-as

  Anlar Bizi (niyazi mısri)

  Hamr-ı ruy-ı yar ile sekran olan anlar bizi Katresin bahr eyleyüp umman olan anlar bizi Cahil anlamaz zev’il-irfan olan anlar bizi Vakıf-ı esrar olup hayran olan anlar bizi Anlamaz hayvan olan insan olan anlar bizi Halkın artık eksiğini gördüğümüz yoktur bizim Kimseye tan etmeğe hiç...
 17. gül-as

  Peygamberimiz (sas) ’in gayrimüslimlerle ilişkileri

  Osmanlı Devleti, 22 değişik millet ve dinden oluşan etnik bir mozaik olarak, farklı dinlerden insanların birlikte yaşamayı başarabildikleri tarihteki en büyük Müslüman devlet tecrübesi olarak karşımızda bulunmaktadır. Günümüzde bile farklı iki dinden toplumun bir arada yaşamasının pek çok...
 18. gül-as

  Aşkına muhammed'in

  Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in Ay ü günü yarattı, şevkine Muhammed'in Ol! dedi oldu alem, yazıldı levh ü kalem Okundu hatm-i kelam, şanına Muhammed'in Hep Erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler Zikr-i tevhit ettiler, nuruna Muhammed'in Veysel Karani kazandı, ahır yine özendi...
 19. gül-as

  bir kelime ve anlamı

  şimdi bir kelime söyleyelim ve alttaki üye o kelimeyle ilgili düşüncelerini söyleyip o da bir kelime yazsın... ilk kelime benden.. aile ?
 20. gül-as

  evde kilitli kaldınız bir de elektirikler kesildi ne yapardınız

  elektirikler kesik bir de kapı kilitli neler yapardınız:???
 21. gül-as

  forum hadimine teşekkürler

  ben 15 gündür şiddetli sinüzit ağrılarıyla boğuşuyordum hassasiyet öyle bir hale geldi ki geceleri nerdeyse kar maskesi gibi şeyler kullanır oldum..dün akşam forum hadimine başvurdum bu konuda...uzun süreden beri ilk defa rahat bir uyku uyudumm üstelik başımı yüzümü bağlamadan. bu gün de çok...
 22. gül-as

  elma sirkesi ile gelen güzellik

  Cilt bakımı, saç bakımı, sivilce, ciltteki lekeler, şişmanlık, varis tedavisi. Bütün bunlar için ihtiyacınız olan şey yalnızca elma sirkesi.. Özellikle elma sirkesi sağlıkla parlayan saçlar, lekesiz bir cilt ve ince, güzel bir vücuda kavuşmanı için önemli.. Kepeği önler, arındırır Saç...
Üst Alt