Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
 • ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 2300 GÜN 7 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.. İlimyuvası Yönetim İletişim ilimyuvasi.com@gmail.com

Arama sonuçlarınız

 1. Manevi Türk

  Askerde Olan Manevi Türk Abimiz İçin 4444 salavatı tefciye okuyalım....

  A.R.O Hepinizden şimdi çarsıya cıktım siteye bır bakayım dedım bunu gördüm işin aslı sevindim bu kardeşinizi hatırlamanız güzel Konuyu başlatan eşlik eden ve güncel tutan arkadaşlarımdan RABBİM binlerce kez razı olsun
 2. Manevi Türk

  BismillahirRahmanirRahim ( RAHMAN Ve RAHİM Olan ALLAH 'ın Adıyla.. )

  BismillahirRahmanirRahim ( RAHMAN Ve RAHİM Olan ALLAH 'ın Adıyla.. ) Yaratıldığım andan, Rab 'bimin Var Ettiği Sonsuza kadar her an , her saniye, daima BismillahirRahmanirRahim ( RAHMAN Ve RAHİM Olan ALLAH 'ın Adıyla.. )
 3. Manevi Türk

  Hacamatla ilgili bilmemiz gereken hususlar

  kardeşim hacamat ne şekilde yapılır yapan ehli insanlar varmı varsa kımlser hacat için yazılan en ıyı kıtap hangısıdır
 4. Manevi Türk

  Manevi türk hocama teşekkürler....

  Kardeşim bizler sadece vesileyiz MAŞALLAH Rabbim şifanı vermiş en az senin kadar bende sevindim RABBİM bozmasın MAŞALLAH
 5. Manevi Türk

  Sedat Ucan & Cemal Kuru - Allahu Allah

  MAŞALLAH kardeşime ama istersen ayrı ayrı konulardada açabılırsın videolarını cunku hepsi bir baslık altında gozukuyor sankıde tek bir ilahi varmıs gıbı her ekledıgın vıdeoya o vıdeo ıle ılgılı bır baslık acarak yayınla
 6. Manevi Türk

  Sedat Ucan & Cemal Kuru - Allahu Allah

  YouTube - Sedat Ucan & Cemal Kuru - Allahu Allah
 7. Manevi Türk

  Çok Uykunun zararları

  A.R.O kardeşim favori konularıma ekledım
 8. Manevi Türk

  İlim Yuvası Forum Hadimi Hakkında ( Hadimul İlim Yuvası )

  A.R.O Hocam en kısa zamanda sıtemıze gelınde konusalım !!!
 9. Manevi Türk

  BismillahirRahmanirRahim ( RAHMAN Ve RAHİM Olan ALLAH 'ın Adıyla.. )

  BismillahirRahmanirRahim ( RAHMAN Ve RAHİM Olan ALLAH 'ın Adıyla.. ) Yaratıldığım andan, Rab 'bimin Var Ettiği Sonsuza kadar her an , her saniye, daima BismillahirRahmanirRahim ( RAHMAN Ve RAHİM Olan ALLAH 'ın Adıyla.. )
 10. Manevi Türk

  Forum Hadimine Gelen Teşekkürler Bölümü Hakkınnda

  A.R.O Hocam formumuz diger forumların arasından sıyrılıp en üstte taşınmştır bu sayede RABBİM ilminizi daim eylesin
 11. Manevi Türk

  Hadimler Nasıl Görünür

  hocam kactır mesja atıyom sıze ulasmam lazım
 12. Manevi Türk

  Hacamat

  sizin bilginiz varmı paylasanız
 13. Manevi Türk

  Hacamat

  hacamat la ılgılenıyorum unutkanlık içinde yapılan hacamatlar varmıs bu konuyla ne kadar ılgılısınız ?
 14. Manevi Türk

  Fıkıh nedir

  Ceza hükümleri: Bunlar, mükellefin işlediği suçlar ve bunlara uygulanacak müeyyidelerle ilgilidir. Amaç, can, mal, ırz ve hakları korumak, suçlu ile mağdur ve toplum arasındaki ilişkileri düzenlemek ve güveni sağlamaktır. Bu konuda otuz kadar âyet-i kerime vardır. Usûl hukuku: Kaza, dava, isbat...
 15. Manevi Türk

  Fıkıh nedir

  FIKIH Bilmek, anlamak, bir şeyin bütününe vakıf olmak. Istılahta, bir kimsenin leh ve aleyhindeki hükümleri bilmesi demektir. Başka bir tarife göre fıkıh; kişinin ibadetlere, cezalara ve muamelelere ait şer'î hükümleri mufassal delilleriyle bilmesidir. Ayrıca, söz ve fiillerin amaçlarını...
 16. Manevi Türk

  Hac ve Umrenin Hikmetleri

  Dünyevî ve Uhrevî Faydalar Kur’ân-ı Kerîm’de Cenâb-ı Hak, وَأَذِّنْ فِى الناَّسِ بِالْحَجِّ “insanlar arasında haccı ilan et” şeklinde haccın ilân edilmesini bildirdikten sonra hemen akabinden لِيَشْهَدوُا مَناَفِعَ لَهُمْ liyeşhedû menâfia lehüm “Tâ ki kendilerine ait birçok menfaatlere şahid...
 17. Manevi Türk

  Hac ve Umrenin Hikmetleri

  Hac ve Umrenin Hikmetleri Dr. M. Selim Arık Hac, kelime olarak “Allah’a yönelme, günahlardan arınma, Hak yolunda feragat gösterme ve meşakkatleri göğüsleme”1 mânâlarına gelmektedir. Dinî kavram olarak da “Kâbe ve civarındaki kutsal olan özel yerleri, belirli vakit içinde, usûlüne uygun...
 18. Manevi Türk

  Haccın Edebleri

  Haccın Edebleri 43- Hac yolculuğunda bulunacak kimselerin gözetecekleri bir kısım edebler vardır. Başlıcaları şunlardır: 1) Tam helâl bir mal ile hac etmelidir. Çünkü helâl olmayan bir mal ile hac yapılması haramdır. 2) Yola çıkmadan önce, kul borçları varsa ödenmelidir. 3) Günahlardan tevbe...
 19. Manevi Türk

  Haccın Sünnetleri

  Haccın Sünnetleri 42- Farz haccın sünnetleri şunlardır: 1) İhrama girerken gusletmek veya abdest almak. Bu yıkanma, yalnız temizlik maksadı iledir. Bundan dolayı hac için ihrama girecek bir kadın adet görmekte veya lohusa ise, temizlik için yıkanması sünnettir. 2) İhramın sünneti niyetiyle...
 20. Manevi Türk

  Haccın Vacipleri

  Haccın Vacipleri 39- Haccın vacibleri şunlardır: 1) İhrama mikat denilen yerlerden başlamak: Medine-i Münevvere tarafından hacca gidenler "Zül-Huleyfe"den, Irak, Horasan ve Maveraünnehr halkı "Zati Irak"dan, Şam, Mısır ve Mağrib halkı "Cuhfe" hizasındaki bir yerden (Rabiğ hizasından)...
 21. Manevi Türk

  Hacılarımıza, hac ayetinden önemli hatırlatmalar

  Hemen hepimizin bildiği üzere hac'da ziyaret mekânları büyümez, hep sabittir. Ama ziyaretçi sayısı hiç sabit değildir, her sene büyür. Bu da sabit bir mekânda her sene çoğalan ziyaretçilerin mecburen sıkışma ve izdiham yaşama imtihanlarına sebep olur. Nitekim hac ayetinin manidar...
 22. Manevi Türk

  Haccın Farz Olmasının Şartları

  Haccın Farz Olmasının Şartları 18- Bir kimseye haccın farz olması için sekiz şart vardır. Şöyle ki: 1) Müslüman olmalıdır. Gayri müslimler hac ile mükellef değildir. Buna göre bir gayri müslim hac yaptıktan sonra müslüman olsa, diğer şartlar bulununca yeniden hac etmesi gerekir. Yine, bir...
 23. Manevi Türk

  Zekatın mahiyeti

  Zekâtın Mahiyeti 1- Zekat lügat deyiminde temizlik, bereket, çoğalma, güzel övgü manalarını taşır. Din deyiminde ise; "Bir malın belli bir mikdarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım müslümanlara Yüce Allah'ın rızası için tamamen temlik etmek (mülkiyetine geçirmek) tir." Zekat...
 24. Manevi Türk

  Zekatın farz olmasının şartları

  Zekatın Sıhhatının Şartı 11- Verilen bir zekatın sahih olabilmesi için, zekatı verirken veya onu ayırırken niyetin bulunması şarttır. Bu esastan şu meseleler doğar: 1) Zekatı fakire verirken veya zekat için bir mal ayırırken bunun zekat olduğunu kalb ile niyet etmek gerekir. Dil ile söylenmesi...
 25. Manevi Türk

  Zekatın farz olmasının şartları

  Zekatın Farz Olmasının Şartları 9- Bir, kimseye zekat'ın farz olması için onda şu şartların bulunması gerekir: 1) Zekat verecek kimse, müslüman, hür, akla sahib ve buluğ çağına ermiş olmalıdır. Buna göre, müslüman olmayanlar, köle ve cariyeler, mecnunlar ve çocuklar zekat vermekle yükümlü...
 26. Manevi Türk

  Zekata bağlı olan ve olmayan mallar

  21- İnsanlar tarafından istenen bir borcun zekata engel olması, bu borcun geçer paradan olması veya başka eşyadan bulunması itibariyle eşittir. Aynı zamanda borç müddetinin girmiş olup olmaması da eşittir, hükmü değiştirmez. Ancak bu borç, zekat vacib olmadan önce, insanın üzerine geçmiş...
 27. Manevi Türk

  Zekata bağlı olan ve olmayan mallar

  Zekata Bağlı Olan Mallar 12- Mallar, "Emval-ı batine - Emval-i zahire (kapalı ve açık mallar)" adı ile iki kısımdır. Nakid paralarla evlerde ve mağazalarda bulunan ticaret malları "emval-ı batine (kapalı mallar)"dır. Saime denilen (yılın çoğunu kırlarda otlayarak beslenen) hayvanlar ile bir...
 28. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  148- İnsanların hukukunda iki kimsenin şahidliği isbata yeterli olduğu gibi, oruç hakkında da böyle şahidlik ettikleri halde, bir kimse yemek yeyip sonradan fecrin doğmuş olduğu anlaşılsa üzerine hem kaza, hem de keffaret gerekir. Bunda ittifak vardır. Bu konuda bir şeyin yokluğuna şehadet...
 29. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  Keffareti Gerektirmeyen Oruçlar 137- Ramazan orucundan başka hiç bir orucun bozulmasından dolayı bir ceza ve geçmişteki kusuru düzeltme olarak iki ay oruç tutmak gerekmez. Çünkü Kur'an'ın açık beyanı, yalnız tutulan Ramazan orucunun bozulması üzerine keffareti gerekli kılmaktadır. 138- Ramazan...
 30. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  Kaza Edilmesi Gereken ve Gerekmeyen Oruçlar 127- Yolculuk veya hastalık özrü ile Ramazan orucunu tutmamış olan kimse, bunları kaza etmeye elverişli bir vakit bulamadan önce ölse, üzerine kaza gerekmediği gibi, fidye vermesi de lazım gelmez. Ancak oruçları için fidye verilmesini vasiyet etmiş...
 31. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  Oruçlu İçin Mekruh Olan ve Olmayan Şeyler 88- Oruçlu olanın su ile ıslatılmış bir misvaki kullanması İmam Ebu Yusuf'a göre mekruhtur. Fakat diğer alimlere göre, sabahleyin yahut zevalden sonra yaş ve kuru misvak kullanmakta kerahet yoktur. (İmam Şafiî'ye göre, zevalden sonra misvak...
 32. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  118- Zevcesinin sıcaklığını duymayacak şekilde elbisesi üstünden tutmakla inzal olsa orucu bozulmaz, sıcaklığını duymuşsa bozulur. Yine, bir kadın kocasını, inzal oluncaya kadar tutsa, kocasının orucu bozulmaz. Fakat bu tutması, kocasının teklifi üzerine ise, bu durumda orucunun bozulup...
 33. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  Orucu Bozan ve Bozmayan Şeyler 99- Kasden yeyip içmek ve oruca aykırı olan işleri yapmak orucu bozar. Bu işlerin bir kısmı yalnız kazayı ve bir kısmı da hem kaza, hem de keffareti gerektirir. Bunlar açıklanacaktır. 100- Unutarak bir şey yemek ve içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu...
 34. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  26- Keffaret olarak tutulan oruçların sebebleri, mahiyetlerine göre değişir. Şöyle ki: Ramazan ayına ait keffaretin sebebi, bu orucu bir isyan eseri olarak kasden bozmaktır. Zihar kaffaretinin sebebi, helâl olan bir bedeni veya bir organı, haram olan bir bedene veya organa benzetmek ve sonra da...
 35. Manevi Türk

  Orucun mahiyeti bozan ve bozmayan haller

  Orucun Mahiyeti 1- Oruç, ikinci fecirden başlayarak güneşin batışına kadar yemekten, içmekten ve cinsel ilişkiden nefsi kesmek, demektir. Oruç kelimesinin Arabçası, siyam ve savm'dır ki, nefsi tutmak ve engellemek manasındadır. "Siyam" sözü, Savm'ın çoğulu olarak da kullanılır. Din deyiminde...
 36. Manevi Türk

  Namaz çeşitleri(nafile namazlar)

  17) Husüf (Ay Tutulması) Namazı: Ay tutulduğu zaman, müslümanların kendi evlerinde tek başına olarak güneş tutulması namazı gibi, gizli ve aşikâr okuyuşla iki veya dört rekât namaz kılmaları güzel görülmüştür. Bu namazın camide cemaatla kılınması, İmam Azam'a göre sünnet değildir; fakat caizdir...
 37. Manevi Türk

  Namaz çeşitleri(nafile namazlar)

  12) Hacet Namazı: Âhirete veya dünyaya ait bir dileği bulunan kimse, güzelce abdest alır ve bir rivayete göre dört, diğer bir rivayete göre on iki rekât namazı yatsıdan sonra kılar. Sonra Yüce Allah'a hamd eder, Peygamber Efendimize de salât ve selâmda bulunur. Ondan sonra hacet duasını okuyup o...
 38. Manevi Türk

  Namaz çeşitleri(nafile namazlar)

  Nafile Namazlar 403- Beş vakitte kılınan, namazların sünnetlerinden başka birtakım nafile namazlar daha vardır ki, bunlara Tatavvu (Nafile) namazı denir. Bunlar müstahab ve mendub namazlardır. Bunlar, Yüce Allah'a manevî yönden yakınlığa sebeb olurlar. Her birini kendine has birtakım fazilet ve...
 39. Manevi Türk

  Kelime-i Şehadet Getirmek

  Eşhedu En La İlâhe İllâllah Ve Eşhedu Enne Muhammeden Abduhu Ve Resuluhu Ben Şahitlik Ederimki ALLAH 'tan Başka İlah Yoktur Ve Yine Şahitlik Ederimki MUHAMMED SAV ALLAH'ın Kulu Ve Resulü 'dür KELİME-İ ŞEHÂDET İslâm'a girişin temel şartı olan cümle. Bu Arapça cümle, "Eşhedü en la ilahe...
Üst Alt