Ezan oldum dinmedim, bayrak oldum inmedim, şehit oldum ölmedim. Adım Müslüman soyadım Türk benim...
ULVİ HOCAM NURKUL HOCAM 1825 GÜN 5 YIL OLDU LÜTFEN GELİN SİZİ ÇOK ÖZLEDİK.

Arama sonuçlarınız

 1. türkislam74

  örnek ahlak (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle anlattıklarını bildirmiştir: Bir adam, başka birisinden bir mülk satın almıştı. Satın aldığı mülkde içi altın dolu bir küp buldu. Mülkü satan kimseye dedi kî: — Bu altınları benden al. Çünkü ben senden mülkü satın aldım...
 2. türkislam74

  çocuk hangi kadının (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle anlattıklarını rivayet ediyor: iki kadın, yanlarında biribirlerinden ayırt edilemeyecek kadar küçük çocukları bulunduğu halde beraber otururlarken, bir kurt gelip çocuklarından birini kapıp götürmüştü. Kadınlardan biri diğerine...
 3. türkislam74

  Cehennemden bir parça (resulullah'tan hikâyeler)

  Ümmü Selem radıyallahu anhâ anlatıyor: Resulüllah aleyhisselâma dâvalarını isbat etmek için delîl ve şahitleri bulunmayan iki kişi, kendilerine ait olan miras hakkında davalaşmak üzere geldiler. Resulüllah aleyhisselâm: — Kime, kardeşinin hakkından fazla birşey vermeye hükmedersem...
 4. türkislam74

  Peygamberimizin kızı da olsa (resulullah'tan hikâyeler)

  Aişe radıyallahu anha anlatıyor: Mahzun kabilesine mensup bir kadın hırsızlık yapmış ve bu kadının durumu Kureyş'lileri güç durumda bırakmıştı. Aralarında «bu kadın için Peygamber aleyhisselâm nezdinde kim şefaatçi olacak» diye konuştular. Bir kısmı dedi ki: — Allah'ın Resulünün...
 5. türkislam74

  Zinakâr kadının tevbesi (resulullah'tan hikâyeler)

  Imran bin Huseyn radıyallahu anh anlatıyor: Cüheyne kabilesine mensup bir kadın Allah'ın Resulünün yanına geldi. Kendisi zina etmiş ve bundan da hamile kalmıştı. Kadın dedi ki: — Ey Allah'ın Resulü! Cezayı gerektiren bir suç işledim. Bana had cezasını tatbik et. Bu ifade üzerine...
 6. türkislam74

  Zinanın tevrat'ta hükmü (resulullah'tan hikâyeler)

  Ibni Ömer radıyallahu anh anlatıyor: Resulüllah aleyhisselâmın huzuruna birbiri ile zina yapmış olan bir yahudî erkeği ile kadını getirdiler. Allah'ın Resulü yahudî erkeğine dönüp şöyle sordu: — Zina eden kimse hakkında Tevrat'ta ne hüküm görüyorsunuz? Onlar dediler ki: — Ceza olarak...
 7. türkislam74

  Allah'ın yaptığını bozmak (resulullah'tan hikâyeler)

  Câbir radıyallahu anh anlatıyor: Tufeyl bin Amd ed-Devsî Peygamber aleyhisselâma gelerek: — Ey Allah'ın Resulü! Çok sağlam bir kale içerisinde seni koruyan insanlar arasında kalmak ister misin? dedi ki, bununla «bizim memleketimize hicret etmez misin? Biz seni muhkem bir kalede korur ve...
 8. türkislam74

  Hizmetçiden daha hayırlı (resulullah'tan hikâyeler)

  Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor: Fatıma radıyallahu anhâ'nın el değirmeni ile un öğütmekten elleri acıyordu. Bu acısından dolayı —bir hizmetçi ihtiyacını arzetmek maksadıyla— Peygamber aleyhisselâma şikâyette bulunmaya geldi. Resulüllah aleyhisselâma un geldiğini de haber almış, fakat...
 9. türkislam74

  Kadınlar ve kocaları (resulullah'tan hikâyeler)

  Âişe radıyallahu anhâ anlatıyor: On bir kadın bir araya gelerek oturmuşlar ve hepsi kocalarına aid şeyleri gizlemeden anlatacaklarına dair söz vermişlerdi. Birincisi şöyle söyledi: — Kocam deri ile kemikten ibaret, dağ tepesinde kalan bir deve gibidir. Ne dağ, üzerine çıkılması kolay...
 10. türkislam74

  Koca hakkının üstünlüğü (resulullah'tan hikâyeler)

  Kays bin Saad radıyallahu anh anlatıyor: Hîre'ye geldim, oradaki halkı, başkalarına üstün tutulan bir Iran'lıya secde eder halde gördüm ve «Allah'ın Resulü bu secde edilmeye herkesten daha lâyıktır» dedim. Sonra gelip bunu Peygamber aleyhisselâmın kendisine anlatınca, Allah'ın Resulü şöyle...
 11. türkislam74

  Kur'an öğretme mihri (resulullah'tan hikâyeler)

  Sehl bin Saad radıyallahu anh anlatıyor: Bir kadın Peygamber aleyhisselâmın yanına gelerek: — Ey Allah'ın Resulü, evlenmek için kendimi size takdim etmeye geldim, dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselâm ona bakıp başını eğdi, sonra yine başını sallayıp sustu. Kadın bu teklifinden...
 12. türkislam74

  Fazilet sahibıne evlenme teklifi (resulullah'tan hikâyeler)

  Ibni Ömer radıyallahu anh anlatıyor ; Hafsa radıyallahu anha, Huzâfe es-Sehmî'nin oğlu Hüneys'den dul kalmıştı. Hüneys radıyallahu anh Peygamber aleyhisselâmın sahabîlerindendi. Medine'de vefat etmişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki: Hafsa'yı Hazreti Osman ile...
 13. türkislam74

  Ibadette ölçü (resulullah'tan hikâyeler)

  Üç kişilik bir grup Peygamber aleyhisselâmın gizli olarak yaptığı ibadetlerini sorup öğrenmek için, Resulüllah'ın zevcelerinin evlerine geldiler. Peygamber aleyhisselâmın zevceleri, onun ibadetini kendilerine anlatınca, güya bu yapılanları azımsayarak dediler ki: — Biz Peygamber...
 14. türkislam74

  şerri bıraktırmak da sadaka (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Zer radıyallahu anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâma hangi amelin daha faziletli olduğunu sordum: — Allah'a îman ve Allah yolunda cihad etmektir, buyurdular. — Hangi köleyi âzad etmek daha faziletlidir? dedim. — Kıymeti en yüksek olanı ve sahibi nezdinde en değerli...
 15. türkislam74

  En sevdiğinden sadaka (resulullah'tan hikâyeler)

  Enes radıyallahu anh anlatıyor: Ebû Talha radıyallahu anh, Medine'de Ensârın en zenginlerinden birisi idi. En çok sevdiği malı da Mescid-i Nebevî'nin karşısındaki bulunan Beyraha ismindeki hurma bahçesiydi. Peygamber aleyhisselâm, bu bahçeyi şereflendirir, onun çok lezzetli suyundan içerdi...
 16. türkislam74

  Hayvana yapılan iyiliğe ücret (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatır:. Bir yolcu, yoluna devam ederken, çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı, inip ondan su içti. Çıktığında bir de baktı ki, ziyadesiyle susamış bir köpek dilini çıkarıp susuzluktan toprağı yiyor. Yolcu: — Bu...
 17. türkislam74

  Hayvanların insanlara îhtarı (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: İsrail Oğullarından biri bir ineğin üzerine binmişti. Bu hal içinde iken, inek o kimseye: — Ben binilmek için yaratılmadım, çift sürmek için yaratıldım dedi. O kimse bu hadiseyi nakledince insanlar şaşırdılar. Peygamber aleyhisselâm ise: — Ben...
 18. türkislam74

  Alışverişte doğruluk (resulullah'tan hikâyeler)

  Abdullah bin Ebî Evfâ radıyallahu anh anlatıyor: Adamın biri pazarda bir malı satışa çıkarmış ve müslümanlardan birini bu malı almaya teşvik etmek için de, verilen fiyattan fazlasına bu malı satın aldığına dair yeminde bulunmuştu. Bu hadise üzerine «Onlar ki Allah'ın ahdini ve kendi...
 19. türkislam74

  Devamlı oruç (resulullah'tan hikâyeler)

  Ashabın büyüklerinden Amr ibni As radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh, muttaki ve âlim bir kişiydi, Resulûllah aleyhisselâmın vahiy katipliğini yapar, duyduğu hadisleri de yazardı. Kendisini çok fazla bir şekilde de ibadete vermiş; her gününü oruçlu, her gecesini de ibadetle...
 20. türkislam74

  Fakirin kefareti (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor: Bir adam Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelerek şöyle dedi — Helak oldum, Ey Allah'ın Resulü! Peygamber aleyhisselâm: — Seni ne helak etti? diye sordular. Adam: — Ramazanda hanımıma yaklaştım, dedi. Peygamber aleyhisselâm: — Azad...
 21. türkislam74

  Orucun fazileti (resulullah'tan hikâyeler)

  Muaz bin Cebel radıyallahü anh şöyle rivayet ediyor: Peygamber aleyhisselâm ile bir seferde beraber bulunuyordum. Bugün sabahleyin onun yanında idim ve beraber yürüyorduk. Kendisine dedim ki: — Ey Allah'ın Resulü, bana, cehennemden uzaklaştıran ve cennete koyan bir iş haber ver...
 22. türkislam74

  Borçlunun namazı (resulullah'tan hikâyeler)

  Câbir radıyallahü anh şöyle anlatır.: Üzerinde borç bulunduğu halde ölen kimsenin, Allah'ın Resulü cenaze namazını kılmazdı da, bir cenaze getirilince, «Ölen kişinin borcu var mı?» diye sordu. — Evet, iki dinar borcu var, dediler de, Peygamber aleyhisselâm: — Arkadaşınızın cenaze...
 23. türkislam74

  Borçluya kolaylık (resulullah'tan hikâyeler)

  Huzeyfe radıyallahü anh, Peygamber aleyhisselâmın şöyle buyurduğunu anlatıyor: Melekler sizden önce geçen bir şahsın ruhu ile karşılaşmışlardı ve kendisine: — Hayır olarak bir şey işledin mi? diye sormuşlardı da, adam: — Hayır, diye cevabta bulunmuştu. Melekler: — Biraz düşün...
 24. türkislam74

  Zekatını vermeyenlerle harp (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahü anh anlatıyor: Resûlullah aleyhisselâm âhireti şereflendirip yerine Ebû Bekir radıyallahü anh halîfe olduktan sonra Arab'tan küfredenler küfre dalınca, Hattab oğlu Ömer radıyallahü anh Ebû Bekir'e bu husustaki kararıyla alâkalı olarak şöyle dedi: — Nasıl o...
 25. türkislam74

  Zekat vermemenin cezası (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahü anh, Peygamber aleyhisselâmın zekâtını vermeyenler hakkında şöyle buyurduğunu anlatıyor: Kim Allah kendisine mal vermiş de zekâtını vermemişse, zekâtı verilmemiş olan o malı, kıyamet gününde, iki gözü üzerinde iki siyah nokta bulunan korkunç ve zehirli erkek bir yılan...
 26. türkislam74

  Cehennemde kadınlar (resulullah'tan hikâyeler)

  İbni Abbas radıyallahü anh anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm zamanında güneş tutulmuştu. Allah'ın Resulü namaz kılıp uzun uzun kıyamda kaldı. Bundan sonra Peygamberimiz şöyle buyurdu: — Muhakkak güneş ile ay Allah'ın âyetlerinden birer âyettir. Hiç bir kimsenin ölümü ve yaşaması için...
 27. türkislam74

  Kadınlara nasihat (resulullah'tan hikâyeler)

  Câbir radıyallahu anh'ten şöyle anlatılır: Peygamber aleyhisselâm ile Bayram namazında bulundum da, ezan ve kamet okunmadan, hutbeden önce namaza başladı. Sonra Bilâl radıyallahu anh'e dayanarak hutbe okumak için kalktı. Ve takvayı emrederek Allah'a taat ve ibadete teşvik etti ve insanlara...
 28. türkislam74

  Duaların kabul zamanı (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyaîlahü anh'den anlatılır: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurmuşlardır: «Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür. Çünkü Adem aleyhisselâm o günde yaratıldı, o günde Cennete konuldu, o günde Cennetten yer yüzüne indirildi. O günde bir saat vardır ki; Allah'tan...
 29. türkislam74

  Namazdan sonra zikrin fazîleti (resulullah'tan hikâyeler)

  Ebû Hüreyre radıyallahü anh'ten rivayet edilerek anlatılıyor: Muhacirlerin fakirleri Resulüllah aleyhisselâma gelip dediler ki: «Servet sahibi Müslümanlar derece ve nimetler bakımından bizi geçtiler...» Resulüllah aleyhisselâm da «ne hususta» diye buyurunca; muhacir fakirler: «Biz...
 30. türkislam74

  ümmeti muhammed'in affı (resulullah'tan hikâyeler)

  Amir bin Sa'd radıyallahü anh babasından naklen anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm ile beraber Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıktık ve Azverâ isimli mıntıkaya yaklaştığımızda, Nebiy aleyhisselâm indi ve ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua ettikten sonra yere kapanıp secde etti...
 31. türkislam74

  Namazın fazileti

  Talha bin Ubeydullah'dan anlatılıyor: Necid ahalisinden saçları dağınık, sesinin gürültüsü işitilip ne dediği yanımıza gelinceye kadar anlaşılmayan bir şahıs Resûlüllah aleyhisselâma geldi; baktık ki: İslâm nedir? diye soruyor adam. Bunun üzerine Resûlüllah aleyhisselâm: Bir gün...
 32. türkislam74

  Cehaletin ilacı sormak

  Câbir radıyallahü anh anlatıyor: Arkadaşlarımla beraber sefere çıkmıştık, içimizden birinin başına taş isabet etti ve başını yaralayıp kemiğini kırdı. Sonra aynı adam uykuda ihtilâm olduğu için, arkadaşlarına: — Teyemmüm edebilir miyim, bu hususta benim için ruhsat buluyor musunuz? diye...
 33. türkislam74

  Teyemmümün meşruyeti

  Hazreti Aişe radıyallahü anhâ anlatıyor: Resûlüllah aleyhisselâmın seferlerinin birinde kendisi ile beraber yola çıktık. Mekke'ye yakın bir yer olan Beydâ, yahut Mekke ile Medine arasında bir yer olan Zât ile Ceyş'de bulunduğumuz sırada gerdanlığım kaybolmuştu. Gerdanlığımı arayıp bulmak...
 34. türkislam74

  Niyet - ihlas ve meziyetleri

  İbni Ömer radıyallahü anh'ten rivayet edilir: Peygamber aleyhisselâm şöyle buyurdu: Üç kişi yolda giderken yağmura tutulup, dağın bir mağarasına sığındılar. Arkasından da sığındıkları mağaranın önüne dağın üzerinden bir kaya düşüverdi ve mağarayı kapattı. Bunun üzerine biribiriyle şöyle...
 35. türkislam74

  Kıyamette ilk sorgu üç kişiye

  Ebû Hüreyre radıyallahü anh'den anlatılır: Resûlüllah aleyhisselâm şöyle buyurdu: Kıyamet gününde üç kişi ilk olarak sorguya çekilir: Birincisi, cihad esnasında ölen kimsedir ki, Allah'ın huzuruna getirilir ve Allah, kendisine verilmiş olan nimetleri önüne serer. O da, bunlara nail...
 36. türkislam74

  Kabir azabına iki sebep

  İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle anlattığı rivayet edildi: Peygamber aleyhisselâm iki kabre rastladı ve şöyle buyurdu: Bu kabirlerdeki iki kişi insanlarca mühimsenmeyen bir suçtan azap görüyorlar. Biri bevlettikten sonra korunmadığı ve dikkatsiz davranıp, pislikten kaçınmadığı için; diğeri de...
 37. türkislam74

  üç kişinin davranışları

  Ebû Vâkıd el Leysî anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm insanlarla birlikte mescitte otururken hemen üç kişi yanına geliverdi. Bunlardan ikisi Peygamber'in huzuruna doğru yürüdü. Birisi ise dönüp gitti. Bu ikisi Peygamber aleyhisselâmın huzuruna gelince, bunlardan biri, cemaat arasında bulduğu boş...
 38. türkislam74

  Peygamberin kardeşleri

  Ebû Hüreyre radıyallahü anh şöyle anlatıyor: Peygamber aleyhisselâm kabristana gelip buyurdu: — Selâm sizlere ey müminler topluluğunun diyarı! Ve biz de,,—Allah dilerse— muhakkak size ulaşacağız. Kardeşlerimizi görmeyi arzu ediyorum. — Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil...
 39. türkislam74

  Islam ve îman

  Hazreti Ömer bin Hattâb radıyallahü anh anlatıyor: Bir gün biz, Peygamber aleyhisselâmın yanında iken birden, elbisesi bembeyaz sakalının kılları ile saçları kapkara, üzerinde yolculuk eseri görünmeyen, hiçbirimizin tanımadığı bir adam geliverdi. Peygamber aleyhisselâmın tâ yanına oturdu. Diz...
 40. türkislam74

  şeytan abidi yoldan nasıl çıkardı

  Kendine ait zaviyede Allahü Teâlâ'ya ibâdetle meşgul olan münzevî bir âbid vardı. Bir kadına da bir hastalık arız olmuştu. Kadının kardeşleri, kendisini, tedavi olur ve şifa bulur ümidiyle bu adamın yanına bırakmışlardı. Zamanla kadın âbidin nefsine hoş göründü ve tuttu zina etti. Kadın bu...
 41. türkislam74

  Eshab-ı kehf = mağara arkadaşları

  Hazreti Isa aleyhisselâmdan sonra încil ehlinin işi karmakarışık, alt üst olmuş, aralarında günahkârlar büyümüş, hükümdarlar azgınlaşmış ve putlara tapar; putlar için kurbanlar keser hale gelmişlerdi. Bu yolda en ileri gidenlerden birisi de Rum hükümdarlarından Dekyanus idi. Bu hükümdar Rum...
 42. türkislam74

  Hazreti isa ve havarileri

  Isa aleyhisselâm otuz yaşında iken İsrail Oğullarına peygamber olarak vazifelendirildi. Hazreti Allah bu büyük peygamberinin gelişini Kur'ân'ında meâlen şöyle beyan ediyor: «Habîbim, Meleklerim Meryem'e şöyle dediklerini de an: Ey Meryem! Allah sana kendi tarafından bir kelime, bir mucize...
 43. türkislam74

  Iffet numunesi meryem

  Hazreti Meryem'in babası İmran olup Süleyman aleyhisselâm neslindendir. Anasının adı da Hanne'dir. Hanne'nin kız kardeşi Işâ da Zekeriyya aleyhisselâmın zevcesi ve Hazreti Yahya'nın annesidir. Meryem'in babası Imran henüz Meryem, ana karnında iken vefat ettiği için, anası Hanne, doğuracağı...
 44. türkislam74

  Hazretî zekeriyya ve yahya

  Zekeriyya aleyhisselâmın nesebi Hazreti Süleyman'a çıkar. Hazreti Zekeriyya marangoz olup elinin emeğiyle geçinirdi. Aynı zamanda Beyt-i Makdis'de imamlık da yapan Zekeriyya aleyhisselâmın yetmiş yaşına kadar evlâdı olmamıştı. Allahü Teâlâ'ya bu hususta yaptığı niyazı üzerine kendisine Yahya...
 45. türkislam74

  Hz. ŞA'YA'NIN ŞEHADETİ

  İsrail Oğullarında bir çok hadiseler vuku bulmuş, günahlar işlenmişti. Allahü Teâlâ, bunlardan dolayı azap vermemiş kendilerine ihsan ve lütuf ile muamelede bulunmuştu. Nihayet İsrail Oğullarının Sıdıka nâmındaki hükümdarları zamanında hadiseleri büyümüştü. O zaman da Şa'ya aleyhisselâm...
 46. türkislam74

  Hz. SÜLEYMAN'IN SALTANATI

  Hz. Davud'un on dokuz oğlundan Süleyman aleyhisselâm on üç yaşında onun varisi olarak yerine geçti ve insanlar arasında hak ve adalet ile hükümler yerine getirmek hususunda peygamberlik ve hükümdarlık makamını tuttu. Allahü Teâlâ'nın nimetlerini anlatıp teşhir ederek kendilerine verilen...
 47. türkislam74

  Hazreti îlyas ve elyesa

  İsrail Oğulları Peygamberlerinden Hazkîl aleyhisselâmın vefatı üzerine bu kavim içerisinde kötülükler çoğalmış, halk kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaya başlamıştı. Bunun üzerine Allahü Teâlâ İsrail Oğullarına peygamber olarak İlyas aleyhisselâmı gönderdi. Hazreti Musa'dan sonra gelen...
 48. türkislam74

  Hz. DAVUD VE TALUT

  İsrail Oğulları, Musa aleyhisselâmdan sonra bir peygamberlerine müracaat ederek: — «Bize kumanda edecek bir hükümdar gönder, Allah yolunda muharebe edelim» dediler. O Peygamber hakikati tesbit etmek için damarlarına bastı ve: — «Size muharebe farz kılınırsa yapmamak etmiyesiniz» diye...
 49. türkislam74

  Lokman hakim'in nasihati

  Lokman Hakim'in kim olduğu hakkında muhtelif rivayetler vardır. Ancak Şeyhülislâm Ebussuûd Efendinin nakline göre bu rivayetlerin hülâsası şöyledir: Lokman ibni Bâurâ ki' Azer evlâdından olup Eyyüb aleyhisselâmın hemşire veya teyze zadesi imiş, uzun müddet ömür sürmüş, Davud aleyhisselâma...
 50. türkislam74

  Hazreti musa ve asası

  Hazreti Yakub'un nesli olan îsrail Oğulları Yusuf aleyhisselâm Mısır'da vezir olduktan sonra buraya gelmişler ve onun yanında toplanmışlardı. Zamanla çoğaldılar ve sayıları yüzbinleri aştı. Mısır'da mal, mülk ve geniş arazilere sahip oldular. Bunların bu derece nüfus ve mal bakımından...
 51. türkislam74

  Fazilet örneği asiye

  Hazreti Âsiye, Musa Aleyhisselâm'ın hayatının sebebidir. Hazreti Musa'ya en büyük hizmetlerde bulunan ve nihayet imân eden yüksek iradeli bir kadındır. Musa aleyhisselâmın doğumu sırasında Allahü Teâlâ tarafından annesine çocuğu endişe etmeden emzirmesi, şayet çocuğu hakkında bir fenalık...
 52. türkislam74

  Hazreti şuayb ve medyenliler

  Şuayb aleyhisselâm da Medyen kavmine peygamber olar-ak gönderilmiştir. Medyen, İbrahim aleyhisselâmın amcası oğludur. Medyen'in nesebinden gelen kavme de Ehl-i Medyen denilmiştir. Hazreti Şuayb da İbrahim aleyhisselâm'ın evlâdından ve Medyen ehlindendir. Medyen daha sonra Kızıldeniz civarında...
 53. türkislam74

  Zülkarneyn'in seddi

  Hazreti Zülkarneyn Allahü Teâlâ'nın kendisine verdiği ilim ve hikmetle muhtelif kavimleri irşadla vazifelendirildi. Allahü Teâlâ yer yüzünde kendisi için bir hayli kuvvet ve kudret tahsis etti. Ona her şeyden önce yüksek gayesine eriştirecek maddî ve manevî vasıtalar ihsan etti. Hazreti...
 54. türkislam74

  Hz. EYYÜB'UN SABRI

  Allahü Teâlâ'nın has kulu Eyyûb aleyhisselâm, îshak aleyhisselâmın oğlu lys'in oğullarından olup Yûsuf aleyhisselâm ile çağdaş bulunuyordu. Geniş serveti, arazisi, sürüleri ve çok evlâdı vardı. Allahü Teâlâ'nın bu nimetlerine karşı şükrünü tam ifa eder, gece ve gündüzünü ibadetle geçirirdi...
 55. türkislam74

  Hz. HAZKİL'İN ÖLÜLERİ DİRİLTMESİ

  Hazkil aleyhisselâm'ın diğer bir lakabı da Zülkifl olup Hz. Eyyub' un oğullarından Şeref olduğu bildirilmiştir. Kendisi Şam diyarında hakk'ı tebliğde bulunmuştu. Vaktiyle İrak'ta Vasıt tarafında Dâverdân denilir bir kasaba varmış. Orada veba salgını olmuş, ahalisi bundan kaçmak için...
 56. türkislam74

  Hz. YUNUS VE BALIK

  Yunus aleyhisselâm, Allahü Teâlâ tarafından Asur medeniyeti merkezlerinden Ninova ahalisini doğru yola davet için memur edilmişti. Ninovalılar büyük bir şer ve fesad içerisinde olduklarından Allah'ın elçisinin sözlerine kulaklarını tıkadılar. Hz. Yunus bunun üzerine çok gadaplandı, kızdı ve...
 57. türkislam74

  Hazreti yusuf'un güzel kıssası

  Hazreti Yakup, on iki oğlundan en küçüğü olan Yusuf aleyhisselâmı ileride kendisine peygamberlik rütbesi verileceğini bildiği ve onda bu sebeple üstün meziyetler gördüğü için daha çok seviyor ve ayrı bir alâka gösteriyordu. Bir gün Yusuf aleyhisselâm babasına dedi ki: — Ey babacığım, ben...
 58. türkislam74

  Hz. LÛT VE AZGIN KAVMİ

  Lût aleyhisselâm Hazreti İbrahim'in akrabası olup Filistin'de iskân eden Sedum kavmine peygamber olarak gönderilmiş ve İbrahim âleyhisselâmın şeriatını tebliğ ile memur olmuştu. Hazreti Lût'un kavmi çok azgındı ve erkeklerle münasebeti âdet haline getirerek livata fiilini işliyorlardı. Bu iş...
 59. türkislam74

  Hazreti ibrahim haliilullah

  İbrahim aleyhisselâm Allahü Teâlâ'ya aşırı muhabbeti ve O'nun rızâ ve muhabbetini celbeden ibâdetler ve taâtlerde bulunması sebebiyle, bu peygamberini halis bir dost ittihaz ederek kendisine ilâhî sırlarını vâkıf kılarak ikram buyurmuştur, işte bu sebepten dolayı Hazreti ibrahim'e «Halîlullah =...
 60. türkislam74

  Hazreti salih'in devesi

  Birinci Ad kavmi helak olduktan sonra, onların geri kalanları Vâdi'l Kura ve Şam taraflarını imar ederek hâlâ eserleri bakî olan bir takım eski menziller meydana getirdiler. Büyük binaları barındıran şehirleri, kasabaları ve dağ zirvelerinde oyulmuş san'at eseri mağaraları vardı. Bunların...
 61. türkislam74

  Hz. HÜD ve ÂD KAVMİ

  Güney Arabistan'ın Hadramut civarında, bulundukları yere kumsal ve engebeli yüksek arazi mânâsında «Ahkâf» adı verilen Ad kavmi isminde bir millet yaşıyordu. Bu kavm maddî', bakımdan hayli ilerlemiş, zengin olmuş ve ihtişamlı binalar içerisinde hayat sürüyorlardı. Kuvvetleri de hayli...
 62. türkislam74

  Hazreti nuh'un gemisi

  Nuh aleyhisselâm, Hazreti îdris'den sonra yer yüzündeki insanlara, kendilerini irşad etmek üzere Allahü Teâlâ'nın gönderdiği büyük bir peygamberdir. Hazreti Nuh'a ait haberler Kur'ân-ı Kerîm'in yirmi sekiz yerinde zikredilmiştir ki, bunlardan birisi müstakil bir sûredir. Allahü Teâlâ, bir...
 63. türkislam74

  Kabil ile habil

  Vaktiyle, kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu, Allahü Teâlâ için birer kurban, ona manevî yakınlık sağlayacak birer nesne arz etmişlerdi. Kabil katı tabiatlı, Habil ise takva sahibi bir kimse idi. Herhangi bîr delil ile Habil'in kurbanının kabul olunduğu Kabil'in kurbanının ise...
 64. türkislam74

  Hz. ADEM İLE HAVVA

  Allahü Teâlâ, kendi varlığını bilsin, ibâdette bulunsun ve yer yüzünü de imâr etsin diye insan varlığını yaratmayı mürad ettiği zaman, Meleklerine: — «Ben yer yüzünde muhakkak bir halife yapacağım, bir halife tâyin edeceğim ki kendi irademden kudret ve sıfatımdan ona bazı selâhiyetler...
 65. türkislam74

  Tavuklu Saksı Kebabı

  Malzemeler : * Tavuklu Saksı Kebabı: 3 Bostan Patlıcan 1 Tavuk Göğsü 3 Domates 5 Biber 1 Çorba K. Domates Salçası 1 Soğan Tane Karabiber Sıvıyağ Tuz Hazırlanışı Patlıcanların iki...
 66. türkislam74

  Tavuk Pirzola

  Malzemeler : * Tavuk Pirzola: Yarım Kg. Tavuk Pirzola Yarım Çay B. Süt 1 Çorba K. Ketçap 1 Diş Sarımsak 1 Çorba K. Kekik Tuz Karabiber Sıvıyağ 10 Köy Biberi Hazırlanışı Tavuk...
 67. türkislam74

  Püreli Mantarlı Tavuk Sote

  Malzemeler : * Püreli Mantarlı Tavuk Sote: * Püresi İçin: 5 Patates 1 Su B.Süt 1 Çorba K. Tereyağı Tuz * Tavuk Sote İçin: 1 Bütün Tavuk Gögsü 3 Yeşil Biber 1 Kırmızı Biber 3 Diş...
 68. türkislam74

  Domates Soslu Sebzeli Tavuk Rosto

  Malzemeler : * Domates Soslu Sebzeli Tavuk Rosto: * 500 Gr Tavuk Kıyması 1 Su B. Bezelye 1 Havuç 1 Kırmızı Biber 1 Kuru Soğan 1 Yumurta 1 Tutam Maydanoz Galeta Unu Tuz Karabiber...
 69. türkislam74

  Fırında Sıcak Helva

  Malzemeler : * 500 Gr. Fıstıklı Dökme Helva 1 Su B. Süt 1 Tatlı K. Tereyağı 1 Portakal Kabuğu Rendesi 1 Su B. Fındık Hazırlanışı Bir tencereye sütü koyun. Tereyağını ve helvayı ilave edin. Karıştırdıktan sonra altını kapatın ve...
 70. türkislam74

  Cevizli Tart

  Malzemeler : * 2 Su B. Söke Un 2 Çorba K. Tereyağı 1 Yumurta 3 Çorba K. Pudra Şekeri 1 Çay K. Kabartma Tozu * Kreması İçin: 2 Yumurta 1 Çorba K. Tereyağı 1 Su B. Toz Şeker 1 Su B. Toz...
 71. türkislam74

  Tarçınlı Üzümlü İncir Tatlısı

  Malzemeler : * Yarım Kg. Kuru İncir 1 Su B. Kuru Üzüm 1 Su B. Ceviz 1 Su B. Şeker 1,5 Su B. Su 2 Parça Tarçın Hazırlanışı : Öncelikle inciri ve kuru üzümü ocaktaki suda ıslayın. Daha sonra tencereye tarçını, ıslatılmış...
 72. türkislam74

  Kaymaklı Fıstıklı Katmer Tatlısı

  Malzemeler : * 3 Su B. Söke Un 125 Gr. Tereyağı 1 Yumurta Aldığı Kadar Su 1 Çimdik Tuz * Ara Katları İçin: 2 Çorba K. Yumuşak Margarin * Kızartmak İçin: Sıvıyağ * Şerbeti İçin: 3,5...
 73. türkislam74

  Meyveli Kaymaklı Ekmek Tatlısı

  Malzemeler : * 15 Dilim Tost Ekmeği 4 Yumurta * Kızartmak İçin: Sıvıyağ * Şerbeti İçin: 3 Su B. Su 3 Su B. Şeker 1 Dilim Limon * Üzeri İçin: 1 Poşet Kaymak Tadında Kremşanti 1 Çay...
 74. türkislam74

  Mısır Unlu Toparlak Tatlısı

  Malzemeler : * 3,5 Su B. Mısır Unu 2 Yemek Kaşığı Söke Un 2 Yumurta 125 Gr. Tereyağı 4 Çorba K. Pudra Şekeri 2 Çorba K. Yoğurt 1 Paket Kabartma Tozu 1 Limon Kabuğu Rendesi * Şerbeti İçin...
 75. türkislam74

  Kandil Lokması

  Malzemeler : * 4 su b. Söke un 4 Su B. Söke Un Yarım P. Yaşmaya 1 Çorba K. Yumuşak Margarin 1 Yumurta 2 Çorba K. Toz Şeker * Üzeri İçin: Pudra Şekeri Hazırlanışı : Unun ortasına mayayı koyun. Kenarlarına...
 76. türkislam74

  Hindistan Cevizli Beyaz Peynir Tatlısı

  Malzemeler : * 4 Yumurta 1 Su B. Toz Şeker 1 Su B. Söke Un 2 Çorba K. Pirinç Unu 1 Çorba K. Margarin 1 Paket Kabartma Tozu 3 Çorba K. Hindistan Cevizi Yarım Kg. Tuzsuz Beyaz Peynir 1 Limon Kabuğu...
 77. türkislam74

  İrmikli Ekmekli Saray Tatlısı

  Malzemeler : * 14 Dilim Tost Ekmeği 1 Litre Süt 1 Su B. Toz Şeker 7 Çorba K. İrmik 2 Parça Damla Sakızı * Şerbeti İçin: 2 Su B. Su 2 Su B. Toz Şeker 1 Dilim Limon * Üzeri İçin...
 78. türkislam74

  Tellibaba Tatlısı

  Malzemeler : * Yarım Paket Margarin 2 Çorba K. İrmik 2 Çorba K. Pudra Şekeri 1 Yumurta 4 Çorba K. Yoğurt 1 Paket Vanilya 1 Paket Kabartma Tozu Aldığı Kadar Söke Un * İç Harcı İçin...
 79. türkislam74

  Merengli Elma Tatlısı

  Malzemeler : * 5 Elma 5 Çorba K. Toz Şeker 4 Çorba K. File Fındık 1 Çay K. Tarçın 1 Tatlı K. Tereyağı * Kreması İçin: 2 Su B. Süt 1 Çorba K. Söke Un 1 Çorba K. Nişasta 4 Çorba K. Toz Şeker...
 80. türkislam74

  Portakallı Lorlu Bisküvi Pastası

  Malzemeler : * 1 Lt. Süt 1 Su B. Toz Şeker 4 Çorba K. Söke Un 1 Çorba K. Nişasta 100 Gr. Lor Peyniri 1 Paket Petibör Bisküvi Portakal Reçeli * Üzeri İçin: İkramlık Çikolata Hazırlanışı ...
 81. türkislam74

  Kayısılı Çikolata Yuvası

  Malzemeler : * Kayısılı Çikolata Yuvası: 2 Paket Petibör Bisküvi 100 Gr. Margarin Yarım Kg. Kayısı 1 Çay B. Toz Şeker 1 Su B. Krema 200 Gr. Bitter Çikolata * Üzeri İçin: Hindistan Cevizi...
 82. türkislam74

  Patates Tatlısı

  Malzemeler : * 2 Su B. Süt 4 Çorba K. İrmik 2 Çorba K. Söke Un 2 Çorba K. Tereyağı 1 Haşlanmış Patates 2 Yumurta 1 Paket Kabartma Tozu * Şerbeti İçin: 3,5 Su B. Su 3 Su B. Toz Şeker...
 83. türkislam74

  Lor Peynirli Lokma

  Malzemeler : * 3 Yumurta 2 Çorba K. Yoğurt 150 Gr. Tuzsuz Lor Peyniri 1 Paket Kabartma Tozu 3 Su B. Söke Un * Kızartmak İçin: Sıvıyağ * Servisi İçin: Turunç Reçeli Hazırlanışı : Geniş bir kaseye...
 84. türkislam74

  Peygamberimizin hayası

  Haya, hoşa gitmeyen yahut terk edilmesi yapılmasından daha uygun olan, bir şeyin yapılması esnasında yüzünde beliren ince kızarma hali olarak tanımlanır. Utanma, sıkılma manalarına da gelen haya, en geniş şekliyle İslâm ahlâkında yerini bulmuştu. Bu ahlâk en mükemmel haliyle yine...
 85. türkislam74

  Ehl-i Sünnet I’tikâdında Olmanın Alâmetleri:

  Allahü teâlâ, Ehl-i sünnet i’tikâdına uygun îmân eden müslimânlardan râzıdır. Böyle inanmıs olmanın birçok sartları vardır. Ehl-i sünnet âlimleri, bunları söyle açıklamakdadır: 1- Îmânın altı sartına, ya’nî Allahü teâlânın varlıgına ve birligine, esi ve benzeri olmadıgına,Meleklerine...
 86. türkislam74

  NAMÂZ BÜYÜK EMiRDIR

  Âdem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakt namâz vardı. Hepsinin kıldıgı bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselâma inananlara farz edildi. Namâz kılmak, îmânın sartı degildir. Fekat, namâzın farz olduguna inanmak, îmânın sartıdır. Namâz, dînin diregidir. Namâzını devâmlı, dogru ve tam...
 87. türkislam74

  NAMÂZ VAKiTLERI ve Kutuplarda Namâz

  NAMÂZ VAKTLERI Resûl-i ekrem “sallallahü aleyhi ve sellem” bir hadîs-i serîfde buyurdular ki, (Cebrâîl aleyhisselâm Kâ’be kapısı yanında iki gün bana imâm oldu. Ikimiz, fecr dogarken sabâh namâzını, günes tepeden ayrılırken ögleyi, herseyin gölgesi kendi boyu olunca ikindiyi, günes batarken...
 88. türkislam74

  Ezânın Okunusu ve Ezân Kelimelerinin Ma’nâları:

  Allahü ekber ................................................................4 def’a Eshedü en lâ ilâhe illallah ..........................................2 def’a Eshedü enne Muhammeden Resûlullah ..................2 def’a Hayye ales-salâh...
 89. türkislam74

  Bir ihtiyarın kızına nasihatı 7.10.2001-31.10.2001

  Bir ihtiyarın kızına nasihatı 7.10.2001-31.10.2001 ( Emekli tümgeneral Hayri Aytepe’nin kızına nasihatı. Ö.T. 1967)) Sevgili kızım, dünyadaki bütün insanlar mesûd olmak ister. Fakat, mesûd olan, pek azdır. Neden bu böyledir? Çünkü, saadetin neden ibâret olduğu bilinmiyor. Asıl iş...
 90. türkislam74

  Resulullahın kadınlarla sözleşmesi

  Peygamber efendimiz Mekke'nin fethinden sonra erkeklerle sözleşti, dine uymada nelere dikkat edeceklerini bildirdi. Erkekler bildirilen bu hususlara uyacaklarına dair Resulullaha söz verdiler. Bu sözleşmeden sonra Peygamber efendimiz kadınlarla sözleşmeğe başladı. Kadınlarla yalnız söz ile olup...
 91. türkislam74

  Boşanma

  Müslüman bulunduğu ülkenin kanunlarına uyar, suç işlemez. Çünkü, suç işleyerek cezaya sebep olmak günahtır. Bunun için evlenme ve boşanma işlerinde mevcut kanunlara aykırı hareket edilmemelidir. Resmi işlemler tamamlandan dini nikah yapılmamalıdır. Boşanmada da, hem dine hem de kanuna aykırı...
 92. türkislam74

  Allah indinde üstünlük

  Dinimizde üstünlük, Allah indindeki kıymete göredir. Müslüman fakir bir zenci, Müslüman olmıyan bir imparatordan o kadar çok üstündür ki, mukayese bile kabul etmez. Dinimizin, zenginlerin ve kadınların çoğunun Cehenneme gideceğini bildirmesi, zengine ve kadına hakaret değildir. Zenginlerin...
 93. türkislam74

  Kadın- erkek mukayesesi

  Kadın erkekten akıllı mıdır? Erkek mi kadın mı üstündür? gibi tartışmalar günümüzde çok yapılmaktadır. Bu yanlış ve yersiz bir tartışmalardır. Mühendis mi akıllı, avukat mı akıllı demek gibi bir şeydir. Avukattan akıllı mühendis, mühendisten akıllı avukat olur. Erkekten akıllı kadın çoktur...
 94. türkislam74

  Örtünmenin faydaları ve kadının sosyal hayattaki yeri

  İslam kadınlarının örtünmesi, bunların namuslarını korumak için olduğu gibi, bu örtüler, kadınla erkeği birbirinden ayıran ma’nevi sınırlar demekdir. Bu örtülerin sayesinde, bir erkek, kendi evindeki kadınlardan birine karşı bile, sokakda resmi ve saygılı davranır. Bu örtüler, erkekle kadın...
 95. türkislam74

  Ahzab suresinde geçen “Cilbab” nedir?

  Cilbab, erkeklerin de, kadınların da giydikleri bir elbise, bir gömlektir. Zevacir ve Berika'daki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Haramdan cilbab [gömlek] giyen erkeğin namazları kabul olmaz.) [Bezzar] (Haya cilbabını [örtüsünü] çıkarandan [aleyhinde] söz etmek gıybet olmaz.) [Beyheki]...
 96. türkislam74

  Örtünün şekli

  Kadınların vücut hatlarının [kaba avret yerlerinin şekli ve rengi] belli olmıyacak herhangi bir elbise ile örtünmesi farzdır. İslam dini, kapanmayı emretmiş, fakat belli bir örtü şekli bildirmemiştir. Peygamber efendimizin ve Eshab-ı kiramın mübarek hanımları, çarşafla örtünmemiştir. Hiçbir...
 97. türkislam74

  Kadınların örtünmesi

  Mükellef olan, yani akıl ve balig olan insanın nemaz kılarken açması veya her zaman başkasına göstermesi ve başkasının bakması haram olan yerlerine (Avret mahalli) denir. Erkeğin ve kadının avret mahallini örtmesi, hicretin üçüncü senesinde gelen, (Ahzab) ve beşinci senesinde gelen (Nur)...
 98. türkislam74

  İslamiyette kadının yeri

  İslam dini, kadını en yüksek dereceye çıkarmıştır. İslamiyetin kadına verdiği kıymeti hiçbir din, hiçbir düşünce vermemiştir. İslam kadınına; erkek akrabasından, fitre verecek kadar zengin olanlardan, en yakın bulunanı, bakmağa mecburdur. Yakın akrabası yoksa veya fakir iseler, (beytülmal) yani...
 99. türkislam74

  Dinimize göre nikah

  İslam nikahının sünnete uygun olması için, salih Müslüman erkekleri toplamalıdır. Nikahı din görevlisi yapma şartı yoktur. Herkes yapabilir. Nikahta, erkekler ayrı evde, kadınlar başka evde toplanmalıdır. Gelini, kapalı bile olsa, hiçbir yabancı erkeğe göstermemelidir. Harama ehemmiyet vermiyen...
 100. türkislam74

  Adetin değişmesi

  Üç gün kan gelip, normal adet süresinden önce kesildiğinde, namaz vakti sonuna kadar bekler, kan görmezse gusledip, o namazı kılar. Kılmadıklarını kaza etmez. Normal adet zamanı geçinceye kadar bekler. Âdet zamanı belli olan kadın, bir defa başka sayıda hayz kanı görse, adeti değişmiş olur...